Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Santrijngebied in Oosterhout biedt ruimte aan voorzieningen

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Santrijngebied biedt ruimte aan concentratie van voorzieningen

Na de zomervakantie uitgebreide presentatie wensbeeld

In het Santrijngebied - het gebied tussen Strijenstraat, Torenstraat, Rutselboslaan en Donkerstraat - is ruimte voor een concentratie van voorzieningen: woningbouw (inclusief beschermd wonen); culturele voorzieningen als bibliotheek, theater, bioscoop, muziekschool en creativiteitscentrum; gezondheidsruimten; en het stadhuis. Die voorzieningen worden dan ondergebracht in een aantal bebouwingsblokken, die in omvang passen binnen de schaal van Oosterhout. Dus niet één massaal bouwblok, maar een aantal opvallende gebouwen met rondom het nodige groen en openbare ruimte. Om een en ander te kunnen realiseren zal een aantal van de huidige gebouwen (bibliotheek, theater, school, gezinsvervangend tehuis en een deel van de woningen) plaats moeten maken. Een ander deel van de bebouwing zal kunnen worden ingepast in het plan.

Dat blijkt uit het wensbeeld voor het Santrijngebied, dat burgemeester en wethouders vorige week hebben gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na de zomervakantie zal een uitgebreide presentatie van het wensbeeld volgen en zal het indringend worden besproken met de bewoners en andere belanghebbenden in het Santrijngebied.

Aanleiding

Al geruime tijd bestaat de wens om een aantal voorzieningen opnieuw te huisvesten. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad daarom opdracht verleend om een studie uit te voeren naar de mogelijkheden voor huisvesting van die voorzieningen in het Santrijngebied. Daarbij heeft de raad slechts een beperkt aantal randvoorwaarden aangegeven. Dat is vooral gebeurd om de ontwerper niet te veel beperkingen op te leggen en de mogelijkheid te bieden via een goede combinatie van functies uiteindelijk een aantrekkelijk en duurzaam, maar ook (financieel) haalbaar plan te verkrijgen. De opdracht voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie (het wensbeeld) is verleend aan Kuiper Compagnons uit Rotterdam.

Concentratie van voorzieningen

Het wensbeeld kenmerkt zich zoals gezegd door een concentratie van voorzieningen. Concentratie, die zich uit door slimme combinaties van de functies. Om een voorbeeld te noemen: de in de visie voorgestelde horecaruimte is niet alleen bestemd voor de bezoekers van de culturele voorzieningen, maar zal overdag ook worden ingezet als bedrijfskantine voor bijvoorbeeld het stadhuis. Door deze combinaties kan binnen een beperkte ruimte toch aan een groot aantal ruimtelijke behoeften worden voldaan.

Alle nu reeds in het gebied aanwezige voorzieningen krijgen in de visie van Kuiper Compagnons hun plaats in het nieuwe Santrijngebied. Daarnaast is ruimte gevonden voor een aantal nieuwe voorzieningen. Zo kan zoals gezegd het stadhuis er gevestigd worden. Verder vermeldt het te realiseren programma het "Huis van de kunsten". In dat Huis van de kunsten zal niet alleen het theater een plaats krijgen, maar is ook ruimte voor een bioscoop met twee middelgrote of drie kleine zalen, de muziekschool en een kunsten-/creativiteitscentrum. In de visie is verder ook ruimte voor een discotheek.

Ondergronds

Een deel van de voorzieningen in het Santrijngebied zal ondergronds worden gerealiseerd. In de eerste plaats moet dan worden gedacht aan het parkeren. In de visie is ruimte voor twee grote parkeerkelders, die multifunctioneel gebruikt wordt. Overdag kan daar worden geparkeerd door werknemers en bezoekers van de voorzieningen. Uiteraard zullen ook bezoekers van het winkelcentrum in de parkeerkelder terecht kunnen. s Avonds en in het weekeinde kunnen de parkeerkelders vervolgens worden benut door de bezoekers van theater, bioscoop en discotheek. Ook de bewoners kunnen hun auto kwijt in de parkeerkelders.

Onder de grond is in de visie van de stedenbouwkundigen niet alleen plaats voor geparkeerde autos. Ook de discotheek zou er een plaatsje kunnen krijgen. Verder wordt gedacht aan het gedeeltelijk verdiept aanleggen van het theater, waardoor de hoogte van dit gebouw kan worden beperkt. Voorts zou ook een archief- en studieruimte van de bibliotheek uitstekend onder het maaiveld kunnen worden gerealiseerd.

Bovengronds

Op de begane grond ontstaat volgens het wensbeeld een grote afwisseling van functies, passend in de schaal van Oosterhout. De Torenstraat wordt een aantrekkelijke aanloopstraat voor het centrum, waarin horeca, baliefuncties, winkels, bibliotheek en andere voorzieningen zijn ondergebracht. Op de verdiepingen van de bouwblokken aan de Torenstraat is vervolgens ruimte voor de kantoren en woningen voor verschillende doelgroepen.

In het bouwblok aan de oostzijde van het gebied (nabij de Donkerstraat) zal de school gehuisvest worden. Hier zal verder ruimte worden gecreëerd voor het bescherm wonen. Een aantal woningen, wederom voor verschillende doelgroepen, completeert dit bouwblok.

De verschillende gebouwen zijn gevarieerd opgezet en bieden op elke bouwlaag ruimte voor integratie en nieuwe mogelijkheden. Ze zijn multifunctioneel en flexibel opgezet en ingericht, waardoor met betrekkelijk geringe ingrepen de functie van de gebouwen in de loop der tijd kan worden gewijzigd.

Financiële haalbaarheid

Globale financiële berekeningen tonen aan dat het wensbeeld voor het Santrijngebied realiseerbaar is. Dat is dan voor een belangrijk deel te danken aan de voordelen die kunnen worden behaald uit de integratie van voorzieningen. Door gecombineerd gebruik van een aantal ruimten wordt niet alleen bespaard op de investeringskosten, maar kan ook worden bespaard op de exploitatielasten.

Hoe nu verder?

Zoals gezegd heeft de gemeenteraad vorige week voor het eerst kennis kunnen nemen van het wensbeeld voor het Santrijngebied. In de komende (zomer)maanden zal een en ander verder worden uitgewerkt, zodat na de vakantie een uitgebreidere presentatie kan volgen. Het wensbeeld zal dan ook worden besproken met de direct betrokkenen: de bewoners en andere belanghebbenden in het gebied. Vervolgens zal de gemeenteraad in het najaar een besluit moeten nemen over het al dan niet verder uitwerken van de ideeën voor het Santrijngebied.

Oosterhout, 19 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie