Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handhaven met de kracht van Den Haag

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-06-20: Handhaven met de kracht van Den Haag pag.nr.=7365

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de nota Handhaven met de kracht van Den Haag, verantwoord kiezen bij controle en handhaving van bouwregelgeving. De nota geeft inzicht in wat er in Den Haag gebeurt op dit gebied en verduidelijkt met name de beleidsdoelen van controle en handhaving voor de komende jaren. Deze zijn opgenomen in het Haags actieprogramma handhaving bouwregelgeving, een belangrijk onderdeel van de nota. De verwezelijking van deze beleidsdoelen leiden tot een verantwoorde controle en handhaving van bouwregelgeving en dragen zo bij aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Het Haags actieprogramma handhaving bouwregelgeving maakt voor de volgende gebieden de balans op; de handhavingsorganisatie, de brandveiligheid, de uitvoering van bouwwerken waarvoor vergunning is verleend, het bouwen zonder vergunning, het gebruik van gebouwen, het uiterlijk van gebouwen en de bouwkundige staat van gebouwen. De analyse van deze onderwerpen heeft geleid tot de volgende voornemens: in de eerste plaats zal de handhavingsorganisatie van het bouw- en woningtoezicht meer resultaatgericht gaan werken, zodat ze nog meer in staat is met de politiek afspraken te maken over te realiseren doelstellingen en de beschikbare middelen om deze te realiseren. Doelstellingen zijn: het voorkomen van gevaar en hinder bij het gebruik van gebouwen; het tegengaan van nieuwe bestemmingen van gebouwen die een negatieve uitstraling hebben op het leefklimaat en het bevorderen van de kwaliteit van het stadsbeeld en de woonkwaliteit.

De handhavingsorganisatie zal meer vanuit de stadsdelen gaan werken zodat bijvoorbeeld beter toezicht uitgeoefend kan worden op potentieel overlastgevende functies. Verder zullen de automatisering en planning van de werkprocessen worden verbeterd. Over de brandveiligheid heeft het College op 13 maart jongstleden een nota uitgebracht. Er komt een uitgewerkt plan van aanpak voor het inhalen van de achterstanden, waarbij de gemeentelijke diensten en bedrijven en de brandweer de achterstanden integraal zullen aanpakken.

Verder wordt er gewerkt aan een protocol om de onderwerpen veiligheid en beperking van de bouwhinder tijdens de bouw in een vroeg stadium van het ontwerpproces op de agenda van de bouwers te krijgen. Ook is er een communicatiestrategie ontwikkeld om de doelstellingen op het gebied van duurzaam bouwen, vroeg in het bouwproces in te bedden. Bij potentieel overlastgevende functies zijn streefniveaus van handhaving vastgelegd. De ingezette verscherping van het welstandsbeleid wordt uitgebreid op basis van welomschreven criteria die per wijk worden vastgelegd. Bij de woningkwaliteit staat het bevorderen van woningonderhoud door Woningbeheer N.V. centraal. Bouw- en woningtoezicht fungeert hierbij, met het aanschrijvingsinstrument, als stok achter de deur.

Wethouder Hilhorst geeft vandaag (woensdag 20 juni) tussen 14.00 en 15.00 uur een toelichting op de nota. Dit gebeurt in de perskamer A03.06 van het stadhuis.

20 juni 2001

last update: 5 juli 2001 ;pag.: 7365; auteur: 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie