Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provinciaal werkbezoek aan Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
992901600

Aandacht voor Somaliëproject en Marokkaanse jongeren Provinciaal werkbezoek aan Amersfoort

Gedeputeerde Jan van Bergen, portefeuillehouder minderhedenbe-leid, brengt op 20 juni een werkbezoek aan de gemeente Amers-foort. Het programma staat in het teken van het gemeentelijk integratiebe-leid, gericht op bijzondere doelgroepen als Somalirs en Marokkaanse jongeren.

Amersfoort is n van de Utrechtse speerpuntgemeenten, waarop de provincie, gezien het aantal allochtone inwoners en de on-derliggende problematiek, in het bijzonder haar pijlen richt. De provincie stelt daarbij aan de gemeente Amersfoort de hulp van het Multicultureel Instituut Utrecht ter beschik-king. Dit provinciale adviesbureau is in Amersfoort reeds actief met projecten als de inzet van allochtone zorgconsulenten.

Contact met Somalische gemeenschap
Met wethouders De Wilde en Geluk zal gedeputeerde Van Bergen praten over zaken als het opzetten van een allochtone advies-raad en het antidiscriminatiebeleid van Amersfoort. Rond 14 uur brengt de provinciebestuurder, samen met wethouder Ineke Geluk, een bezoek aan het gemeentelijk activeringscentrum, waar zij uitleg krij-gen over de succesvolle wijze waarop ruim 70 Somalirs door een persoonlijke benadering zijn geholpen met trainingen op het gebied van zelfontplooiing. Het project heeft volgens een tus-senrapportage van de gemeente niet alleen tot meer inzicht geleid in de problemen van de Somalische gemeenschap, maar resulteerde bij deze groep mensen ook tot meer vertrouwen in de gemeentelijke dienstverlening.

Marokkaanse jongeren raadplegen achterban
De Stichting Bevordering Jongeren Participatie JP 2000+ is momenteel actief in Amersfoort met een project dat erop is gericht de zelfredzaamheid van Marokkaanse jongeren te verster-ken. Tijdens de middag bezoekt gedeputeerde Van Bergen Entree, een wijkwinkel van Banenplan voor een presentatie over dit project. JP 2000+ benaderde afgelopen jaar 12 Marokkaanse jongeren die, na een trainingsweekend, in totaal 120 interviews afnamen met leeftijdsgenoten. De problemen die uit al deze gesprekken naar voren komen, zijn door een 'verbeter-groep' besproken, die bestaat uit zes jongeren en zes (volwas-sen) hulpverleners. Op deze manier werd een betekenisvol contact gelegd worden met groepen moeilijk bereikbare jongeren, aldus JP 2000+.

Noot voor de redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie