Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkloosheid verder gedaald

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Verdere daling werkloosheid

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de maanden maart-mei uit op 134 duizend. De werkloosheid is verder gedaald. In de laatste twaalf maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met vijfduizend per maand.

Daling geregistreerde werkloosheid
In de maanden maart-mei van dit jaar waren er gemiddeld 134 duizend geregistreerde werklozen. Dat is 21 duizend minder dan in februari-april. Door seizoensinvloeden is in deze periode van het jaar een daling van het aantal werklozen met 13 duizend gebruikelijk. Na verwijdering van deze invloeden komt het werkloosheidscijfer dan ook achtduizend lager uit dan in de vorige driemaandsperiode. De werkloosheid is dus verder gedaald. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De ontwikkeling van de werkloosheid kan daarom het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werklozen nu 61 duizend lager. Dat komt overeen met een daling van vijfduizend per maand.

Halvering langdurige werkloosheid
Zowel de kortdurende als de langdurige werkloosheid is de afgelopen twaalf maanden gedaald. Het aantal werklozen dat korter dan een jaar staat ingeschreven nam af met ruim 30 duizend tot 79 duizend. Het aantal werklozen dat langer dan een jaar staat ingeschreven nam met eenzelfde aantal af tot 55 duizend. In de afgelopen twee jaar is daarmee de langdurige werkloosheid gehalveerd.

Lage economische groei en dalende werkloosheid
De economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar was met twee procent laag in vergelijking met voorgaande kwartalen. De werkloosheid blijft echter dalen. Het CBS merkt daarbij het volgende op. Allereerst werd de lage economische groei in het eerste kwartaal mede beïnvloed door incidentele factoren, die geen directe invloed hebben op de ontwikkeling van de werkloosheid. In de tweede plaats reageert de werkloosheid in het algemeen vertraagd op de veranderingen in de economische groei. Een sterke vermindering van de groei heeft in de regel pas na enkele kwartalen effect op de ontwikkeling van de werkloosheid. Een dergelijke vertraagde reactie van de werkloosheid op de economische ontwikkeling deed zich begin jaren negentig voor.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

PB01-128
20 juni 2001
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
(persdienst@cbs.nl)

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie