Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorbereidingen voor Spoorzone Breda in volle gang

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

20-06-2001

Voorbereidingen voor Spoorzone in volle gang

Klik voor vergroting

Veel onderzoek en overleg met NS Vastgoed, Rijk en Provincie over de Spoorzone moeten na de zomer leiden tot het sluiten van een intentieovereenkomst met het rijk. Hierin worden onder andere het programma van uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stationsomgeving en het nieuwe station vastgelegd. Ook voor het opstellen van een Masterplan voor de hele Spoorzone, een bereikbaarheidsplan voor het stationsgebied en buurtplannen voor Belcrum en Spoorbuurt zijn de afgelopen maanden veel onderzoeken verricht. De laatste stand van zaken wordt op 26 juni besproken met de commissie Ruimtelijke Ordening.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de Spoorzone. Het afgelopen jaar is met alle betrokken partijen veel overleg geweest over de uitwerking van de centrale doelstellingen van het project. Met het rijk is onderhandeld over de sporen, het derde perron, het emplacement, de stamspoorlijn externe veiligheid en een programma van eisen voor het nieuwe station. Met NS Vastgoed is gesproken over de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het stationsgebied en de voorzieningen in en rond het station. Gemeente en provincie overleggen daarnaast over de bereikbaarheid en de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding met Oosterhout en Etten-Leur. Dit overleg moet dit najaar leiden tot het sluiten van een concrete intentieovereenkomst met het rijk en daarna tot een realisatie-overkomsten tussen overheden en private partijen.

Deelprojecten
In het kader van het Masterplan voor de hele Spoorzone is allerlei onderzoek verricht dat in september moet leiden tot een programma van doelen voor het hele gebied. Per deelgebied in de Spoorzone komen er randvoorwaarden voor ruimtelijke inrichting, milieu, verkeer en vervoer, een referentiebeeld en een beschrijving op welke manier de gemeente betrokken is bij de ontwikkeling van dat deelgebied en hoe zij wil omgaan met de zittende bedrijven en belangen in dat gebied. Eind dit jaar leidt dit voor elk deelgebied tot een voorlopig ontwerp dat met alle belanghebbenden zal worden besproken. Voor het ontwikkelingsplan stationsgebied wordt dit najaar een programma van uitgangspunten voor het stationsgebied en voor het nieuwe station opgesteld. Tijdens de zomer worden voor het station drie mogelijke scenarios uitgewerkt een ook eerste ontwerpen gemaakt. Hieruit volgt een keuze voor een van de drie scenarios en uiteraard consultatie van alle betrokkenen.

In het kader van het bereikbaarheidsplan voor het stationsgebied zijn niet alleen studies verricht, maar zijn ook al concrete verbeteringen in de stad zichtbaar. Op de Noordelijke Rondweg worden verkeerslichten vervangen om de doorstroming voor alle soorten van vervoer te verbeteren. Ook op de A27 worden alle op- en afritten bekeken op mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Dat geldt ook voor alle andere hoofdwegen die naar het station leiden. Een goede openbaar vervoerverbinding tussen het station en Oosterhout en Etten-Leur is ook van essentieel belang voor de bereikbaarheid van het station. Er wordt gewerkt aan busbanen en op den duur aan een goede HOV verbinding. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de vorm (bus, tram) van een goede HOV verbinding. De afgelopen maanden heeft TNO Inro onderzoek verricht naar de effecten van de toekomstige ontwikkelingen in het stationsgebied voor Belcrum en Spoorbuurt. Dit heeft geleid tot een zogenoemde effectenrapportage en een aantal concrete voorstellen voor maatregelen in deze buurten. Deze worden meegenomen bij het opstellen van buurtplannen en bestemmingsplannen voor beide buurten eind dit jaar.

Breda, 20 juni 2001

Zie ook: www.spoorzone.nl

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie