Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positie werknemer met psychische problemen onder druk


Persbericht

Amsterdam, 20 juni 2001

Positie werknemer met psychische problemen ernstig onder druk

In het rapport Over werk gesproken& 2 signaleert Stichting Pandora dat de arbeidsmarktpositie van mensen die psychische en/of psychiatrische problemen hebben (gehad) ernstig onder druk staat. In de oplaaiende discussie over ziekteverzuim en de WAO dreigen zij de dupe te worden van een te simpele en eenzijdige beeldvorming. Mensen geven aan ongerust te zijn over hun kansen op de arbeidsmarkt.

Stichting Pandora maakte dit rapport op basis van de vragen en klachten die in het jaar 2000 binnenkwamen bij de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen van het Breed Platform Verzekerden en Werk, waarvan Stichting Pandora de initiatiefnemer was. Stichting Pandora zet zich al meer dan 35 jaar in voor de versterking van de maatschappelijke positie van mensen die psychische problemen hebben (gehad).

Veel werkgevers werken niet mee aan reïntegratie op het werk of sturen bewust aan op ontslag van werknemers die psychische en/of psychiatrische problemen hebben (gehad). Vaak hebben de zieke werknemers het contact met de Arbo-arts als zeer negatief ervaren. De onafhankelijkheid van de Arbo-arts wordt daarbij in twijfel getrokken. Er zijn klachten binnengekomen van Arbo-artsen die zieke werknemers aansporen ontslag te nemen.

Zowel door werkgevers als door Arbo-artsen wordt er regelmatig op aangedrongen om snel weer aan het werk te gaan. Sommige zieke werknemers voelen zich onder druk gezet door hun werkgever of Arbo-arts over de aard en de inhoud van de te volgen behandeling. Bij de beoordeling van de geschiktheid voor werk spelen medische gegevens steeds vaker een rol. Dit is in strijd met de Wet Medische Keuringen en met de Privacy Wetgeving. Voor de sollicitant is het onvoldoende duidelijk wat je wel of niet moet vertellen over je psychische klachten in heden of verleden. Tevens komen er signalen binnen van mensen die vrezen dat het feit dat ze zich willen laten behandelen door een Riagg of een psychiater, negatieve gevolgen zou kunnen hebben bij het verkrijgen van werk. Veel vragen en klachten gaan over de uitkeringsinstellingen. Een groot aantal daarvan gaat over de WAO-uitkering. Daarnaast geeft men aan maanden te hebben moeten wachten op keuringsuitslagen of een afspraak.

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat mensen een grote mate van inzet hebben om hun werk te behouden danwel om werk te vinden.

We hopen dat u door dit rapport een gedifferentieerde indruk uit het dagelijkse leven zult krijgen van de uiterst kwetsbare arbeidsmarktpositie van mensen die psychische en/of psychiatrische problemen hebben (gehad). Er is een toenemende behoefte aan informatie en advies over de rechtspositie van werknemers en over datgene waar werkgevers wettelijk aan gebonden zijn.

Tegelijkertijd dient er rekening te worden gehouden met de grenzen aan de mogelijkheden van mensen en dient er een afdoende financieel vangnet te blijven opdat mensen als waardige burgers van deze samenleving kunnen blijven functioneren.

Het rapport "Over werk gesproken" kunt u vanaf 20 juni downloaden van onze site www.stichtingpandora.nl

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie