Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Pachtnormenbesluit 1995

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2001/7997
datum
19-06-2001

onderwerp
Wijziging Pachtnormenbesluit 1995
Trcnr. 2001/6047 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Pachtnormenbesluit 1995 met nota van toelichting, teneinde u in de gelegenheid te stellen daarover met mij van gedachten te wisselen. Voor de inhoud en achtergronden van de wijziging moge ik u kortheidshalve verwijzen naar de bij het ontwerp behorende nota van toelichting.

Aan de pachters- en verpachtersorganisaties is schriftelijk om een reactie gevraagd op de voorgenomen wijzigingen. Een samenvatting van hun reacties is opgenomen in de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit.

De beoogde inwerkingtreding van het gewijzigde Pachtnormenbesluit 1995 is 31 oktober 2001.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Wijziging Pachtnormenbesluit 1995 (PDF-formaat, 56 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDENreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie