Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Utrechtse visie voor de HSL-Oost

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
992210400

Utrechtse visie tracéloop HLS-Oost
Nu kiezen voor kwaliteit en leefbaarheid

De provincie Utrecht heeft haar visie op het tracverloop voor de spoorlijn Utrecht-Arnhem-Duitse grensuitgewerkt in het rapport Utrechtse visie voor de HSL-Oost. In deze visie geeft de provincie nog eens concreet aan hoe een toekomstvaste oplossing voor de betreffende spoorverbinding gerealiseerd kan worden. Daarbij gaat het zowel om de spoorverbinding zelf als om de directe omgeving. Bij het ontwikkelen van de Utrechtse visie zijn de lokale plannen, visies en standpunten zoveel mogelijk als basis genomen. Ook wordt een globaal beeld gegeven van de geraamde kosten van een toekomstvaste oplossing en van het verschil in kosten tussen deze oplossing en de zogenoemde benuttingsvariant, waarvan de Minister tot nu toe uitgaat.

GS gaan er van uit dat kabinet en Tweede Kamer de Utrechtse visie betrekken in de besluitvorming. De minister van Verkeer en Waterstaat bespreekt haar standpunt binnenkort met het kabinet, waarna overleg met de Kamer zal plaatshebben.

Vanaf het eerste begin zijn de provincies Utrecht en Gelderland, de kaderwetgebieden en de gemeenten sterk betrokken geweest bij het planvormingsproces. Onder leiding van de provincie Utrecht vormen zij samen de Bestuurlijke Begeleidingsgroep voor de HSL-Oost/A12 (BBG). De BBG heeft voorafgaand aan de formele procedure de knelpunten en problemen van de HSL-Oost onderzocht en de kansrijke oplossingsrichtingen voor de inpassing aangegeven van de volgens de minister noodzakelijke spoorverdubbeling. Omdat steeds werd uitgegaan van spoorverdubbeling heeft de BBG zich vooral beziggehouden met de inpassing.
Toen de minister eind 1999 een voorlopige standpunt innam waarbij werd gekozen voor een betere benutting van de bestaande spoorlijn heeft de BBG ook gekeken naar de benodigde capaciteit. Nu al is duidelijk dat de bestaande sporen het gewenste totale treinaanbod van een volwaardige hoge snelheidstrein, sterk groeiend nationaal treinvervoer en het Randstadspoor voor stadsgewestelijk vervoer over een aantal jaren niet meer kunnen faciliteren. Overigens zijn ook bij een benuttingsvariant aanvullende maatregelen nodig om de spoorlijn op een goede manier in te passen in de omgeving. Daarbij speelt bovendien de fysieke relatie met de A12 een belangrijke rol.

De provincie Utrecht is in haar visie van oordeel dat de doorsnijding van de kernen en de waardevolle landelijke gebieden een verantwoorde inpassing van het spoor vereist, waarbij soberheid en doelmatigheid uitgangspunt zijn geweest. Er is dus geen sprake van een luxe oplossing. Een verantwoorde inpassing is noodzakelijk, temeer daar keuzes die nu worden gemaakt tot in de verre toekomst het beeld, de kwaliteit en de leefbaarheid van het gebied bepalen. Het grootste gedeelte van het trac van de HSL-Oost en de A12 in de provincie Utrecht loopt door landschappelijk zeer waardevol gebied. Het gaat hier om door de rijksoverheid aangewezen beschermde natuurgebieden en gebieden van cultuurhistorische waarde zoals het Kromme Rijngebied bij Bunnik, de Utrechtse Heuvelrug bij Driebergen, Zeist en Maarn en oostelijk van Maarsbergen de Gelderse Vallei.

Concrete invulling
In de Utrechtse regio hebben met name de gemeenten Bunnik, Driebergen, Zeist en Maarn met veel inzet, enthousiasme en creativiteit gewerkt aan de totstandkoming van de lokale plannen. Deze zijn zoveel mogelijk als basis genomen voor de concrete vertaling van de Utrechtse visie. In de bijlage bij dit persbericht is per gebied aangegeven welke inpassingsmaatregelen volgens de provincie noodzakelijk zijn.

Kosten Utrechtse visie
De totale kosten voor de uitvoering van de in de Utrechtse visie beschreven inpassingsmaatregelen bedragen 3 miljard gulden, uitgaande van partile viersporigheid tot en met Maarsbergen. De kosten van de benuttingsvariant in de Trajectnota/MER komen voor het gedeelte op Utrechts grondgebied op 1.350 miljoen. Daar komt echter minstens nog zon 500 miljoen bij, omdat in deze variant de kosten voor het aanpassen van gelijkvloerse kruisingen in Bunnik, Driebergen-Zeist en Maarsbergen nog niet zijn meegenomen. De Utrechtse visie valt daarmee zon 1.200 miljoen hoger uit dan de benuttingsvariant, wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de omleiding Maarn. Echter, de omleiding bij Maarn betekent voor het rijk ook opbrengsten omdat het rijk direct of indirect eigenaar is van vrijkomende gronden van de huidige spoorlijn en rijksweg. Deze opbrengsten moeten dan ook weer worden afgetrokken van de kosten voor de omleiding.
Omdat in de kern Maarn zowel het spoor als de weg op termijn toch uitgebreid moeten worden is het beter dat nu in n keer te doen. Want ook al kiest de minister voorlopig voor benutten, de kunstwerken op de A12 zullen naar verwachting nu reeds aangepast worden voor een mogelijke verbreding in de toekomst. En als voor de HSL een snelheid van 200 km/u wordt aangehouden zijn er perronvrije doorrijdsporen nodig, wat een viersporig gedeelte bij Maarn noodzakelijk maakt. In de visie van de provincie Utrecht maakt de verbreding van de A12 en de uitbreiding van het spoor een omleiding om Maarn noodzakelijk.

Provincie bereid bij te dragen in meerkosten
De provincie Utrecht is in principe bereid, onder voorbehoud van beschikbaarheid van financile middelen, een voor de provincie substantieel bedrag bij te dragen in de meerkosten van de inpassingsmaatregelen, uitgaande van partile viersporigheid. Ook vanuit de regio wordt overwogen ten behoeve van de inpassing van de HSL-Oost een regionale bijdrage te verlenen.

Lokale plannen stralen kwaliteit uit
Mede op aandringen van de vorige minister van Verkeer en Waterstaat zijn de afgelopen jaren op lokaal niveau plannen gemaakt die kwaliteit uitstralen. Door de regio langs het gehele HSL-Oosttraject is, uitgaande van de door het rijk gewenste viersporigheid, voor het ontwikkelen van die inpassingsplannen een bedrag van 3 miljoen uitgegeven. De Utrechtse regio is zeer teleurgesteld over de wijze waarop de besluitvorming rond de Trajectnota /Mer heeft plaatsgevonden en over de onderbouwing van de benuttingsvariant als voorkeursalternatief. In een interactief proces is de afgelopen zeven jaar in goed overleg met de bestuurlijke partijen in de BBG en lokale en regionale belangenorganisaties gewerkt aan een toekomstvaste en integrale oplossing voor de HSL-Oost/A12. In de onderbouwing van de benuttingsvariant zijn door de BBG gedragen ambities van een toekomstvaste HSL-Oost en een zorgvuldige inpassing niet terug te vinden.
De provincie vindt dat de minister en de Tweede Kamer de Utrechtse en de Gelderse Visie voor de tracloop van de HSL-Oost serieus moeten betrekken in de verdere besluitvorming.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Astrid Schoon, 030 - 258 3713 of per e-mail:
Astrid.schoon@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...