Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Info avond 30 km-zones zuidelijk deel Hooghuis Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Duurzaam Veilig: omvormen woonwijken tot 30 km-zones

De gemeente Etten-Leur is bezig, in het kader van Duurzaam Veilig, met een aantal wijken om te vormen tot 30 km-zones. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Door in woonwijken een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen kan de verkeersveiligheid binnen deze wijken aanzienlijk worden verbeterd. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk (woon)straten in een wijk onder de werking van de 30 km-zone te laten vallen. Daarnaast zijn er in een wijk meestal één of enkele wegen die min of meer een verkeersfunctie vervullen en deze functie ook in de toekomst behouden. Voor deze wegen blijft ook in de toekomst een maximumsnelheid van 50 km/uur gelden.
Het aanwijzen van wijken als 30 km-zones en het plaatsen van borden met een maximumsnelheid van 30 km/uur aan het begin van een wijk alleen is echter niet voldoende. Om de snelheid in de wijken daadwerkelijk terug te dringen zullen er snelheidsremmende voorzieningen, zoals drempels, verhoogde kruisingsvlakken en inritconstructies, moeten worden getroffen.
Uit kostenoverweging en capaciteit is het niet mogelijk om alle wijken in Etten-Leur, waar nu nog een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt, in één keer tot 30 km-zone om te vormen. Een en ander maakt een gefaseerde uitvoering noodzakelijk. Het is de bedoeling dat over ca. 5 jaar de gemeente Etten-Leur duurzaam veilig zal zijn (her)ingericht.
Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn de wijken De Grient en Etten-Leur-Noord (het gebied tussen Plantijnlaan, Spoorlijn, Lichttorenhoofd en Korte Brugstraat) tot 30 km-zone omgevormd. Voor dit jaar staat de wijk Het Hooghuis op het programma om te worden omgevormd tot 30 km-zone.

Informatiebijeenkomst over wijk Het Hooghuis

In verband daarmee is er voor het deel van wijk het Hooghuis ten noorden van "de Nachtegaal" op woensdag 11 april 2001 een informatiebijeenkomst geweest in de Schonckzaal in het gemeentehuis. Aanvankelijk waren wij van mening dat het deel van wijk het Hooghuis ten zuiden van de Nachtegaal voldoende duurzaam veilig ingericht was. Naar aanleiding van reacties tijdens de inspraakronde over het noordelijk deel van wijk het Hooghuis hebben wij bij nader inzien gemeend over het zuidelijk deel alsnog een informatiebijeenkomst te moeten houden. Het gaat dan onder andere om de straten Havik, Koperwiek, Steenloper en Blauwe Reiger. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 20 juni 2001 om 20.00 uur in de Schonckzaal van het gemeentehuis. Namens het gemeentebestuur zal wethouder B. van der Heijden de bijeenkomst openen.
Tijdens de bijeenkomst kan kennis worden genomen van de gemeentelijke plannen tot omvorming van het zuidelijk deel van de wijk het Hooghuis tot 30 km-zone. Daarbij wordt o.a. duidelijk waar in het zuidelijk deel van de wijk aanvullende snelheidsremmende maatregelen worden overwogen. Tijdens de bijeenkomst wordt gelegenheid geboden om schriftelijk op het plan te reageren. Vervolgens ligt het plan nog t/m 4 juli 2001 voor een ieder ter inzage bij bureau Beheer en Onderhoud in het gemeentehuis. Ook in deze periode kan nog schriftelijk op het plan worden gereageerd. Na bovengenoemde periode zullen alle ingekomen reacties (inclusief de eerdere reacties op het plan ten noorden van "de Nachtegaal") in een voorstel worden verwerkt en ter advisering worden aangeboden aan de commissie Openbare Werken op 27 augustus 2001. Vervolgens zal het plan op 10 september 2001 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Nadat het plan door de raad is vastgesteld, kan met de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen in de wijk worden gestart. Het is de bedoeling dat de uitvoering voor de winterperiode wordt afgerond.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie