Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag cie alg. bestuurlijke en org. zaken Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE EN ORGANISATIE ZAKEN VAN ENKHUIZEN D.D. 20 JUNI 2001

Aanwezig:

Voorts aanwezig:

Insprekers:
voorzitter: secretaris: leden:

drs. S.P.M. de Vreeze
G. van Dijk
J. Hart (E.B.)
J. Hekkert (VVD)
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
J. Lok (VL/GL)
K. Koeman (PvdA)
J. Leek-de Boer (CDA)

J. Verjaal (D66)
H. de Vries (punt 4a)
E. Fijma (punten 4b en 7)
J.J.J. van Huffelen (punt 4c)
J. Burema (punt 4f)

geen

AGENDA

NR.

ONDERWERP


1.


Spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


2.


Opening

Aan de agenda wordt een extra punt toegevoegd (4f), t.w. Meldkamer

De heer Hart
maakt bezwaar tegen het te laat binnenkomen van de stukken en verzoekt beleefd doch dringend deze eerder toe te zenden, zodat e.e.a. binnen de fractie besproken kan worden. Naar een voorbeeld gevraagd deelt De heer Hart mede dat het de meeste stukken betreft, die te laat binnenkomen, maar vooral de voorjaarsnota. Hij wordt bijgevallen door de heren Hekkert en Lok. De voorzitter zegt toe de toezending te zullen bespoedigen.


3
.
Verslag van de vergadering van 23 mei 2001.
De heer Verjaal vindt te weinig terug in de verslaglegging over punt 3 m.b.t. d e uiteenzetting door de voorzitter. Voorzitter. antwoordt dat dit niet tot de a fspraken behoort inzake de verslaglegging. Wil de commissie dit anders, dan zal hier fundamenteel over gesproken moeten worden.
Het verslag wordt goedgekeurd.


4
Ingekomen stukken en mededelingen

4a

Onaangekondigde controlebezoeken horeca

De heer de Vries
praat, op verzoek van de commissieleden, gedaan op 21 maart jl., de commissie bij. De heer Lok is blij dat e.e.a. voortvarend wordt aangepakt en vraagt de bevindingen van de controles aan de commissie terug te koppelen. Voorzitter stelt voor dit 2x p.jr. te doen, t.w. na het zomerseizoen en aan het eind van het jaar.

De heer Hart
vraagt zich af waar het in het advies genoemde bedrag van (bijna) 16.000 gulden `vandaan' komt. De Vries antwoordt dat dit uit de huidige personeelskosten komt, een verschuiving dus. De heer Hart is voorstander van onafhankelijke controleurs, dus niet in dienst van de gemeente zijnde. Discussie volgt, waarin de overige commissieleden aangeven het hiermee niet eens te zijn.

4b

Behandeling van vertrouwelijke zaken in raadscommissies

Lok
vraagt zich af in hoeverre de besluitenlijst van het college vertrouwelijk is. De voorzitter geeft aan dat dit verslag vertrouwelijk is, maar dat dit niet tot in de eeuwigheid duurt.

De heer Fijma
licht e.e.a. toe.

4c

Brief d.d. 15 mei 2001 van J.W. Hekkert, VVD m.b.t. kerntaken NEO

De heer Hekkert
licht genoemde brief toe. De VVD verneemt graag van de commissie c.q. raad hoe zij met de ingediende vragen omgaat. Na een schorsing van tien minuten gaat de voorzitter op de vragen in op politiek/bestuurlijk niveau. De heer Van Huffelen schetst de gang van zaken zoals die tot en met nu gelopen zijn. De voorzitter concludeert dat in de herfst de dan geldende stand van zaken wordt doorgenomen.

Mevrouw Leek
verlaat (om 22.00 uur) de vergadering.

4d

Brief d.d. 15 mei 2001 van J.W. Hekkert, VVD m.b.t. tijdelijke huisvesting NEO

De heer Hekkert
licht ook deze brief toe. De heer Hart onderschrijft de brief en toelichting VVD.

4e

Brief d.d. 20 april 2001 van Enkhuizer Belang inzake vragen over problemen bij de havens

De heer Hart
spreekt zijn teleurstelling uit dat de vragen niet zijn beantwoord, waarop de voorzitter de aan EB namens het college geschreven brief voorleest.

4f

Meldkamer: Brie3f d.d. 20 juni 2001, Rekeningen 1999 en 2000, Begrotingswijziging 2001, Begroting 2002

De heer Burema
licht toe. Geeft omissie van niet tijdig ter inzage van de stukken leggen toe. De heer Hekkert is van mening dat de brief die namens de gemeente is geschreven te voorzichtig van toon is, zou wat hem betreft duidelijker mogen. Ook zou e.e.a. (alinea 5 van blz. 1) geëist mogen worden. Geeft verder een aantal tips/opmerkingen `mee'.

De heer Van Pijkeren
gaat het stellen van eisen te ver. De heer Lok beschouwt de brief als een diplomatiek scheldkanonnade De heer Hart vindt hardere bewoordingen op z'n plaats.


5

Evaluatie Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 2001

De voorzitter geeft (2) redenen aan waarom de receptie `buitenshuis' werd gehouden, t.w. de veiligheid en de capaciteit.

De heer Lok
zegt dat de receptie bij voorleur `in eigen huis' gehouden dient te worden. De voorzitter is het daarmee eens. Van Pijkeren vond de invulling van de avond een bezwaar en vraagt voor de komende nieuwjaarsreceptie overleg tussen / met de fractievoorzitters. Voorzitter zegt toe dit punt in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg te zullen bespreken. De heer Hart is van mening dat het `buitenshuis' houden van de receptie een goede zaak is, want tot nu toe deed de gemeente aan `paracommercie'.

(Voor het stadhuis is een gebruiksvergunning afgegeven. De brandweer geeft aan dat er maximaal 79 personen in de Witte Zaal aanwezig mogen zijn - secr. aboz).


6

Veilig Uitgaan - standpuntbepaling

Dit onderwerp wordt in september / oktober breder besproken


7

Fractievoorzittersoverleg

Lok
: geregeld moet worden het aanwezig zijn van vervanging bij ontstentenis van de fractievoorzitter (wel of niet vervangen?). Hij is verder van mening dat de overige fractieleden aanwezig moeten kunnen zijn. De heer Hekkert ziet graag dat dit overleg een informeel karakter draagt, waarop De heer Lok zegt dat gezien de wet dit overleg juist formeel van karakter is. De heer Hart sluit zich aan bij de vorige sprekers maar maakt bezwaar tegen de aanwezigheid van de wethouders bij dit overleg. De heer Verjaal wenst fractieberaad. De voorzitter signaleert een dilemma. Informeel kan natuurlijk altijd, maar de verordening geeft anders aan. De heer Lok zegt dat het karakter van de vergadering door de fractievoorzitters zelf bepaald kan worden.

De heer Fijma
geeft vervolgens aan wat men zelf geregeld wil hebben, dit natuurlijk mogelijk is. De huidige verordening sluit zoveel mogelijk aan bij de oude (bijv. de beslotenheid).

Het voorstel gaat naar de Raad
(waarbij EB voorstelt de wethouders niet bij het overleg aanwezig te laten zijn).


8

Voorjaarsnota 2000: naar de Raad


9

Wijziging verordening winkeltijden Enkhuizen 1996

Van Pijkeren
: de RPF/SGP is tegen het voorstel; de heer Lok maakt fractievoorbehoud.

Het voorstel gaat naar de Raad


10

Overeenkomst tussen de gemeente Enkhuizen en de Stichting Evenementenorganisatie Enkhuizen

De heer Lok
: de wijziging zoals laatst opgemerkt (positie marktmeester) wordt verwerkt.

Het voorstel gaat naar de Raad


11

Wijziging monumenten

Het voorstel gaat naar de Raad


12

Rondvraag:
De heer Hekkert: klopt het dat de provincie niet voor de ingebruikstelling van de Gependam/Krabbershaven is uitgenodigd?
Voorzitter. : heeft de aandacht van het MT, wordt gecorrigeerd.


13

Sluiting
om 22.50 uur

Volgende vergadering: 22 augustus 2001.

G. van Dijk, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...