Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord CAO-Gezondheidscentra 2001-2002

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Principe-akkoord CAO-Gezondheidscentra 2001-2002

LAD-bericht van 20 juni 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD
voor wie de CAO-Gezondheidscentra geldt

Geachte collega's,

De werknemersorganisaties, waaronder FHZ/LAD, en de Landelijke Werkgevers-
vereniging Gezondheidscentra LWG hebben op 11 juni jl. een principe-akkoord gesloten over de CAO-Gezondheidscentra. De CAO heeft een looptijd van 1 april 2001 tot 1 april 2002. Hierbij leggen wij de hoofdlijnen aan u voor.

Salarisverbeteringen
Afgesproken is een salarisverhoging van 4% per 1 juli 2001. In december 2001 ontvangt u een eenmalige uitkering van 1% over het bruto-jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering wordt verdubbeld naar 2% van het bruto-jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, exclusief alle overige toeslagen. Door deze verhogingen stijgt het maximum-bruto-jaarsalaris tot ca. fl. 148.000,-
op fulltime-basis.

Verhoging vergoeding accrediteringspunten/Wet BIG De werknemer met een tenminste 50%-dienstverband, en zonder vergelijkbare functie bij een andere werkgever, ontvangt volledige compensatie in tijd voor gevolgde scholing die voortvloeit uit de verplichte (her)registratie in het kader van de Wet BIG. Deze verbetering komt dus bovenop de CAO-afspraak van vorig jaar (art. 42a) waarin al de volledige betaling van de kosten werd geregeld. Aan werknemers met een kleinere aanstelling wordt compensatie van tijd en kosten toegekend naar rato van de omvang van het dienstverband.

Verruiming i.v.m. specifiek verlof
Vanaf 1 juli komen medewerkers die de zorg moeten regelen voor hun zieke partner of zieke inwonende kind(eren) in aanmerking voor maximaal 24 uur zogeheten calamiteitenverlof per kalenderjaar. Per zelfde datum wordt tijdens ouderschapsverlof het werkgeversdeel doorbetaald van de premies voor pensioen en/of ziektekosten.

Professioneel statuut
LAD/FHZ zal gedurende de looptijd van deze CAO voorstellen doen voor aanpassing van het "Professioneel statuut voor een huisarts werkzaam in een gezondheidscentrum" dat in de CAO is opgenomen. Uiteraard zullen we daarover nog contact met u hebben.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Iedere werknemer van 55 jaar en ouder krijgt per 1 juli 2001 aanspraak op een voorziening (ter waarde) van maximaal 10% van zijn bruto-jaarsalaris. Hiervan neemt de werkgever 2/3 deel voor zijn rekening. De voorziening kan gebruikt worden voor gerichte maatregelen om oudere werknemers te ontlasten zodat ze langer gezond kunnen blijven werken.
Te denken valt onder meer aan: minder diensten doen, meer hersteltijd na diensten, korter werken, sparen van verlof. Ook een combinatie is mogelijk, evenals een eigen voorstel van de werknemer.

Modernisering CAO
In november 2000 bespraken wij tijdens een tweetal Ledenraadplegingen de plannen van de werkgevers om de CAO-Gezondheidscentra 'te moderniseren'. Hiervan werd verslag gedaan in LAD's Bulletin (zie de link onderaan deze pagina voor de tekst van dat artikel, red.). Thans is afgesproken dat gedurende de looptijd van deze CAO hiervoor een werkgroep van CAO-partijen wordt ingesteld. Ook hierop komen we natuurlijk nog bij u terug.

Arbeidsmarktknelpunten
De regeling dat, in geval van arbeidsmarktknelpunten, werknemers een toeslag kunnen krijgen van 10% op het maandsalaris, blijft van kracht. Over deze toeslag kunnen geen pensioenrechten worden opgebouwd.

Graag uw mening!
Naar ik hoop kunt u met deze toelichting een goed oordeel vellen over het principe-akkoord CAO-Gezondheidscentra 2001-2002. In de LAD-bestuursvergadering van 11 juni is dit uitgebreid besproken. Het onderhandelingsresultaat komt tegemoet aan de inzet van de werknemersorganisaties en past binnen de doelstellingen van het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid 2001; over het geheel genomen een marktconform resultaat.

Het LAD-bestuur legt het principe-akkoord CAO Gezondheidscentra bij dezen met een positief advies aan u voor. Uw mening is van doorslaggevend belang voor de definitieve besluitvorming over de tekening van de CAO.

Met collegiale groet,

Evert Bais,
voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO-Gezondheidscentra geldt, ontvingen een reactieformulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaar namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het principe-akkoord CAO Ziekenhuizen.
Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie