Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Enschede Van Heekplein tijdelijke locatie voor vismarkt

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

B&W kiezen Van Heekplein als tijdelijke locatie voor de vismarkt Enschede, 19 juni 2001

Het college van B&W heeft besloten om de noordzijde van het Van Heekplein aan te wijzen als tijdelijke locatie voor de vismarkt per 1 juli a.s. Aan die keuze zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo wordt de marktondernemers voorgeschreven om voor het bakken en braden van vis en snacks, op zeer korte termijn filters en op termijn een anti-geurinstallatie aan te brengen. Tevens moet een afstand van minimaal 25 meter in acht worden genomen ten opzichte van woningen en winkels.

B&W hebben een afweging gemaakt tussen 6 verschillende locaties. Daarbij is gesproken met direct betrokkenen, zoals omwonenden, individuele ondernemers en de stuurgroep Centrummanagement. De Marktbond heeft al enkele weken geleden nadrukkelijk gepleit voor de locatie Van Heekplein.

Belangrijke aspecten bij de afweging waren onder meer de beschikbare ruimte, de afstand ten opzichte van woningen, veiligheid, bereikbaarheid en de consequenties voor grote projecten in de stad (w.o. Stadserf). Ook de benodigde wettelijke procedures zijn meegewogen. Uiteindelijk kwam de noordzijde van het Van Heekplein als beste alternatief uit de bus.
De fietsenstalling op het Van Heekplein blijft overigens in iets gewijzigde vorm bestaan.

Met de Marktbond wordt op korte termijn overlegd over de voorwaarden die aan de marktondernemers worden gesteld. Het college wil de afspraken vastleggen in een contract, dat ook betrekking heeft op de definitieve locatie van de vismarkt op het nieuwe Van Heekplein. Van belang is verder dat de tijdelijke locatie naar verwachting over één jaar moet worden verlaten vanwege de vernieuwing van het Van Heekplein. Mocht die situatie zich voordoen en de definitieve locatie nog niet beschikbaar zijn, dan is het dus noodzakelijk om op dat moment wederom een tijdelijke locatie te betrekken, voor minimaal een half jaar. B&W zijn van plan hiervoor op korte termijn een locatie aan te wijzen en willen daarover reeds in dit stadium overeenstemming bereiken met de Marktbond. Pas nadat alle bovengenoemde punten zijn vastgelegd in een contract met de Marktbond, wordt met de aanleg van de tijdelijke locatie op het Van Heekplein gestart.

De verplaatsing van de vismarkt is noodzakelijk geworden vanwege twee uitspraken van de arrondissementsrechtbank van Almelo van 29 mei en 13 juni jl., waarin de eerdere keuze voor de huidige (eveneens tijdelijke) locatie de Klokkenplas wordt afgewezen. De gemeente heeft tot 1 juli a.s. de tijd gekregen een bevredigende oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan bestaat het risico dat de vismarkt geen plek meer heeft. B&W willen dat voorkómen, omdat de vismarkt een belangrijke drager is van de totale markt in Enschede en bovendien een economische motor is voor de binnenstad.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie