Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 914/01 Dordognelaan 101, plaatsen van een tuinhuisje 08.06.2001 917/01 Zandkever 12, plaatsen van een blokhut/berging 11.06.2001 926/01 Evreuxlaan 54, plaatsen van een tuinhuisje 12.06.2001
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 706/00 La Traviata, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 10 atelierwoningen 01.06.2001
911/01 Melkweg 54, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.06.2001 910/01 Fransebaan 218 en 220, bouwen van een carport en verbouwen van een carport tot garage 06.06.2001
909/01 Tongelreeppad 1, bouwen van een dierenverblijf en verplaatsen van een kippenhok 06.06.2001
499/01 Stratumseind 44, verbouwen van een winkelpand tot horecapand/brasserie 07.06.2001
132/01 Lisieuxhof 16, uitbreiden van een woning 07.06.2001 404/01 Sint Norbertuslaan 1, uitbreiden van een basisschool met 2 lokalen 07.06.2001
777/01 Winkelcentrum Woensel 62, plaatsen van lichtreclames 15.05.2001 707/01 Melerijlaan 47, tijdelijk uitbreiden van een magazijnruimte 08.06.2001
913/01 Roodkapje 19, bouwen van een serre 08.06.2001 915/01 Graham Greenelaan 12, uitbreiden van een woning 08.06.2001 301/01 Kraanven 15, verbouwen en uitbreiden van een woning en garage 08.06.2001
50/00 Paradijslaan 40-42, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een gevel van een kantoorpand 08.06.2001 912/01 Van Oldenbarneveltlaan 1, plaatsen van een mast met antennes en technische ruimte ten behoeve van mobiel telefoonnetwerk 08.06.2001 919/01 Hectorlaan 6, uitbreiden van een woning 11.06.2001 833/00 Meerhoven aan de Grasrijk, bouwen van 34 appartementen 11.06.2001
834/00 Meerhoven aan de Grasrijk, bouwen van 17 herenhuizen 11.06.2001 921/01 Gestelsestraat, verbouwen van 4 appartementen 11.06.2001 278/01 Vrijstraat 10, uitbreiden van een bergruimte 12.06.2001 614/01 Hondsruglaan 94, uitbreiden van een woning 12.06.2001 922/01 Pietersbergweg 31, verbouwen van een automobielbedrijf ten behoeve van gevel 12.06.2001
923/01 Aalsterweg 135, plaatsen van een reclamebord 12.06.2001 286/01 Orchideeënstraat 46, verbouwen van een berging, verbouwen en uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.06.2001
656/00 Dinkelstraat 9, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 3 bedrijfswoningen met hallen 12.06.2001 724/01 Luchthavenweg 67, bouwen van een onverlicht paneel met neonrelteftekst 12.06.2001
928/01 Sint Josephlaan 53, verbouwen van een wijkgebouw 12.06.2001 627/01 Mortierlaan 125, plaatsen van 2 raamkozijnen 12.06.2001 1150/99 Sint Adrianusstraat 64, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van kinderdagverblijf 'de Toverfluit' 13.06.2001 930/01 Van Wassenhovestraat 30, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 13.06.2001
929/01 Adriaan Mulderweg 20a, aanbrengen van een reclameplaat op de voor- en achtergevel 13.06.2001
965/00 Mantuslaan 38, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een woning 13.06.2001

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0062 Blommendaelstraat, Dr Cuyperslaan, Europalaan, Zijlstraat e.a., slopen van badkamers en rioleringen 06.06.2001 SL01/0063 Het Schaapsdijk 66, slopen van 2 veestallen met toebehoren 08.06.2001
SL01/0064 Roelofspad 2-8, Van Reespad 2-8, Poggenbeekstraat 4-10 en Roghmandpad 2-8, slopen van asbest in 4 ketelhuizen 11.06.2001 SL01/0065 Collseweg 4, gedeeltelijk slopen van dak en muren van een winkel en woning 11.06.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen vrijstellingen
Van 21 juni tot en met 18 juli 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van een basisschool, Marseillelaan 100a (515/01);
* verbouwen van een afhaalcentrum, Roostenlaan 138 (246/01);
* bouwen van een winkelentree/personeelsruimten, Nederlandplein 102-105 (86/01);

* bouwen van een garage/berging, Schouwbroekseweg 27 (176/01);
* uitbreiden van een schoolgebouw, Odysseuslaan 6 (549/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 21 juni tot en met 18 juli 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage:
* het stedebouwkundig plan met de daarbij behorende stukken over de herstructurering van Lakerlopen.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit stedebouwkundig plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvragen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 21 juni tot en met 4 juli 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van een woning, Pastoor Van Arsplein 36 (MO01/0012);
* plaatsen van 2 lichtbakken en naamsvermelding, Stratumseind 31 (MO01/0014).

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen deze plannen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
813/01 Lenningenhof 41, bouwen van een semipermanente berging 12.06.2001
438/01 Flight Support, bouwen van een trafostation 12.06.2001 819/01 Bredalaan 110, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 12.06.2001
437/01 Achtseweg Noord, bouwen van een trafostation 12.06.2001 766/01 President Reitzlaan 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.06.2001
763/01 Picardiehof 1, bouwen van een berging 13.06.2001
Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
818/01 Heeghtakker 54, verbouwen van een balkon 12.06.2001 815/01 Orleanshof 11, uitbreiden van een woning 12.06.2001 780/01 Krabbestraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.06.2001

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 375/01 Comopad 10, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een tuinkamer 11.06.2001
428/01 Cornelis Dopperstraat 2-10, vervangen van kozijnen en plaatsen van dakkapellen van woningen 11.06.2001
1499/00 Rietputten 8, bouwen van een garage 11.06.2001 33/01 Herinkhave 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.2001 116/01 Rechtestraat 48, verbouwen en uitbreiden van een winkel 11.06.2001
155/01 Dordognelaan 27, uitbreiden van een woning 11.06.2001 339/01 Vlokhovenseweg 22, bouwen van een garage/berging 11.06.2001 427/01 Roerstraat 101, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.06.2001
415/01 Wolvendijk 151, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een speelkamer 11.06.2001
436/01 Fransebaan 563, uitbreiden van een woning 11.06.2001 448/01 Meierijlaan 27, aanbouwen van een serre 12.06.2001 445/01 Dommelstraat 27, verbouwen van de gevelreclames van het Pathétheater 12.06.2001
443/01 Frankrijkstraat 21, uitbreiden van een woonhuis 12.06.2001 1764/00 Seinelaan 102, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.06.2001
476/01 Hoogstraat 128, bouwen van een garage/berging 12.06.2001 1857/99 Julianastraat, bouwen van 7 woningen 12.06.2001 477/01 Hoogstraat 130, bouwen van een berging 12.06.2001 411/01 Vestdijk 47, uitbreiden van een lichtreclame 12.06.2001 142/01 Meierijlaan 18, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 13.06.2001 1758/00 Populierenweg 8, vervangen garagedeur door kozijn 13.06.2001 1763/00 Collseweg 3-5, verbouwen van de Collse watermolen 13.06.2001 453/01 Hugo van der Goeslaan 1, bouwen van een tochtsluis 1 en 2 13.06.2001
1431/00 Baarsstraat 14, bouwen van een bedrijfsruimte ten behoeve van opslag oldtimetonderdelen 13.06.2001
1992/00 Sterrenlaan 10, bouwen van een gecombineerde buitenvoorziening 13.06.2001
459/01 Fransebaan 518, uitbreiden van een woning 13.06.2001 1520/00 Aanschot 76, uitbreiden van een fokvarkensbedrijf 13.06.2001 1956/00 Vlottastraat 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.06.2001
551/01 Gildelaan 46, bouwen van een berging 13.06.2001 590/01 Snoekstraat 13, uitbreiden van een woning 13.06.2001 734/01 Alard du Hamelstraat 28, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.06.2001
714/01 Javalaan 21, verbouwen van een woning 14.06.2001 148/01 Oude Sultan 1, verbouwen van een woonhuis 14.06.2001
Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
103/01 Mathijsenlaan 20, uitbreiden van een woning 13.06.2001
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 402/01 Haverdriesweg 2, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.06.2001
471/01 Chamonixlaan 222, uitbreiden van een woning 12.06.2001 439/00 Woenselse Markt 28 en 29, uitbreiden magazijnen ten behoeve van 2 winkels 12.06.2001
359/01 Beemdstraat 36/52, plaatsen van 2 reclamezuilen 12.06.2001
Intrekken aanvraag bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1085/00 Orionstraat 1f, uitbreiden van een woning en bouwen van een carport en schutting 08.06.2001
468/01 Kanunnikensven 29, uitbreiden van een woonhuis 07.06.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1368/99 Demer 29, verbouwen pand ten behoeve van trapopgang met overloop 07.06.2001

Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0005 Grote Berg 9, plaatsen van reclametekst geschilderd op zijgevel 08.06.2001

Geweigerde monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
MO01/0003 't Hofke 22, splitsen van een kavel om als bouwterrein te verkopen 12.06.2001

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer- Adres/omschrijving Datum verzending SL01/0040 Venetiëstraat 1 t/m 41, slopen van asbesthoudende golfplaten 07.06.2001
SL01/0047 Hemelrijken 310, slopen van een 2-klassig noodgebouw ten behoeve van onderwijs 07.06.2001
SL01/0045 Grobbendonkstraat/Turnhoutlaan, gedeeltelijk slopen van interieurdelen van een bedrijfsverzamelgebouw 07.06.2001 SL01/0033 Winkelstraat 18, gedeeltelijk slopen van een cafetaria/woning 07.06.2001
SL00/0131 Hemelrijken 111, slopen van een woning 07.06.2001 SL01/0042 Hastelweg 161, slopen van een kantoorpand 08.06.2001 SL01/0049 Heezerweg 75a, slopen van Prefab-garageboxen 08.06.2001 SL01/0030 Hoogstraat 128, slopen van een werkplaats 08.06.2001 SL01/0034 omgeving Fruinlaan, vervangen/vernieuwen van planmatig en groot-onderhoud van 114 woningen 12.06.2001
SL01/0031 Beukenlaan 43 t/m 55, slopen van 7 woningen met opstallen 12.06.2001

Verleende onttrekkingsvergunningen
Zaaknummer- Adres Datum verzending
HV01.018 Woenselse Markt 46 13.06.2001
HV01.019 Schaapsdijk 74 13.06.2001
HV01.021 Stratumseind 7 13.06.2001
HV01.020 Schaapsdijk 80 13.06.2001

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum verzending
KV01.007 Mispelhoefstraat 10a 13.06.2001
KV01.006 Hastelweg 67c 11.06.2001

Geweigerde kamerverhuurvergunning
Zaaknummer Adres Datum verzending
KV99.085 Tarwelaan 97 11.06.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...