Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplannen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluit
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw Technische Diensten ligt op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage het voorbereidingsbesluit:

* voor een fietsburg over de Dommel.

Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 mei 2001, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied zoals dat op tekening nummer 66758 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 21 mei 2002. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eenieder kan, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze voorbereidingsbesluiten schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

* naam en adres van de indiener,

* de dagtekening,

* de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en

* de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te worden verzonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie