Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten onderzoek Politiemonitor Bevolking 2001

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gezamenlijk persbericht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Politiemonitor Bevolking 2001: gevoel van onveiligheid verminderd

Het percentage Nederlanders dat zich vaak onveilig voelt, ligt onder het niveau van voorgaande jaren. Bijna 30% van de bevolking voelt zich wel eens onveilig. Het aantal gevallen van inbraak is sinds 1995 met circa 30% gedaald. Het aantal Nederlanders dat inbraak als een veel voorkomend probleem in de eigen woonomgeving ziet, is in die zelfde periode ruim gehalveerd. Dit staat in de Politiemonitor Bevolking 2001 die minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en minister Korthals van Justitie vandaag naar onder meer de Tweede Kamer hebben gezonden. In de monitor wordt verslag gedaan van een bevolkingsonderzoek onder bijna 90.000 Nederlanders naar criminaliteit en onveiligheid in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van B&A Groep en Intomart in opdracht van de ministeries van Justitie en van BZK.

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat het aantal slachtoffers van geweldscriminaliteit, zoals bedreiging en mishandeling, sinds 1999 niet verder is toegenomen. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar lopen ongeveer twee maal zoveel kans om slachtoffer te worden van geweldscriminaliteit dan Nederlanders van 25 jaar en ouder. Ook de mate van verstedelijking geeft een grotere kans slachtoffer te worden van geweldscriminaliteit. Gemiddeld genomen wordt ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking slachtoffer van geweldscriminaliteit.

Verkeersoverlast wordt vaak als een veel voorkomend buurtprobleem genoemd. Het gaat daarbij vooral om te hard rijden en - in mindere mate - agressief verkeersgedrag.

Slechts in 30% van de gevallen doen Nederlanders aangifte bij de politie als zij slachtoffer worden van een delict. Dit percentage ligt wat lager dan in voorgaande jaren. Slachtoffers vinden het gebeurde vaak niet belangrijk genoeg of men vindt de schade te gering. Ook geeft men vaak aan, dat het doen van aangifte toch niets zal helpen.

Ten behoeve van de monitor zijn ook vragen gesteld over beschikbaarheid, functioneren en optreden van de politie in de eigen woonomgeving. Daaruit is gebleken dat de zichtbaarheid van de politie in de eigen woonomgeving de afgelopen jaren duidelijk is afgenomen. Meer dan de helft van de Nederlanders is van oordeel dat men de politie te weinig in de buurt ziet. Ook het functioneren van de politie ontmoet kritiek. Geoordeeld wordt dat de politie minder haar best doet en niet alert genoeg reageert op problemen in de buurt. Bijna 40% van de Nederlanders is van mening dat de politie niet hard genoeg optreedt.

De Politiemonitor Bevolking is - zowel wat betreft aantal geënquêteerden als indringendheid - één van de grootste enquête-onderzoeken die in Nederland én Europa op dit gebied worden gehouden. Bij eerdere metingen - in 1993, 1995 en 1997 - ging het om vergelijkbare aantallen. Daardoor kunnen trends worden ontdekt over de jaren heen en tussen politieregio's onderling. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in 27 rapporten: 1 landelijk rapport, 25 regiorapporten en 1 landelijk tabellenrapport.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie