Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie toekomstvisie mossel-, kokkel- en oestersector

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

P E R S B E R I C H T

Aan de redactie economie / parlement / visserij

Toekomstvisie van mossel-, kokkel- en oestersector gepresenteerd

Schelpdiervissers werken aan duurzaam visserijbeleid

Yerseke, 20 juni 2001

De schelpdiervissers willen niet wachten tot de evaluatie van het huidige visserijbeleid in 2003, maar willen nu al â¤" samen met de overheid en de natuur- en milieuorganisaties â¤" starten met de voorbereidingen van het beleid voor de periode 2003 - 2007. In de visie van de sector is duurzame schelpdiervisserij mogelijk met adaptieve beheersplannen gebaseerd op de principes van maatschappelijk ondernemen.Duurzame schelpdiervisserij is economisch rendabel, maar ook ecologisch verantwoord én maatschappelijk acceptabel. Dit betekent dat het beleid verder ontwikkeld zal worden in samenwerking met alle organisaties die daarbij betrokken zijn. In een brief heeft de sector daarom de overheid en de natuur- en milieuorganisaties uitgenodigd om gezamenlijk met hen aan de voorbereidingen van dit beleid te gaan werken. Sinds de evaluatie van de Structuurnota Zee- en Kustvisserij in 1998 waren de belangentegenstellingen tussen de schelpdiersector en de natuur- en milieuorganisaties zo groot, dat samenwerking niet bespreekbaar was. De vissers willen uit deze impasse geraken. Om aan te geven dat de schelpdiervissers dit serieus menen, heeft de sector â¤" op basis van het SER-model voor maatschappelijk ondernemen - een rapport´Uit de schulp´opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de schelpdiersector de ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiervisserij voor zich ziet en wat zij zelf wil gaan doen om dit te bereiken. Dit rapport, dat sectorbreed wordt gedragen, is vanmiddag door de heer Ir. D. Luteijn, vice-voorzitter van de Stichting Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij (ODUS), aangeboden aan staatssecretaris G. Faber (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en aan Professor dr. M. van der Nat (plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal Economische Raad). De heer Luteijn verzocht daarbij de staatssecretaris om vertrouwen en om een aantal maatregelen, die het mogelijk maken dat vissers ruimte krijgen om de visie daadwerkelijk in te voeren. De staatssecretaris reageerde verheugd op de visie. Zij gaf hierbij aan dat ze veel waarde hecht aan het feit dat de sector het belang van duurzaam vissen onderkent en haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Verder stelde staatssecretaris Faber dat de visie een grote stap vooruit is en dat dit alleen maar ten goede kan komen van de natuur en de sector.

Open dialoog

In de visie wordt op basis van de elementen planet (ecologisch verantwoord), people (maatschappelijk geaccepteerd) en profit (economisch haalbaar), een mogelijke aanpak voor de schelpdiervisserij geschetst. Zo stelt de schelpdiersector dat een verhoging van de economische rentabiliteit (profit) bereikt kan worden door efficiënte samenwerking van vissers, verwerkers, handelaren en door kennisvermeerdering, onderzoek en innovatie. Het element planet â¤"waarbij verwevenheid tussen natuur en milieu centraal staat- kan worden gerealiseerd door een optimaal en dynamisch beheer van schelpdierbestanden. De sector wil, door technologische vernieuwingen een geringere bodemberoering bereiken en het voedselaanbod voor de vogels garanderen door een verantwoord beheer dat op de jaarlijkse veranderende ecologische situatie in de natuurgebieden anticipeert. Voor maatschappelijke acceptatie (people) is het van belang dat de sector van de politici en de overheid, maar ook de maatschappelijke organisaties de ruimte krijgt om verantwoordelijkheid te nemen.

Concrete wijzigingen

De sector wil komen tot een adaptief beheersplan voor de schelpdiervisserij als basis voor verfijnde visplannen die in open dialoog worden opgesteld, op basis van continue verbetering (leren door doen). Door in een continue proces te zoeken naar verbeteringen voor profit, planet en people, zal het bestandsbeheer een zelfcorrigerende vorm krijgen.

In het rapport worden onder andere de volgende wijzigingen van de visplannen voorgesteld:


- Dynamisch beheer van de schelpdierbestanden door bijvoorbeeld selectief bevissen, verbetering van vangst- en cultuurmethoden en het wegnemen van drijfveren voor een negatieve wedijver tussen vissers.

- Te bevissen bestanden zullen meer specifiek in kaart worden gebracht.

- Nog meer afstemming tussen alle betrokkenen.

- De bodemberoering verder verminderen door aanpassing van vistuigen en visgedrag.

- Collectieve innovatieprojecten die door en met de sector worden opgezet.

- Systematisch vastleggen van wijzigingen ten behoeve van adaptief beheer.

- Communicatie met alle relevante partijen welke transparant, eerlijk en open is. Meer gericht op dialoog dan op debat.
Voor de drie sectoren worden in eerste instantie de volgende concrete maatregelen voorgesteld:


- Kokkelvisserij: selectief bevissen van kwalitatief hoogwaardige kokkels, met lagere vissnelheid, onderzoek naar ander vistuig en plannen voor het verzaaien van kokkels.

- Mosselvisserij: het selectief en beheerst vissen van mosselzaad, experimenteren met het opvangen van mosselzaad, optimaliseren van de kweekpercelen en het beter benutten van mosselzaadbestanden wat niet alleen ten goede komt aan de vissers, maar ook aan vogels die mosselen eten.

- Oestervisserij: het uitvoeren van onderzoek naar bijvoorbeeld efficiëntere kweekmethoden en ziektebestrijding van de oesters en het kwaliteitsbeeld van de Zeeuwse oesters versterken.
Voor het overheidsbeleid worden o.a. de volgende aanpassingen gevraagd:


- Het toewijzen van schelpdierbestanden, waarbij specifiek wordt vastgelegd waar, hoe, wanneer en hoeveel wordt gevist gegeven de actuele omstandigheden, in plaats van het toewijzen van generieke quota en daarop het beleid ten aanzien van het sluiten van gebieden voor visserij afstemmen.

- Nuancering van de vaste voedselreservering, rekening houdend met de dynamiek in schelpdierbestanden, â¤oeniche-differentiatie⤝ tussen vissers en vogels en de effecten van schelpdiercultures op het voedselaanbod van vogels. Geen reservering van kilo⤮s maar van (delen van) bepaalde bestanden.

- Het herzien van het vergunningenbeleid ten behoeve van het beginsel â¤~kwaliteit boven kwantiteit⤮ en gericht op adaptief beheer op basis van meerjarige vergunningen.
Toekomst

Bovengenoemde maatregelen zijn de eerste mogelijkheden die passen binnen de visie van de schelpdiervisserij. De sector hoopt dat de visie de opmaat is voor de toekomst van een verdergaande duurzame ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiervisserij en de daaraan gekoppelde open dialoog met alle partijen. De sector vraagt van de overheid de ruimte om de visie ten volle in praktijk te kunnen brengen. Alleen dan is de continuïteit van de Nederlandse schelpdiervisserij, binnen de ecologische randvoorwaarden opererend in het kader van duurzaam medegebruik van natuurgebieden, tot na 2020 verzekerd.

d76f7f.gif

Noot voor de media

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Drs A.J. Leerling, secretaris ODUS , tel. 0113-571301; 06-51233071

Mr H.J. van Geesbergen, secretaris Producentenorganisatie Mosselcultuur, tel: 06-54938890

Ir J. Holstein, secretaris producentenorganisatie kokkelvisserij tel: 06-53912018

Mw Mr R. van Weel, secretaris producentenorganisatie oestervisserij, tel: 0111-653930

Een foto van de overhandiging is vrij van rechten te verkrijgen via WFA, tel. 070-3460660

Nadere informatie treft u ook aan op www.schelpdieren.nl

STICHTING ODUS

Ontwikkeling duurzame schelpdiervisserij

Stichting ODUS is een samenwerkingsverband van de mossel-, kokkel- en oestersectoren.

Postbus 133, 4400 AC Yerseke, tel. 0113-571301, fax 0113-574001, www.schelpdieren.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...