Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten Politiemonitor Bevolking 2001: Limburg-Noord

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Politiebericht Limburg-Noord: Venlo 20-06-2001 Mediabericht 20-06 (14.30 uur)

Politiemonitor Bevolking 2001:
Inwoners vinden Limburg-Noord veiliger geworden

LIMBURG-NOORD In het algemeen ervaren de inwoners van Noord- en Midden-Limburg minder vermogensdelicten, verkeersoverlast en dreigingen dan voorheen. Er zijn minder mensen slachtoffer geworden van woninginbraak en autocriminaliteit en de ervaren drugsoverlast is opvallend gedaald. Daarentegen worden relatief meer mensen slachtoffer van bedreiging, mishandeling en doorrijding na aanrijding. In het algemeen is het gevoel van veiligheid ten opzichte van 1997 in de politieregio Limburg-Noord toegenomen. De tevredenheid over het politieoptreden is gelijk gebleven, terwijl de inwoners zich meer beschermd voelen door de politie. De Politie Regio Limburg-Noord is algemeen tevreden met de uitkomsten van de Politiemonitor. Volgens korpschef van Baarle is het een signaal dat het korps samen met haar veiligheidspartners op de goede weg is, maar er is op alle beleidsterreinen ook nog winst te behalen.

De Politiemonitor Bevolking is een tweejaarlijks landelijk onderzoek onder de bevolking naar de beleving van criminaliteit, onveiligheid en de kwaliteit van het optreden van de politie. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie worden in elk van de 25 politieregios tenminste 1000 personen telefonisch ondervraagd. Behalve op korpsniveau worden sommige resultaten van dit onderzoek ook op schaal van de vier districten aangereikt. Daarnaast vindt er een vergelijking met het landelijk gemiddelde plaats.

Buurtproblemen
Behalve dat de respondenten van mening zijn dat er minder diefstallen uit autos, woninginbraken agressieve verkeersgedragingen, aanrijdingen, geweldsdelicten en drugsoverlast plaatsvinden, is ook de verloedering in woonbuurten minder een probleem geworden. Dat laatste zeker in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Slachtofferschap
In vergelijking met het landelijk beeld en ten opzichte van eerdere metingen zijn de afgelopen 12 maanden in Limburg-Noord minder mensen slachtoffer geworden van woninginbraak en autocriminaliteit. Het district Venlo scoort hoog bij woninginbraken terwijl het district Venray opvallend laag zit. Ondanks een stijging van fietsendiefstal in het afgelopen jaar blijft de dalende trend van de afgelopen jaren doorzetten. Van persoonsgebonden slachtofferschap (bedreiging, mishandeling, aanrijding) zijn alleen de regionale cijfers bekend. Het aantal mensen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van deze incidenten blijft in Limburg-Noord ook het afgelopen jaar onder het landelijk gemiddelde. Maar de regionale stijging zet zich voort en dat is anders dan in de rest van het land. Het aantal doorrijdingen in de regio overstijgt het landelijke beeld. Het aantal aanrijdingen is volgens de respondenten sterk afgenomen en komt daarmee ruim onder het gemiddelde in Nederland.

Onveiligheidsgevoelens
Sinds 1997 is het percentage inwoners dat zegt zich vaak onveilig te voelen afgenomen en verschilt het nauwelijks van het landelijke beeld. In de districten Roermond en Weert is het percentage dat onveiligheidsgevoelens ervaart het hoogst en in het district Venray het laagst.

Oordeel over de politie
De tevredenheid van de bevolking over het optreden van de politie bij het laatste contact is gelijk gebleven. Landelijk gezien zit Limburg-Noord iets boven gemiddelde. Dat ligt anders bij tevredenheid over de politie bij het doen van aangifte. Daar scoort Limburg-Noord beduidend hoger dan het land. Het geven van preventieadviezen en informatie over slachtofferhulp zijn terreinen waar de regio onder het landelijk gemiddelde zit. Met betrekking tot de beschikbaarheid van de politie (je ziet de politie in de buurt te weinig of ze komen niet snel als je ze roept) is de regionale achterstand de laatste jaren ingelopen. De zichtbaarheid van de politie (hoe vaak ziet u de politie door de straat komen waar u woont?) is stabiel gebleven. Landelijk gaat de zichtbaarheid achteruit.

Het functioneren en optreden van de politie in de woonbuurten maken volgens de respondenten een positieve ontwikkeling door in Limburg-Noord en scoren respectievelijk hoger en hetzelfde dan landelijk. Op al deze gebieden wijken de scores in de districten Venlo, Roermond, Venray en Weert niet af van het regionale beeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie