Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlandse politie goed voorbereid op komst euro

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Politie goed voorbereid op komst euro

Extra maatregelen en inzet

De Nederlandse politie is goed voorbereid op de komst van de euro. Onder het motto: 'De euro komt er aan, de politie is er al', hebben de 26 politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee (Kmar) een aantal maatregelen in voorbereiding dat de veilige omwisseling van de gulden naar de euro zal ondersteunen. De landelijke kaders zijn vastgesteld; de korpsen maken er nu maatwerk van in hun regio. De Nederlandse politie richt zich op een aantal onderwerpen: preventie en opsporing van eurocriminaliteit, informatie-uitwisseling, extra kennis bij politiemensen en extra inzet van recherche en zichtbare politie op straat. In de drukste periode in december 2001 en januari 2002 zal de Nederlandse politie, naast de normale bezetting in ieder geval ruim 4000 mensen extra inzetten. Wie denkt tijdens de omwisseling van de gulden naar de euro zijn slag te kunnen slaan, kan rekenen op extra intensieve opsporing door de politie en een stevige reactie van het Openbaar Ministerie.

De omschakeling van de gulden naar de euro is een omvangrijke logistieke operatie, die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën wordt uitgevoerd door De Nederlandse Bank. Naar verwachting zullen eind 2001 en begin 2002 ruim twee miljard guldenmunten en vierhonderd miljoen guldenbiljetten worden ingezameld. Tegelijkertijd moeten bijna drie miljard euromunten en 360 miljoen eurobankbiljetten worden verspreid. Munten en biljetten worden gescheiden van elkaar vervoerd. Aan deze operatie zijn diverse veiligheidsaspecten verbonden.

In het overleg van de betrokken ministeries functioneert een stuurgroep 'Justitiële en veiligheidsaspecten invoering euro'. Daarin nemen naast de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Defensie (Kmar) en De Nederlandse Bank ook vertegenwoordigers van het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen en het Openbaar Ministerie deel. De Nederlandse politie bereidt zich met de verschillende ministeries, de vervoerders, de banken en de detailhandel voor op de euroconversie. De 26 politiekorpsen en de Kmar werken samen in het Nationaal project euro en veiligheid.

De politie houdt rekening met een aantal mogelijke risicos: overvallen, straatroof, oplichting, vervalsingen en witwassen van zwart geld. De risicos en dadergroepen worden geanalyseerd en de politiekorpsen zijn nu al alert op mogelijke voorbereidingen van misdrijven. Elk korps heeft een aantal documentenspecialisten, die zijn gespecialiseerd in falsificaten. Daarnaast is er een HARM-team geformeerd (hit and run moneylaundring) dat zich richt op het tegengaan van witwassen van zwart geld. De informatie die dit team verzamelt, wordt landelijk of op regionaal niveau omgezet in opsporingsacties.

Preventie en voorlichting vormen een belangrijke pilaar in het optreden van de politie, voorafgaand aan maar ook tijdens de euroconversie. De politie richt zich met de preventie en voorlichting op de gehele Nederlandse burgerij, maar ook op een aantal specifieke doelgroepen. Te noemen is het bedrijfsleven, waarmee intensief wordt overlegd. Dit najaar verschijnt een brochure met daarin preventietips en politiemaatregelen voor en bij overvallen. Om het contact tussen politie en bedrijfsleven te bevorderen is er een landelijk aanspreekpunt bij de politie voor de brancheverenigingen. Senioren krijgen niet alleen van het Nationaal Forum voor de invoering van de Euro (NFE) extra aandacht, maar ook van de politie.

De politie investeert in preventieadviezen en voorlichting om daarmee extra aandacht te geven aan de veiligheidsbeleving. Extra aandacht zal uitgaan naar het publiek, banken, winkels en tankstations. Er is gerichte aandacht voor criminelen en criminele initiatieven. Ook deze doelgroep zal merkbaar hogere politieaandacht ervaren.

Het politiepersoneel zal extra worden geïnstrueerd voorafgaand aan de periode waarin de euroconversie plaatsvindt. Daarbij hoort onder andere kennis van de echtheidskenmerken van de euro. De prioriteiten in de opsporing richten zich op het streven dat er in de periode van de euroconversie niet meer criminaliteit wordt gepleegd dan in vergelijkbare perioden van het jaar. Er zal bij de politie voldoende capaciteit aanwezig zijn voor een snelle en adequate reactie. Die capaciteit wordt op straat gerealiseerd, door merkbaar extra toezicht, maar ook met extra recherchecapaciteit.

De politie werkt nauw samen met de vervoerders. Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop en de mate waarin de geldtransporten aandacht krijgen van de politie. Over de aard van de veiligheidsmaatregelen op het gebied van geldvervoer en openbare orde en veiligheid zal de politie geen inhoudelijke mededelingen doen. Openheid is een groot goed, maar argeloosheid heeft een hoge prijs, zo is daarbij het uitgangspunt. Het gaat echter wel om een samenhangend pakket van maatregelen die aansluiten op de maatregelen van anderen, die met elkaar zorgen voor een veilige invoering van de euro in ons land.

Den Haag, 21 juni 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie