Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU&ID: Benelux miskent belang regiostaten voor EU integratie

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

BENELUX miskent democratische meerwaarde regio-staten voor Europees integratieproces (21/06/01)

In een eerste reactie op het Benelux-memorandum over de toekomst van Europa, zoals voorgesteld op woensdag 20 juni, verbazen de VU&ID-europarlementsleden Nelly Maes en Bart Staes zich over het ontbreken van een duidelijk engagement inzake de regio's binnen de Europese Unie.

Premier Guy Verhofstadt (VLD) had zich eind mei nochtans positief uitgelaten over de gemeenschappelijke politieke verklaring van zeven constitutionele regio's. De minister-presidenten van Catalonië, Salzburg, Schotland, Vlaanderen en Wallonië, en de ministers van Europese aangelegenheden van Beieren en Noordrijn-Westfalen vroegen hem toen uitdrukkelijk de rol en positie van de regio's in het Europese beleidsvormingsproces als discussiethema toe te voegen aan de post-Nice agenda.

VU&ID vindt het onaanvaardbaar dat de Belgische standpunten over post-Nice tot stand kwamen zonder een daadwerkelijke inbreng van de deelstaten. De discussie over de bevoegdheidsverdeling binnen de EU gaat immers ook over hun bevoegdheden. Maes en Staes willen dan ook vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen opgenomen zien in de Belgische parlementaire delegatie voor het Forum. Dit overlegplatform moet volgens de Benelux-regeringen de werkzaamheden voorbereiden van de IGC van 2004. De Belgische delegatie mag dus niet worden beperkt tot leden van het federale parlement.

Samen met de andere autonomistische partijen van de Europese Vrije Alliantie ijveren de VU&ID-europarlementsleden ervoor om het debat over de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten open te trekken tot de 'inbreiding'. Inbreiding is de erkenning in EU-kader van de rol van regio's die over reële bevoegdheden en eigen instellingen beschikken. Het kerntakendebat moet er voor Maes en Staes enerzijds toe leiden dat sommige bevoegdheden die beter op het niveau van de lidstaten of de regio's worden uitgeoefend, aan deze bestuurslagen toegekend blijven of worden overgedragen. Anderzijds moet de EU nieuwe bevoegdheden kunnen opnemen voor beleidsterreinen die een Europese meerwaarde behoeven, zoals het asiel- en immigratiebeleid en het veiligheidsbeleid.

Tegelijkertijd dient de EU-besluitvorming volgens de VU&ID-europarlementsleden verder gedemocratiseerd te worden. Zo moet de thans autonome bevoegdheid van de Europese Commissie inzake mededingingsbeleid onder de medebeslissingsbevoegdheid worden gebracht van het Europees Parlement en de Raad. De Commissie gebruikt deze bevoegdheid momenteel al te vaak om - meesurfend op de globaliseringsgolf - de culturele, audiovisuele en onderwijssectoren te vermarkten. Op die manier kunnen het Parlement en de Raad ruimere aandacht schenken aan de vrijwaring van de culturele en taalkundige verscheidenheid.

Samen met haar EVA-partners wenst VU&ID dat het constitutionele proces van de EU na Nice het grondwettelijk pluralisme vrijwaart. Dit betekent dat duidelijk erkend moet worden dat de grondwetten van de lidstaten en hun deelstaten onafhankelijk van de EU-grondwet bestaan. Zij mogen voor hun geldigheid niet afhangen van de EU-grondwet en mogen er ook niet door opzij gezet worden. Dit is een logisch gevolg van het subsidiariteitsbeginsel. De parlementaire instemming met het Verdrag van Nice dient voor de VU dan ook bezien te worden in het licht van het al dan niet opnemen in de post-Nice agenda van de erkenning van de rol van de regio's in de EU. Voor de VU dient de Verklaring van Laken dan ook afgewacht en geëvalueerd te worden, vooraleer België het verdag van Nice kan ratificeren.

Vandaag, donderdag 21 juni, hebben zowel in het Vlaams Parlement als in het Schots Parlement interpellaties plaats van VU&ID en zusterpartij SNP over het gebrek aan daadkracht van de nationale regeringen van hun lidstaten om de positie en bevoegdheden van de regio's in de toekomstige EU-grondwet te verankeren.

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Nelly Maes en Bart Staes - Leden van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Frank Ingelaere
Telefoon: 02/284.16.90.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: (fingelaere@europarl.eu.int)
Url: bartstaes.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie