Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplan woontoren Molenstraat Wageningen ter inzage

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wageningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wageningen

rondje Inspraak woontoren Molenstraat

In het bestemmingsplan "Stadsvernieuwingsplan Herenstraat e.o." van 1990 is een mogelijkheid opgenomen een accentpunt ten zuiden van de Latijnse school aan de Molenstraat te realiseren. De Raad van State heeft het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten voor dit plan gedeeltelijk vernietigd. Na dit besluit is het bestemmingsplan 'Reparatieplan Herenstraat/Salverdaplein" in procedure gebracht. De Raad van State heeft het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten vernietigd voorzover daarbij goedkeuring is verleend aan het accentpunt ten zuiden van de Latijnse school. Deze uitspraak had tot gevolg dat Gedeputeerde Staten opnieuw diende te beslissen omtrent de goedkeuring van dit planonderdeel. Voor het geplande accentpunt had dit tot gevolg dat er gewijzigde voorschriften in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Om de woontoren daadwerkelijk te realiseren is een uitwerkingsplan noodzakelijk. Het uitwerkingsplan dient rekening te houden met de normen uit het bestemmingsplan.

Uitwerkingsplan
De woonfunctie in het uitwerkingsplan beoogt een aanvulling te zijn op, en een verbetering van een goed woon- en leefklimaat in het stadsvernieuwingsgebied Herenstraat-Salverdaplein. De bestaande Molenstraat kan door het (auto)verkeer worden benut ter ontsluiting. De woontoren mag, met een vrijstelling, een maximale hoogte van 16,5 meter hebben en moet minimaal 15 meter van de Latijnse School (Molenstraat 16) gesitueerd worden. Binnen het bouwvlak is toegestaan; gestapelde bouw, een ondergrondse parkeerkelder, tuinen en erven en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming.
Ten noorden van het bouwvlak geldt de bestemming "Verblijfsdoeleinden". Op grond met deze bestemming zijn groenvoorzieningen en paden ter ontsluiting van van aanliggende of nabij gelegen gronden en gebouwen. Ten zuiden van het bouwvlak hebben de gronden de bestemming "Stadsgroen" en worden uitgevoerd als park, plantsoen en wandelpaden.
Er wordt een bodemonderzoek en een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er is geen aanleiding voor een akoestisch onderzoek.

Voorontwerp
Het voorontwerp uitwerkingsplan woontoren Molenstraat is besproken in de B&W-vergadering van 5 juni 2001. Het college heeft ingestemd met dit voorontwerp. De voorschriften en de toelichting van dit voorontwerp en de plankaart kunt u inzien bij bureau Communicatie en Externe Betrekkingen in het stadhuis, Markt 22. Het bureau is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot en met 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot en met 17.00 uur.

Inspraak
Op dit besluit kunt u inspreken. De inspraakprocedure loopt van 21 juni tot en met 2 augustus 2001. U kunt inspreken door een brief te schrijven aan:

Burgemeester en wethouders Wageningen
Postbus 1
6700 AA Wageningen.

Uw brief moet dan uiterlijk 2 augustus 2001 bij de gemeente binnen zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer N. Stoop, Stadsontwikkeling en Ruimtelijk Beleid (tel. 492891).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie