Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres hergebruik verontreinigde grond

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Donderdag 21 juni 2001 Meeting Circle te Utrecht

Congres
Hergebruik verontreinigde grond
conform Actief bodembeheer en het Bouwstoffenbesluit logo0012-kl.jpg (4947 bytes)Met medewerking van:

* Alcontrol Biochem Laboratoria

* Dura Vermeer Groep

* Gemeente Venlo

* Ministerie van VROM

* NITG-TNO

* Schreurs Milieuconsult

* Service Centrum Grond

* TU Delft

Dit congres wordt in samenwerking georganiseerd met Schreurs Milieuconsult www.schreurs-milieuconsult.nl

Voor dit congres zijn 4 punten van de Nederlandse Orde van Advocaten te behalen.


Grond grondig bekeken
In de beleidsnota Grond grondig bekeken krijgen gemeenten meer mogelijkheden om licht vervuilde grond te verwerken, mits ze aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een bodembeheersplan zijn en moet de kwaliteit van de ontvangende bodem in een bodemkwaliteitskaart zijn vastgelegd. Het hergebruik mag niet leiden tot risico's en alles moet gemeld en geregistreerd worden. In de nota krijgt het hergebruik van grond als bodem meer prioriteit als hergebruik van grond in een werk. De voorkeur gaat dus uit naar het terugbrengen van (licht verontreinigde) grond in het ecologisch systeem in plaats van het economisch systeem.

Bouwstoffenbesluit
Binnen het kader van het Bouwstoffenbesluit is hergebruik als bodem alleen toegestaan voor schone grond. Licht verontreinigde grond (categorie 1 of 2), kan slechts worden toegepast in een werk met in achtneming van diverse criteria zoals een minimale hoeveelheid van 50 m3 en de terugnameplicht.

Actief bodembeheer
De Vrijstellingsregeling grondverzet (september 1999) biedt voor de toepassing van licht verontreinigde grond vrijstelling van een aantal artikelen uit het Bouwstoffenbesluit. Voorwaarde daarbij is onder meer dat er voor het gebied waarin de grond wordt toegepast een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. In aanvulling daarop worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van de toe te passen grond.

Complexe situaties
In de praktijk geeft dit aanleiding tot complexe en onduidelijke situaties. Wie is er verantwoordelijk voor wat? Welke criteria worden wanneer gesteld en door welke instantie? Welke normen moeten worden gehanteerd? Het Bouwstoffenbesluit valt weliswaar niet onder vergunningenregime maar het niet naleven van het Bouwstoffenbesluit kan als een economisch delict worden gekenmerkt. De eigenaar kan altijd achteraf worden aangesproken op de gebruikte materialen en de wijze van toepassing.

Actoren
Er zijn vele actoren bij de toepassing van grond binnen het kader van het Bouwstoffenbesluit en het Actief bodembeheer. Zo treedt de Gemeente op als handhaver, als producent, als uitvoerder en als opdrachtgever of eigenaar, maar ook zijn de grondbank, de aannemer, het laboratorium en/of het adviesbureau betrokken bij grondtransacties en hergebruik van lichtverontreinigde grond.

Een ordenend congres
Doelstelling van het congres is om orde te scheppen in de complexe situatie van het hergebruik van lichtverontreinigde grond. De verschillende betrokken partijen komen deze dag aan het woord en vertellen u over hun rol en ervaringen uit de praktijk.

Voor wie is dit congres van belang?

* Directeuren, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers bouw-, milieu-, bodem- en grondzaken van gemeenten, waterschappen, provincies, rijkswaterstaat en ministeries

* Directieleden en milieumanagers van bouw- en aannemersbedrijven
* Milieuadviseurs en bouwkundig ingenieurs
* Managers bouwzaken van woningbouwverenigingen
* Directeuren en beleidsmedewerkers van grondbanken
* Managers van grondverwerkings- en grondreinigingsbedrijven
* Milieuadvocaten

Informatiemarkt
Naast het congres is er een kleine informatiemarkt waarop bedrijven en instanties die diensten aanbieden op het gebied van hergebruik van bodem, het Bouwstoffenbesluit en Actief bodembeheer, zich kunnen presenteren. Voor meer informatie over de mogelijkheid een stand in te richten op deze informatiemarkt, kunt u contact opnemen met Aukje Bovend'eerdt van het CKC (040 2129499).Programma
9.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter
Prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks, hoogleraar Materiaalkunde, TU Delft

10.15 Overheidsbeleid hergebruik verontreinigde grond
* Wat zijn de algemene beleidsdoelstellingen?
* Wat zijn de achtergronden hierbij?

* Grond en bodembeheer?

* Wat zijn de criteria voor hergebruik licht verontreinigde grond?
* Grond als categorie in het Bouwstoffenbesluit? drs. W. Munters, deskundige, Directie bodem, water, landelijk gebied, Ministerie van VROM

10.50 Interim richtlijn bodemkwaliteitskaarten (BKK)
* Wat zijn de richtlijnen voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten (BKK)?

* Hoe deze BKK te gebruiken?

* Wat verstaan we onder vergelijkbare kwaliteit?
* Wat zijn de huidige regels rond grondverzet?
* Van interim richtlijn naar definitieve richtlijn F. Lamé, senior onderzoeker NITG-TNO

11.25 Koffie-/theepauze

11.40 Kwaliteitsverklaringen; certificaten, partijkeuringen en ander bewijsmiddelen.

* Welke kwaliteitsverklaringen zijn er voor grond?
* Hoe om te gaan met "andere"/ "overige"bewijsmiddelen?
* Welke eisen worden gesteld aan de monsterneming en beproevingen?
* Waar op te letten bij de keuring van een partij?
* Aandachtspunten bij de toetsing?
dr.ir. J. Schreurs, directeur Schreurs Milieuconsult

12.15 De rol van de Gemeente, het bevoegd gezag
* De gemeente kent wel drie petten!

* Voorbeeldfunctie voor de Gemeente?

* Hoe gaat bevoegd gezag om met de meldingen?
* Zijn er regels voor toepassing van kleine partijen (schone) grond (<50 m3)

* Zijn er verschillen tussen gemeenten onderling?
* Worden er aanvullende eisen gesteld?

* Wat zijn de prioriteiten bij de Handhaving?
* Hoe wordt hergebruik afgestemd met terugsaneerwaarden (BGW)? ir. R. Heijstee, senior beleidsmedewerker bodem, Afdeling Milieu, Dienst Stadsbeleid, Gemeente Venlo

12.50 Lunch

14.00 Boringsinstrumenten voor hergebruiksgrond: de grondbank
* Wat is een grondbank?

* Hoe verloopt de aanlevering van grond?

* Wat zijn de kostenposten voor schone en licht verontreinigde grond?

* Welke garanties biedt een BRL 9308 gecertificeerde grondbank?
* Welke gegevens moeten worden overhandigd bij aanlevering (inkeur)?
* Welke controles vinden plaats voor aflevering (uitkeur)?
* Hoe zit dat met opslitsen en opbulken van partijen?
* Hoe om te gaan met kleine partijtjes van particulieren?
* Hoe om te gaan met afgekeurde partijen? drs. A. Orbons, senior adviseur, Service Centrum Grond

14.40 De rol van de aannemer

* Welke knelpunten zijn er in de praktijk geconstateerd en te verwachten?

* Hoe om te gaan met transport en vrachtbrieven?
* Hoe verloopt de stroom van documenten of bewijsmateriaal?
* Hoe kun je partijen identificeren?

* Wat is de verantwoordelijkheid van de aannemer?
* Is een en ander in bestekken vastgelegd?
* Zijn er nu meerkosten voor de aannemer?
* Hoe om te gaan met partijen vrijkomend uit een werk? dr. C. Zevenbergen, directeur milieu, Dura Vermeer Groep

15.20 Koffie-/theepauze

15.40 De rol van het adviesbureau / laboratorium
* Waarom toch die lange doorlooptijden?

* Welke proeven en analyses zijn er te onderscheiden?
* Wat zijn de kosten, kan het niet wat goedkoper?
* Welke knelpunten zijn er in de praktijk geconstateerd en te verwachten?

* Aan welke kwaliteitseisen moet het lab en adviesbureau voldoen?
* Welke voorbehandeling vindt in het laboratorium plaats?
* Wie doet de toetsing en hoe wordt dat gerapporteerd? ir. J.W. Hutter, manager innovatie, Alcontrol Biochem Laboratoria

16.20 Afsluiting van het congres en uitnodiging voor de borrel

Na elke lezing is er ruimte voor uw vragenDatum en plaats
Donderdag 21 juni 2001 in het Meeting Circle te Utrecht.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen 450,- (fl. 991,67) per persoon exclusief BTW. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide documentatie inbegrepen.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Aukje Bovend'eerdt
Telefoon 040 - 212 94 99
e-mail aukje@ckc-seminarsinfo@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...