Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres hergebruik verontreinigde grond

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Donderdag 21 juni 2001 Meeting Circle te Utrecht

Congres
Hergebruik verontreinigde grond
conform Actief bodembeheer en het Bouwstoffenbesluit logo0012-kl.jpg (4947 bytes)Met medewerking van:

* Alcontrol Biochem Laboratoria

* Dura Vermeer Groep

* Gemeente Venlo

* Ministerie van VROM

* NITG-TNO

* Schreurs Milieuconsult

* Service Centrum Grond

* TU Delft

Dit congres wordt in samenwerking georganiseerd met Schreurs Milieuconsult www.schreurs-milieuconsult.nl

Voor dit congres zijn 4 punten van de Nederlandse Orde van Advocaten te behalen.


Grond grondig bekeken
In de beleidsnota Grond grondig bekeken krijgen gemeenten meer mogelijkheden om licht vervuilde grond te verwerken, mits ze aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een bodembeheersplan zijn en moet de kwaliteit van de ontvangende bodem in een bodemkwaliteitskaart zijn vastgelegd. Het hergebruik mag niet leiden tot risico's en alles moet gemeld en geregistreerd worden. In de nota krijgt het hergebruik van grond als bodem meer prioriteit als hergebruik van grond in een werk. De voorkeur gaat dus uit naar het terugbrengen van (licht verontreinigde) grond in het ecologisch systeem in plaats van het economisch systeem.

Bouwstoffenbesluit
Binnen het kader van het Bouwstoffenbesluit is hergebruik als bodem alleen toegestaan voor schone grond. Licht verontreinigde grond (categorie 1 of 2), kan slechts worden toegepast in een werk met in achtneming van diverse criteria zoals een minimale hoeveelheid van 50 m3 en de terugnameplicht.

Actief bodembeheer
De Vrijstellingsregeling grondverzet (september 1999) biedt voor de toepassing van licht verontreinigde grond vrijstelling van een aantal artikelen uit het Bouwstoffenbesluit. Voorwaarde daarbij is onder meer dat er voor het gebied waarin de grond wordt toegepast een bodemkwaliteitskaart is vastgesteld. In aanvulling daarop worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van de toe te passen grond.

Complexe situaties
In de praktijk geeft dit aanleiding tot complexe en onduidelijke situaties. Wie is er verantwoordelijk voor wat? Welke criteria worden wanneer gesteld en door welke instantie? Welke normen moeten worden gehanteerd? Het Bouwstoffenbesluit valt weliswaar niet onder vergunningenregime maar het niet naleven van het Bouwstoffenbesluit kan als een economisch delict worden gekenmerkt. De eigenaar kan altijd achteraf worden aangesproken op de gebruikte materialen en de wijze van toepassing.

Actoren
Er zijn vele actoren bij de toepassing van grond binnen het kader van het Bouwstoffenbesluit en het Actief bodembeheer. Zo treedt de Gemeente op als handhaver, als producent, als uitvoerder en als opdrachtgever of eigenaar, maar ook zijn de grondbank, de aannemer, het laboratorium en/of het adviesbureau betrokken bij grondtransacties en hergebruik van lichtverontreinigde grond.

Een ordenend congres
Doelstelling van het congres is om orde te scheppen in de complexe situatie van het hergebruik van lichtverontreinigde grond. De verschillende betrokken partijen komen deze dag aan het woord en vertellen u over hun rol en ervaringen uit de praktijk.

Voor wie is dit congres van belang?

* Directeuren, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers bouw-, milieu-, bodem- en grondzaken van gemeenten, waterschappen, provincies, rijkswaterstaat en ministeries

* Directieleden en milieumanagers van bouw- en aannemersbedrijven
* Milieuadviseurs en bouwkundig ingenieurs
* Managers bouwzaken van woningbouwverenigingen
* Directeuren en beleidsmedewerkers van grondbanken
* Managers van grondverwerkings- en grondreinigingsbedrijven
* Milieuadvocaten

Informatiemarkt
Naast het congres is er een kleine informatiemarkt waarop bedrijven en instanties die diensten aanbieden op het gebied van hergebruik van bodem, het Bouwstoffenbesluit en Actief bodembeheer, zich kunnen presenteren. Voor meer informatie over de mogelijkheid een stand in te richten op deze informatiemarkt, kunt u contact opnemen met Aukje Bovend'eerdt van het CKC (040 2129499).Programma
9.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter
Prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks, hoogleraar Materiaalkunde, TU Delft

10.15 Overheidsbeleid hergebruik verontreinigde grond
* Wat zijn de algemene beleidsdoelstellingen?
* Wat zijn de achtergronden hierbij?

* Grond en bodembeheer?

* Wat zijn de criteria voor hergebruik licht verontreinigde grond?
* Grond als categorie in het Bouwstoffenbesluit? drs. W. Munters, deskundige, Directie bodem, water, landelijk gebied, Ministerie van VROM

10.50 Interim richtlijn bodemkwaliteitskaarten (BKK)
* Wat zijn de richtlijnen voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten (BKK)?

* Hoe deze BKK te gebruiken?

* Wat verstaan we onder vergelijkbare kwaliteit?
* Wat zijn de huidige regels rond grondverzet?
* Van interim richtlijn naar definitieve richtlijn F. Lamé, senior onderzoeker NITG-TNO

11.25 Koffie-/theepauze

11.40 Kwaliteitsverklaringen; certificaten, partijkeuringen en ander bewijsmiddelen.

* Welke kwaliteitsverklaringen zijn er voor grond?
* Hoe om te gaan met "andere"/ "overige"bewijsmiddelen?
* Welke eisen worden gesteld aan de monsterneming en beproevingen?
* Waar op te letten bij de keuring van een partij?
* Aandachtspunten bij de toetsing?
dr.ir. J. Schreurs, directeur Schreurs Milieuconsult

12.15 De rol van de Gemeente, het bevoegd gezag
* De gemeente kent wel drie petten!

* Voorbeeldfunctie voor de Gemeente?

* Hoe gaat bevoegd gezag om met de meldingen?
* Zijn er regels voor toepassing van kleine partijen (schone) grond (<50 m3)

* Zijn er verschillen tussen gemeenten onderling?
* Worden er aanvullende eisen gesteld?

* Wat zijn de prioriteiten bij de Handhaving?
* Hoe wordt hergebruik afgestemd met terugsaneerwaarden (BGW)? ir. R. Heijstee, senior beleidsmedewerker bodem, Afdeling Milieu, Dienst Stadsbeleid, Gemeente Venlo

12.50 Lunch

14.00 Boringsinstrumenten voor hergebruiksgrond: de grondbank
* Wat is een grondbank?

* Hoe verloopt de aanlevering van grond?

* Wat zijn de kostenposten voor schone en licht verontreinigde grond?

* Welke garanties biedt een BRL 9308 gecertificeerde grondbank?
* Welke gegevens moeten worden overhandigd bij aanlevering (inkeur)?
* Welke controles vinden plaats voor aflevering (uitkeur)?
* Hoe zit dat met opslitsen en opbulken van partijen?
* Hoe om te gaan met kleine partijtjes van particulieren?
* Hoe om te gaan met afgekeurde partijen? drs. A. Orbons, senior adviseur, Service Centrum Grond

14.40 De rol van de aannemer

* Welke knelpunten zijn er in de praktijk geconstateerd en te verwachten?

* Hoe om te gaan met transport en vrachtbrieven?
* Hoe verloopt de stroom van documenten of bewijsmateriaal?
* Hoe kun je partijen identificeren?

* Wat is de verantwoordelijkheid van de aannemer?
* Is een en ander in bestekken vastgelegd?
* Zijn er nu meerkosten voor de aannemer?
* Hoe om te gaan met partijen vrijkomend uit een werk? dr. C. Zevenbergen, directeur milieu, Dura Vermeer Groep

15.20 Koffie-/theepauze

15.40 De rol van het adviesbureau / laboratorium
* Waarom toch die lange doorlooptijden?

* Welke proeven en analyses zijn er te onderscheiden?
* Wat zijn de kosten, kan het niet wat goedkoper?
* Welke knelpunten zijn er in de praktijk geconstateerd en te verwachten?

* Aan welke kwaliteitseisen moet het lab en adviesbureau voldoen?
* Welke voorbehandeling vindt in het laboratorium plaats?
* Wie doet de toetsing en hoe wordt dat gerapporteerd? ir. J.W. Hutter, manager innovatie, Alcontrol Biochem Laboratoria

16.20 Afsluiting van het congres en uitnodiging voor de borrel

Na elke lezing is er ruimte voor uw vragenDatum en plaats
Donderdag 21 juni 2001 in het Meeting Circle te Utrecht.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen 450,- (fl. 991,67) per persoon exclusief BTW. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide documentatie inbegrepen.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Aukje Bovend'eerdt
Telefoon 040 - 212 94 99
e-mail aukje@ckc-seminarsinfo@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie