Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NAVO bereidt wapeninzameling in Macedonië voor

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Ministerie van
Buitenlandse Zaken Defensie
Postbus 20061 Postbus 20701
2500 EB 's-Gravenhage 2500 ES 's-Gravenhage
Telefoon 070-3486486 Telefoon 070-3188188
Aan:
de Voorzitter van de
Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR 's-Gravenhage
I.a.a.:
de Voorzitter van de
Eerste Kamer der
Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA 's-Gravenhage
Uw brief Uw kenmerk Ons nummer Datum
DVB/CV-195/01 21 juni 2001

Onderwerp

Macedonië

Op 20 juni heeft de NAVO-raad ingevolge een verzoek van de FYROM besloten planning in gang te zetten met het oog op mogelijke assistentie. Deze assistentie zou bestaan uit het, krachtens een akkoord tussen de betrokken partijen in Macedonië, inzamelen en opslaan van wapens onder toezicht van de NAVO. Met het oog op deze operatie, genaamd "Essential Harvest", gaf de NAVO-raad tevens opdracht tot het activeren van een "Force Generation Process" ter identificatie van de militaire eenheden die de lidstaten voor deze operatie ter beschikking willen en kunnen stellen.

De door de NAVO geleide operatie zal in beginsel dertig dagen duren.

Het besluit impliceert dat ook Nederland is gevraagd na te gaan of het militaire eenheden voor de operatie "Essential Harvest" beschikbaar wil stellen. In het kader van de met Uw Kamer gemaakte afspraken bij de bespreking van het TCBU-rapport, stelt de regering u hierbij in kennis van haar voornemen te onderzoeken of - en zo ja welke - Nederlandse eenheden een bijdrage aan de operatie zouden kunnen leveren.

De uitkomst van dit onderzoek hangt onder meer af van de bereidheid van andere NAVO-landen militairen te leveren en van de andere elementen die deel uitmaken van het Toetsingskader.

DE MINISTER VAN DE MINISTER VAN

BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE,

J.J. van Aartsen mr. F.H.G. de Grave

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie