Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Coberco past organisatie industriële activiteiten aan

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Friesland Coberco Dairy Foods
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht Friesland Coberco Dairy Foods

P E R S B E R I C H T

21 juni 2001

Borculo Domo Ingredients en De Kievit

Aanpassingen in organisatie industriële activiteiten

Friesland Coberco Dairy Foods wil de industriële activiteiten meer marktgericht organiseren. Het productassortiment en de productie van de werkmaatschappijen Borculo Domo Ingredients en De Kievit wordt beter op elkaar afgestemd. Daarnaast zal de verwerking van grondstoffen van derden (wei) geleidelijk worden afgebouwd.

Achtergrond van de voorgenomen maatregelen is het strategisch uitgangspunt van Friesland Coberco; het verbeteren van de kwaliteit van de omzet en de winstgevendheid door opbouw van merkproducten met onderscheidend vermogen en het terugdringen van het aantal standaard zuivelproducten.

Recentelijk is een nieuwe visie op de industriële markten en de daarbij behorende commerciële activiteiten van de industriële werkmaatschappijen geformuleerd. Op basis hiervan en de studie naar de poederproductiecapaciteit is een voorstel voor aanpassing van de organisatie ontwikkeld.

Borculo Domo Ingredients

Borculo Domo Ingredients zal zich richten op halffabrikaten en ingrediënten voor producenten van kinder- en dieetvoeding, de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en specifieke producten voor de diervoederindustrie.

De productie van grondstoffen voor de diervoederindustrie wordt op basis van het lage rendement aanzienlijk verminderd. Hierdoor zal de verwerking van wei voor andere bedrijven worden afgebouwd en de verwerkingscapaciteit van wei met de helft worden teruggebracht. Als gevolg hiervan zal het aantal arbeidsplaatsen in Borculo in de periode tussen 2002 en 2005 met 145 afnemen (nu 305). In Borculo zal wel aanzienlijk geïnvesteerd gaan worden in installaties voor toegevoegde waarde producten.

Workum zal zich blijven richten op de verwerking van de eigen wei tot WPC's. Gerkesklooster gaat zich met name richten op de productie van deelontzoute weipoeders waardoor er 3 arbeidsplaatsen bijkomen. De weipoederproductie in Dronrijp en Oosterwolde wordt eind 2002 beëindigd. De vrijkomende wei wordt elders binnen Borculo Domo Ingredients verwerkt. Hierdoor vervallen 20 arbeidsplaatsen. Eerder is al besloten de weipoederproductie van de locatie in Assen te beëindigen waardoor 6 arbeidsplaatsen vervallen.

Op het kantoor van Borculo Domo Ingredients in Zwolle vervallen 21 van de 110 arbeidsplaatsen. Voornamelijk als gevolg van het beëindigen van het grootste deel van de activiteiten gericht op de diervoederindustrie.

De Kievit

De Kievit zal zich richten op de ontwikkeling, productie en wereldwijde verkoop van creamers en specialties. Dit houdt in dat ook de commerciële activiteiten op het gebied van creamers van Borculo Domo Ingredients worden overgeplaatst naar De Kievit. De 13 bij creamers betrokken medewerkers van Borculo Domo Ingredients op commercieel, logistiek en administratief gebied zullen overgaan naar De Kievit. Het is het voornemen deze verandering in het najaar van 2001 door te voeren.

Naast creamers blijft De Kievit specialties zoals foamers en hoog opgevette producten voor bijvoorbeeld, soepen en sauzen produceren. De Kievit zal de productie van weivetkernen in Meppel in januari 2002 beëindigen. Dit heeft geen personele gevolgen.

Locatie Beilen

De locatie Beilen wordt als productielocatie losgekoppeld van Borculo Domo Ingredients. De fabriek gaat vanaf 2002 functioneren als flexibele producent van diverse melkpoeders, creamers, kindervoedingen en weiderivaten op bestelling van interne afnemers zoals Borculo Domo Ingredients, De Kievit, Friesland Nutrition en Friesland Coberco Lochem. Klaas Roetman wordt als operations director verantwoordelijk voor deze productielocatie en zal gaan rapporteren aan concerndirecteur Doede Vierstra.

Sociale gevolgen

Als gevolg van de aanpassingen van de organisatie zullen 189 arbeidsplaatsen in de periode 2002 ñ 2005 verloren gaan. Op dit moment is nog niet aan te geven om welke specifieke functies het gaat. Het is de verwachting dat een deel kan worden opgevangen door natuurlijk verloop. Het sociaal plan, dat eind 1997 met de vakorganisaties is overeengekomen, is op de betrokken medewerkers van toepassing. Hierin is ondermeer afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat medewerkers kunnen rekenen op ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan binnen Friesland Coberco of desnoods buiten de onderneming.

De Centrale Ondernemingsraad wordt advies gevraagd.

Voor meer informatie:

Friesland Coberco Dairy Foods BV

Concerncommunicatie

R.J.A. van Dongen

Tel. 0522 276 334

Fax 0522 276 477

www.fcdf.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie