Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord CDA aan vakcentrales over Verbetering Poortwachter

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

FNV, CNV en Unie MHP
t.a.v. L.J. de Waal, D. Terpstra en A.H. Verhoeven p/a Postbus 8456
1005 AL Amsterdam

's-Gravenhage, 21 juni 2001 VL/JdV 21 0601 01

Geachte heer De Waal, heer Terpstra en de heer Verhoeven,

Graag reageren wij op de brief die wil gisteren van u mochten ontvangen. In die brief vraagt u aandacht voor de gezamenlijke amendementen van VVD, CDA en D66 in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Verbetering Poortwachter (27.878) dat deze week in de Tweede Kamer aan de orde is.

De betreffende amendementen vloeien rechtstreeks voort uit het WAO-plan zoals het CDA dat in 1999 heeft gepresenteerd. Kern van dat plan was om de verantwoordelijkheid voor reïntegratie neer te leggen op de plek waar die thuis hoort, namelijk bij werkgevers en werknemers. Via een verplicht reïntegratieplan als onderdeel van de arbeidsovereenkomst moet alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat de werknemer uiteindelijk in de WAO beland. Inmiddels wordt deze opvatting breed gedeeld en naar onze indruk ook door u onderschreven.

Om deze aanpak daadwerkelijk succesvol te laten zijn moet er naar onze stellige mening sprake zijn van een goed evenwicht tussen rechten en plichten van werknemer en werkgever. Voor de werkgever zijn dat een langere doorbetalingsverplichting en de plicht tot het aanbieden van passende arbeid. Voor de werknemer die zonder deugdelijke reden blijft weigeren om mee te werken aan herstel en reïntegratie door bijvoorbeeld geen passende arbeid te aanvaarden, staat daar inderdaad de uiterste consequentie van ontslag tegenover.

In het debat dat daar op dit moment in de Kamer wordt gevoerd hebben de indienende partijen duidelijk gemaakt dat er geen sprake van is dat ontbinding 'buiten de rechter om zou geschieden' zoals van sommige kranten wordt gesuggereerd. Toetsing vindt plaats door de Regionale Directeur Arbeidsvoorziening (RDA), waarna er ook aitijd nog een gang naar de kantonrechter openstaat. In het debat is ook duidelijk geworden dat ook de PvdA op zich geen tegenstander is van het opheffen van het ontslagverbod voor onwillige zieke werknemers.

Behalve kritiek op de inhoud van het voorstel heeft u in uw brief ook gewezen op het feit dat het indienen van deze amendementen de behandeling van het advies van de commissie Donner in de SER doorkruist. Vanuit de CDA-fractie is in de afgelopen jaren echter regelmatig gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de politiek voor het WAO probleem. Wij hebben er altijd op gewezen dat het instellen van de commissie Donner er niet toe mag leiden dat de aanpak van het probleem niet op de lange baan mag worden geschoven. Dat het wetsvoorstel Verbetering Poortwachter in de Kamer aan de orde zou komen is overigens al geruime tijd bekend. U heeft daar ook zelf reacties op gegeven en suggesties voor wijzigingen gedaan. Sterker nog, het is er een voorbeeld van hoeveel tijd een wetgevingstraject In beslag neemt. Nu als Kamer geen verantwoordelijkheid nemen zou dus betekenen dat wetgeving ten aanzien van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zeker weer een aantal jaren op zich zal laten wachten. In een situatie waarin het aantal arbeidsongeschikten naar 1 miljoen toegroeid is dat onverantwoord.

Dat u dit punt aangrijpt om wellicht uit het SER-overleg over de commissie Donner te stappen vinden wij teleurstellend en onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, wanneer u - als vertegenwoordigers van vakbonden - denkt op die manier de belangen van de werknemers het beste te verdedigen. Dit wetsvoorstel is, zoals u ook zelf eerder heeft aangegeven een 'tussenstap' op weg naar "verdere intensivering van reïntegratie van zieke werknemers die dreigen arbeidsongeschikt te worden". De amendementen zijn een gerechtvaardigde stok achter de deur voor onwillige werknemers die weigeren mee te werken aan reïntegratie laat u daarmee zwaarder wegen dan bijvoorbeeld het belang van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Op die manier laat u heel nadrukkelijk de goeden onder de slechten leiden. Dat kan toch niet uw bedoeling zijn.

Wij hopen op deze manier naar behoren op uw brief te hebben gereageerd.

Hoogachtend,
Jan
Resp.

van de CDA-Tweede
Zaken en Werkgelegenheid

Het CDA wil een betrokken samenleving waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid centraal staan.

Postbus 30805
2500 GV 's-Gravenhage
telefoon (070) 3182504 telefax . (070) 3192602
Bezoekadres: Plein 2
2500 GV 's-Gravenhage

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie