Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Speciale bijeenkomst van de NAVO-Raad

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417273Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 22 juni 2001 Auteur DVB/VD

Kenmerk DVB/VD365/01 Telefoon 3485241

Blad /4 Fax 3485479

Bijlage(n) 1

Betreft Verslag Speciale bijeenkomst van de NAVO-Raad op het niveau van Staatshoofden En Regeringsleiders, Brussel, 13 juni 2001

Zeer geachte Voorzitter,

Op 13 juni kwam ter gelegenheid van het eerste bezoek van president Bush aan Europa

in Brussel de NAVO-Raad bijeen op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders.

De discussie betrof vijf hoofdthema's: massavernietigingswapens/Missile Defence, NAVO-uitbreiding, EVDB, Balkan en militaire capaciteiten. Tijdens de lunch van de staatshoofden en regeringsleiders en die van de ministers van Buitenlandse Zaken is uitvoerig gesproken over de situatie op de Balkan en met name in Macedonië. Er is geen communiqué uitgegeven.

Hierbij volgt, mede namens de Minister-President, het verslag van bovengenoemde bijeenkomst. Omdat het bij deze bijeenkomst in belangrijke mate ging om kennisneming van de opvattingen van de nieuwe VS-administratie, is hierna steeds eerst President Bush aan het woord gelaten.

De interventie van de Minister-President is bijgevoegd.

Massavernietigingswapens/Missile Defense

"The cold war is over, the Soviet Union is gone and so is the nuclear balance of terror", zo opende de Amerikaanse president. De nieuwe dreiging werd gevormd door het feit dat enkele van de staten die zich het minst verantwoordelijk gedragen massavernietingswapens en overbrengingsmiddelen ontwikkelden. Rusland was niet meer de vijand en diende een partner te zijn bij het beantwoorden van deze nieuwe dreiging. Het ABM-verdrag verhinderde na te gaan wat technisch mogelijk was. Bush vroeg om begrip en steun van Europese Bondgenoten voor ontwikkeling en testen van MD-systemen door de VS. De VS zou bij iedere stap consulteren, zowel met Europese Bondgenoten als met Rusland. Tenslotte benadrukte hij het belang van versterking van non-proliferatie-inspanningen.

Vrijwel alle sprekers verwelkomden het door de VS aangezwengelde debat over Missile Defence. Sommigen wezen daarbij op de toegenomen dreiging door massavernietigingswapens. Een groot aantal sprekers, waaronder Minister-President Kok, onderstreepten het belang van non-proliferatie en wapenbeheersingsregimes. Minister-president Kok gaf tevens aan dat een eenzijdige opzegging van het ABM-verdrag een slechte zaak zou zijn. Dit sloot aanpassing of een volledig nieuw verdrag niet uit, maar dit diende met wederzijdse overeenstemming te geschieden.

In de discussie werd door sommige sprekers een toenemende rol voor verdedigende systemen voorzien. Tevens werd gevraagd om een open dialoog zonder "decisions irrevocables". Door een aantal sprekers is het Amerikaanse voornemen tot drastische nucleaire reducties verwelkomd. Ook is, onder meer door Minister-President Kok, aangedrongen op het betrekken van Rusland en China bij de MD-consultaties.

Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB)

Over EVDB was president Bush kort. De VS steunde EVDB, op voorwaarde dat het leidde tot meer capabilities en niet ten koste ging van de transatlantische band. De Turkse premier Ecevit gaf aan dat er de afgelopen twee maanden hard gewerkt was aan het participatievraagstuk, maar dat nog een extra inspanning gedaan diende te worden om tot een oplossing te komen. Bondskanselier Schroeder stelde dat hetgeen de EU deed "im Rahmen der NATO" stond en dat daarom vroege afstemming nodig was tussen de twee organisaties. De Britse minister-president stelde eveneens dat het EVDB volledig consistent met en complementair aan NAVO was en derhalve leidde tot een versterking van NAVO. Ook president Chirac wees op de "parfaite harmonie" tussen NAVO en EU. Minister-president Kok betoogde in gelijke zin en gaf aan dat NAVO de eerste keus zou blijven voor crisis management operaties in en rond Europa. Een tweede instrument was echter belangrijk voor het geval NAVO niet kon of wilde optreden.

Balkan

President Bush gaf aan dat de problemen in de Balkan nog niet voorbij waren. Hij herhaalde de door SoS Powell gedane belofte van "in-together-out-together". Gezamenlijk dienden condities gecreëerd te worden die konden leiden tot duurzame vrede zonder "indefinite stationing of NATO forces". KFOR was succesvol geweest bij het bezweren van "insurgents" in Kosovo en Zuid Servië. Nu diende bekeken te worden hoe ook de Macedonische regering bijgestaan kon worden in de strijd tegen opstandelingen.

De Amerikaanse herbevestiging van "in-together-out-together" werd alom verwelkomd door Bondgenoten. Door velen werd gewezen op het belang van snel handelen m.b.t. de crisis in Macedonië. Kanselier Schroeder stelde dat het conflict moeilijk met militaire middelen op te lossen was. Er was een binnenlandse politieke dialoog tussen alle groeperingen noodzakelijk. De Hoge Vertegenwoordiger van de EU Solana diende hiertoe de volledige steun van de NAVO te krijgen. Van Hongaarse zijde is gewaarschuwd tegen teveel optimisme over de Balkan. Drastische reducties van NAVO-aanwezigheid zouden ongewenste gevolgen kunnen hebben.

Ook tijdens de lunch van staatshoofden en regeringsleiders, respectievelijk de lunch van ministers van Buitenlandse Zaken, is vooral gesproken over de situatie in Macedonië, waarbij een grote mate van overeenstemming bestond over de noodzaak van een politieke oplossing. Minister-president Kok stelde dat er druk moet blijven worden uitgeoefend op de Albanese extremisten. Tegelijkertijd moet aan de Macedonische regering duidelijk worden gemaakt dat zij niet naar een militaire oplossing moet zoeken, maar prioriteit dient te geven aan een politieke benadering. Twee elementen zijn met name van belang: een vroegtijdig staakt-het-vuren en een breed pakket van vertrouwenwekkende maatregelen. Tot nu toe is de samenwerking tussen de EU en de NAVO uitstekend, maar nauwe coördinatie tussen de EU, de NAVO, maar ook de OVSE blijft van groot belang.

Uitbreiding

M.b.t. het uitbreidingsproces stelde Bush dat geen sprake kon zijn van uitsluiting van kandidaten om geografische of historische redenen. Ook had geen enkel derde land een veto over het proces. Alle aspiranten hadden nog werk te doen, maar op basis van de voortgang tot op heden stelde Bush vertrouwen te hebben dat de volgende uitbreidingsronde in Praag zal plaatsvinden.

Ook de meeste overige sprekers onderstreepten het belang dat in Praag voortgang gemaakt zou worden bij het uitbreidingsproces, waarbij door enkele sprekers al namen werden genoemd. Als argumenten voor verdere voortgang werden hierbij genoemd de in het verleden gedane beloften, de stellingname van een aantal landen tijdens het Kosovo-conflict, en de overweging dat de kosten van uitbreiding te overzien waren. Ten aanzien van Rusland werd door een aantal sprekers opgemerkt dat enerzijds met de Russische zorgen rekening gehouden moest worden, maar anderzijds bezat de Russische Federatie geen veto ten aanzien van NAVO-uitbreiding.

Minister-president Kok wees op het belang van een goede voorbereiding van de te nemen beslissingen in Praag. Het debat dat in de NAVO zal starten over welke landen uitgenodigd zullen gaan worden en dat zal uitmonden in de beslissingen in Praag, moet immers goed gestructureerd worden.

SG Robertson concludeerde na afloop dat de NAVO hoopt en verwacht, op basis van de bestaande en voorziene voortgang van de landen die lid wensen te worden van de NAVO, dat de volgende ronde van uitbreiding kan plaatsvinden tijdens de Top van Praag in 2002.

Militaire capaciteiten

SG Robertson hield een aparte interventie over de noodzaak van vergroting van de defensie-inspanning. NAVO's geloofwaardigheid was gebaseerd op militaire capaciteiten. De boodschap was helder: "we are not doing well enough". Het Defence Capabilities Initiative gaf duidelijke doelen aan. Uit de cijfers bleek dat die niet op alle terreinen gehaald werden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Interventie van Minister-President Kok tijdens de Speciale bijeenkomst van de NAVO-Raad op het niveau van Staatshoofden en Regeringsleiders, Brussel, 13 juni 2001.

Mr Secretary-General,

I am grateful for the initiative to have this summit meeting during the first visit of president Bush to Europe. And I thank you, Mr Secretary General, for your introduction.

NATO is daily providing its indispensable role in Euro-Atlantic security. In the Balkans we are handling two major crisis management operations. On top of that we are actively involved in the prevention of new crises. Unfortunately, developments in Macedonia and Bosnia give us reason for concern. In Macedonia a sustainable solution is necessary, including the demobilisation of extremist Albanian groups. KFOR co-operates closely with the Macedonian government. Effective border control is crucial. SFOR's role in securing peace and stability in Bosnia-Herzegovina remains essential. Major reductions in SFOR's military presence or unilateral decisions to do so therefore have to be ruled out. In the words of Secretary Powell repeated by President Bush: 'we went in together, we go out together'.

The practical, effective cooperation between NATO and the EU in crisis management operations in the Balkans at present bodes well for our future co-operation, reinforcing each other's efforts.

An effective European Security and Defence Policy is good for Europe and good for NATO. We are on the right track with ESDP. In a few days time, in Gothenburg, the European Council will agree on the next steps to be taken. NATO remains our first choice for crisis management operations in and around Europe. But it is important to have a second instrument availabe if NATO cannot or will not act. Of course we will continue to make maximal use of our common strength and solidarity within the Alliance. Europe's firm wish to take its own responsibility when and where needed will not go at the expense of NATO.

For Europe to be credible and the Alliance to remain vital, we need to do more on military capabilities. Our concrete military contributions must keep pace with ambitions formulated both in NATO and in the EU. Governments have to live up to this task.

Our security agenda includes the need to give adequate answers to severe threats posed by the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery. The primary method to prevent and combat these threats consists of international agreements on non-proliferation and arms control. These should include the international code of conduct agains ballistic missile proliferation, the CTBT and an effective Biological Weapons Verification Protocol.

On the response to new threats, including discussions on Missile Defense, close and serious consultations among the Allies, but also with Russia and China, are strongly needed. Our goal must be and remain to achieve more stability and more security - not less. It is my firm conviction that a unilateral abrogation of the ABM-treaty by the US would not be the right approach. This does not mean of course that it could not be adjusted or replaced by a new treaty, in mutual agreement.

The continuing relevance of our Alliance is clearly illustrated by the wish of a large number of countries to join NATO. We want to remain in line with our open door policy, taking into account that a structured preparation of decisions to be taken at the Prague Summit - where we hope and expect to launch a next enlargement round - is needed. I suggest we start our concrete discussion on the basis of the relevant criteria for NATO enlargement at the beginning of next year already. We could task the NAC to draw up a report in December including proposals on how to structure our debate.

For the Netherlands the Transatlantic link as embedded in NATO remains as essential as ever. In facing new challenges we share the same values, interests and goals. Experience has clearly proved that where we have the political will to act together we are successful. This provides us with a solid basis to face the challenges of the future with confidence.

Kenmerk
Blad /6

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...