Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vaststelling bestemmingsplan Spoorlaan Noord Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vaststelling bestemmingsplan Spoorlaan Noord.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Spoorlaan Noord heeft vastgesteld bij besluit van 31 mei 2001, nummer 160. Het bestemmingsplan Spoorlaan Noord geeft een planologische regeling van deze weg. Het plan omvat het weggedeelte dat loopt vanaf de huidige Bennebroekerweg achter het bedrijventerrein Graan voor Visch tot en met de aansluiting op de Van Heuven Goedhartlaan.
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 25 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Raadhuis, ingang Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. Het Raadhuis is bovendien geopend op dinsdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur. Mocht u gedurende de avondopenstelling een nadere toelichting willen dan wordt u verzocht hiervoor telefonisch een afspraak te maken met de heer E.R. Berger, tel. 023-567 6075.

Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zijn zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk hun bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Hoofddorp, 22 juni 2001

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie