Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Binding 27 juni

Op 28 juni is er raadsvergadering

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats bijeenkomst

2-7 19.00 uur dorpshuis Fractie ZD

3-7 20.00 uur gemeentehuis Fractie VVD


Collectes

In de periode tot en met 30 juni kunt u een collectant van het Nederlands Rode Kruis aan te deur verwachten.


Buurtbus

Per 10 juni j.l. is een nieuw buslijnennet In West-Friesland ingevoerd.

Niet door de gemeente, zoals velen lijken te denken, maar door de provincie en vervoermaatschappij Connexxion. Het aantal instappers was volgens de provincie te weinig om de bestaande buslijnen te handhaven.

Enkele gevolgen zijn dat de buslijn door Zwaagdijk-Oost is verdwenen en dat de buslijn door Onderdijk een zogenaamde spitslijn is geworden. Die spitslijn rijdt in de ochtend richting Hoorn en in de middag richting Medemblik.

In woord en daad heeft het gemeentebestuur zich hiertegen verzet en ook alternatieven aangedragen. Vanaf eind vorig jaar is al het mogelijke gedaan om de provincie op andere gedachten te brengen. Niets heeft echter mogen helpen!

Het is jammer te moeten constateren dat er inwoners in de gemeente zijn die verwijten richting gemeentebestuur maken. Dat is onterecht en een verkeerde voorstelling van zaken.

Een ander verwijt is dat het heeft geschort aan een goede bekendmaking van het nieuwe buslijnennet. Ook dat is niet terecht.

In week 23 is een paginagrote advertentie geplaatst in alle huis-aan-huisbladen met informatie over het nieuwe lijnennet en de mogelijkheden van de ov-taxi. Die advertentie wordt in week 34 herhaald.

Voor de reizigers in de bussen zijn folders gemaakt met de wijzigingen per gewest.

Sinds 10 juni rijden er 8 bussen rond met aan de zijkanten reclame voor het nieuwe lijnenplan.

Ook op de regionale radio werden sinds 10 juni gedurende 2 weken reclamespotjes uitgezonden over het nieuwe lijnenplan.

In alle abri's in Noord-Holland-Noord zijn kaarten opgehangen met het nieuwe lijnennet.

In week 23 zijn de inwoners van Zwaagdijk-Oost via De Schakel op de hoogte gesteld van het nieuwe lijnennet per 10 juni.

Ondanks dat, onderstaand nog eens het lijnennet in de gemeente Wervershoof zoals die per 10 juni is.

Lijn 42. Hoorn-Wervershoof-Andijk-Enkhuizen

Route: Hoorn - Zwaag - Zwaagdijk WFO - Wervershoof - Kerkbuurt - Andijk (- Enkhuizen).

Deze lijn rijdt op werkdagen in de ochtend viermaal door naar Enkhuizen en in de middag viermaal vanaf Enkhuizen. Deze lijn rijdt vaker in de ochtendspits: viermaal per uur.

Lijn 44. Medemblik-Hoorn

Route: Medemblik - Onderdijk - Wervershoof - Westwoud - Oosterblokker - Westerblokker - Hoorn.

Deze lijn rijdt in de ochtend richting Hoorn en in de middag richting Medemblik.

Lijn 44 is geen scholierenlijn, maar een spitslijn die ook in de vakantieperiode rijdt.

Lijn 234. Wervershoof - Amsterdam via Medemblik.

Deze lijn in de ochtend vanuit Wervershoof (6.30 uur) naar Amsterdam en in de middag (17.30 uur) naar Wervershoof.

Informatie

Voor vertrektijden van de lijnen kunt u kijken op www.connexxion.nl of bellen met de klantenservice van Connexxion: 0900-2666399. Voor een compleet reisadvies kunt u bellen met 0900-9292 of surf naar www.9292ov.nl

OV Taxi

Het alternatief voor de bus is de OV Taxi. OV Taxi's verzorgen niet alleen (gemeenschappelijk) vervoer van adres van adres, maar ook van adres naar bushalte. U kunt de OV Taxi dus ook gebruiken als u wat verder weg woont van de halte waar u wilt opstappen. De tarieven van OV Taxi's liggen een stuk lager dan van gewone taxi's.

U kunt de OV Taxi bestellen via 0900-8878 (22 cent per minuut). Een folder is aan te vragen bij de afdeling klantenservice van Connexxion op 0900-2666399.

Buurtbus

Een ander mogelijk alternatief is de buurtbus.

Het gemeentebestuur heeft besloten om de enquête die daarover wordt gehouden in Zwaagdijk-Oost uit te breiden tot Onderdijk (huis- aan- huis) en ook - via de Binding - tot Wervershoof.

Inwoners van Onderdijk hebben de enquête inmiddels ontvangen of ontvangen die binnenkort.

Inwoners van Wervershoof die eventueel willen fungeren als bestuurslid van een op te richten "buurtbusvereniging" of die als vrijwillig chauffeur willen optreden verzoeken wij de enquête die in de Binding staat afgedrukt in te vullen en te retourneren. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat inwoners van Wervershoof ook problemen ondervinden door het verdwijnen van de buslijn door Zwaagdijk-Oost of het invoeren van spitslijnen in Onderdijk. We denken daarbij bijvoorbeeld aan familiebezoek. Ook dan wordt u verzocht de enquête in te vullen en te retourneren.


Werk in uitvoering

Asfalteringswerkzaamheden Kaagweg

Momenteel is de Kaagweg in reconstructie. Gedurende de uitvoeringstijd van alle werkzaamheden rijdt de bus om via de Raiffeisenlaan.

Deze week is/wordt er geasfalteerd en is de weg weer geopend voor alle verkeer. Aan het herstel van zijbestratingen en plantsoenen wordt verder gewerkt.

Herstraatwerkzaamheden Floralaan.

Doorlopend tot na de bouwvakvakantie wordt er gewerkt aan de herbestrating van nog drie parkeerhofjes aan de Floralaan.

Het betreft de hofjes bij de huisnummers 9-15, 46-60 en 69-75.

Asfalteringswerkzaamheden Zwaagdijk

Tussen de Markerwaardweg en de Noorderboekert worden de Zwaagdijk en het fietspad geasfalteerd. Tussen de Markerwaardweg en De Gracht wordt aan de noordkant van de weg een trottoirband aangebracht.

Door onderstaande werkzaamheden is er op de hierna genoemde dagen sprake van gehele of gedeeltelijke wegafsluitingen voor alle verkeer:
- asfalteren: woensdag 27 juni, donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni
Waar mogelijk, wordt aan aanwonenden doorgang verleend.

Rioleringswerkzaamheden Zijdwerk

Momenteel wordt er riolering langs het Zijdwerk aangelegd. De werkzaamheden nemen nog circa een week in beslag. In september wordt begonnen met de uitvoering van het verkeersplan De Hoek/Zijdwerk.

Aanleg minirotonde en fiets-suggestiestroken Zeeweg

In de maanden juni/juli wordt een minirotonde aangelegd op het kruispunt met de Kagerdijk en er worden fiets-suggestiestroken aangelegd tussen de Kagerdijk en de Driehuizen. Als eerste worden kabels en leidingen verlegd en daarna volgen de wegwerkzaamheden.

De aangepaste planning voor de afsluiting voor het doorgaande verkeer op de onderstaande wegvakken ziet er als volgt uit:
- kruising Kagerdijk/Zeeweg tot Driehuizen: heden t/m dinsdag 10 juli

- kruising Zeeweg/Driehuizen: maandag 9 juli en dinsdag 10 juli
Doorgaand verkeer en de bus worden omgeleid via de Driehuizen-Nieuwe Dijk-Kibbel, behalve op 9 en 10 juli. Op die dagen is ook de kruising Zeeweg/Driehuizen afgesloten en wordt de omleiding via de Gedeputeerde Laanweg-Kadijk verlegd. Waar mogelijk, blijven de woningen aan de Zeeweg voor de aanwonenden bereikbaar.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd, de eerstvolgende controle/reparatie is op donderdag 19 juli a.s.


Aanvragen bouwvergunningen

1. P. Bot, Dorpsstraat 127/131 1693 AD Wervershoof voor het veranderen van de woning op het perceel Dorpsstraat 121.

Melding bouwvoornemen

1. J. H. Karsten, Europasingel 72, 1693 GT Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Europasingel 72;


2. M.A.J. Verlaat, Nieuwstraat 15a, 1693 AN Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Nieuwstraat 15a;


3. J. Nieuwenhuizen, Jochems 50, 1693 HT Onderdijk voor het plaatsen van een berging op het perceel Jochems 50;

4. C.L. Benschop, De Gracht 40, 1694 NR Zwaagdijk voor het plaatsen van een berging op het perceel De Gracht 40;

5. M.E. Velt, Droge Wijmersweg 5/32, 1693 HP Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/32.
Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.Bouwplannen ter inzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om: A. met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan:


1. H. Heijnen, Europasingel 20, 1693 GS Wervershoof, voor het oprichten van een berging op het perceel Europasingel 20.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 28 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken. B. met toepassing van art. 12 van de Monumentenwet monumentenvergunning te verlenen aan:


1. J. Dudink Handelsweg 36, 1693 AZ Wervershoof, voor het restaureren/verbouwen van de stolpwoning met zomerhuis aan de Dorpsstraat 120/122.

Het plan ligt met ingang van donderdag 28 juni 2001 gedurende een periode van twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 AE Wervershoof, kenbaar maken.


Verleende vergunningen, meldingen e.d.

Bouwvergunningen

1. T. Koedooder, Dorpsstraat 51, 1693 AC Wervershoof voor het plaatsen van een erker op het perceel Dorpsstraat 51 (15 juni 2001);


2. E.A. Blokker, De Gracht 21, 1684 NR Zwaagdijk voor het plaatsen van een berging op het perceel De Gracht 21 (18 juni 2001).

Melding bouwvoornemen

1. W.J. O'Shea en mw. E.M. O'Shea, Droge Wijmersweg 5/97 1693 HP Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/97 (18 juni 2001).

Sloopvergunning

1. R. Kramer en A. Tuiten, Westerstraat 34, Enkhuizen voor het slopen van een schuur, zuid- en westgevel, binnenwanden en aangebouwde stal op het perceel Onderdijk 39 (15 juni 2001);


2. Gebr. De Jong, Onderdijk 193, Wervershoof voor het slopen van de asbesthoudende dakbedekking van een garage, afdak en wandbekleding aan binnen en buitenzijde van de garage en het afdak op het perceel Onderdijk 193 (18 juni 2001).


De gemeentelijke informatie verschijnt niet alleen in deze Nieuwsrubriek. De gemeente heeft ook een eigen site op internet (www.wervershoof.nl) waarop u de informatie kunt nalezen.

Op de site verschijnt de informatie enige dagen eerder dan in deze Nieuwsrubriek. Dat heeft te maken met de aanlevertijd van de kopij. Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.


Raadsvergadering

De gemeenteraad komt op donderdag 28 juni in vergadering bijeen. De vergadering heeft plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

De agenda van deze laatste vergadering voor de vakantieperiode is als volgt:
* Opening

* Aanwijzing raadslid voor rondvraag en eventuele hoofdelijke stemming
* Vaststelling notulen raadsvergadering van 10 mei 2001
* Ingekomen stukken en mededelingen

* Voorstel tot vaststelling van de procedureverordening planschadevergoeding
* Voorstel tot accordering van het Plan van aanpak Centrum-Westrandplan en het uittrekken van kredieten ten behoeve van de 1e fase ISV
* Voorstel tot instemming met de gemeentelijke voorfinanciering van de aanleg van een fietspad langs de Nieuwe Dijk
* Voorstel tot het niet toepassen van een milieueffectrapportage inzake de voorgenomen uitbreiding van golfbaan "De Vlietlanden" naar 18 holes
* Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een bedrijfsvestiging aan de Zwaagdijk 262 (Kino's Kraanverhuur & tuintotaal)
* Voorstel tot instemming met grondtransacties ten behoeve van de uitbreiding van de Werenfridusschool
* Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag Milieu 2000
* Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2000 gemeente Wervershoof
* Voorstel tot instemming met de voorjaarsrapportage 2001 gemeente Wervershoof
* Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de verordening secundaire voorzieningen raadsleden
* Voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk beleid financiële hulpverleningsacties
* Voorstel onderzoek geloofsbrief omtrent de toelating van de heer J.C. Bakker als raadslid en benoeming in commissies
* Voorstel inzake de rekening 1999 en 2000, alsmede de begroting 2001 van de Meldkamer Noord-Holland Noord Ambulance (CPA)/Brandweer
* Voorstel inzake bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbesluit Liederik 1
* Voorstel inzake bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbesluit Zwaagdijk 304
* Voorstel tot het uitbesteden van de Single Audit Sociale Zaken 2000
* Voorstel tot aanpassing van de beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van de uitbreiding Werenfridusschool en De Schelp
* Voorstel tot overname van gedeelten van het Zijdwerk en de Molenweg van het Waterschap Westfriesland
* Voorstel beschikbaarstellen van een lening en een bijdrage voor de legionellabestrijding aan de Stichting Olympia
* Voorstel inzake vaststelling begrotingswijzigingen
* Rondvraag

In het kader van de door de raad vastgestelde regels omtrent de openbaarheid van bestuur liggen de stukken op donderdag 21 mei 2001 van 13.30 uur tot 16.00 uur en eventueel - op telefonisch verzoek - ook van 16.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur voor het publiek ter inzage. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.


Balkanactie

Balkanactie is een niet-gouvernementele organisatie die zich sinds 1992 inzet in gebieden in ex-Joegoslavië die getroffen werden door de oorlog. De organisatie hield zich bezig met de opvang van vluchtelingen en verdeling van noodhulp. Later zijn de taken uitgebreid met het zorgen voor basisvoorzieningen om terugkeer mogelijk te maken en het opbouwen van het lokale bestuur.

In 1996 heeft men een krant, KORACI, opgericht om de oorlogsvluchtelingen in België te helpen bij hun integratie. Dit blad wordt gratis tweemaandelijks verspreid en is volledig opgesteld in het Servo-Kroatisch. Er wordt verslag gedaan van ontwikkelingen in ex-Joegoslavië, belangrijke gebeurtenissen in België en in de rest van Europa. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende etnische groepen.

Een gratis abonnement op KORACI kunt u verkrijgen op onderstaand adres:

Balkanactie, Redactie KORACI, Lange Ridderstraat 77, 2000 Antwerpen, België.

Tel: (+32) 3 234 11 20 en emailadres: communications@balkanactie.be


Openbare kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Wervershoof brengen ter openbare kennis, dat de rekening van baten en lasten voor het dienstjaar 2000 en de begrotingswijzigingen die in de raadsvergadering van 28 juni 2001 aan de raad van de gemeente Wervershoof ter vaststelling worden aangeboden, vanaf heden voor een ieder ter inzage zijn gelegd. De rekening is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar.

Wervershoof, 27 juni 2001


Voorontwerp bestemmingsplan Zwaagdijk-Oost Bedrijventerrein WFO/ABC

Op 7 juni j.l. heeft de Commissie Ruimte gesproken over het voorontwerp van het bestemmingsplan Zwaagdijk-Oost Bedrijventerrein WFO/ABC.

Dat voorontwerp staat nu aan het begin van de wettelijk voorgeschreven procedure.

Daarbij is ook een inspraak-/informatieavond gepland na de vakantieperiode t.w. eind augustus/begin september 2001 in Zwaagdijk-Oost.

Niettemin bestaat voor belangstellenden nu al de gelegenheid om kennis te komen nemen van de voorbereidende werkzaamheden op het gemeentehuis (tijdens kantooruren op de sector Ruimte).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie