Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intrekking toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 III

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Intrekking Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 III dd. 25-06-2001 00:00 uur

22 juni 2001

Toelichting

Er bestaat uit veterinair oogpunt geen aanleiding het thans nog resterende toezichtsgebied rondom Oene, dat is ingesteld in verband met het optreden van mond- en klauwzeer, te handhaven. Derhalve wordt dit gebied met ingang van 25 juni 2001 (00.00 uur) opgeheven.

Voorts wordt met ingang van 26 juni 2001 (00.00 uur) beschikking 2001/223/Eg van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L82) (hierna: de beschikking), ingetrokken. Derhalve is met ingang van 26 juni 2001 ook de export van vee en dierlijke producten uit het gebied rondom Oene niet langer aan restricties onderhevig. Met ingang van laatstgenoemde datum wordt dan ook de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten MKZ 2001 II, ingetrokken.

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt de artikelen 15 en 16 te laten vervallen in de Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten. Deze technische wijziging wordt uit oogpunt van duidelijkheid doorgevoerd, omdat in deze artikelen wordt verwezen naar de bij de onderhavige regeling ingetrokken regelingen regelingen (Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 III en de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten MKZ 2001 II). Eveneens uit oogpunt van duidelijkheid, wordt de Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Verenigd Koninkrijk en de Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Frankrijk ingetrokken, aangezien deze regelingen hun relevantie inmiddels feitelijk hebben verloren.

Na inwerkingtreding van deze regeling bestaan er geen zogenoemde 'ingesloten gebieden' meer. Het gebied rondom Oene komt daarmee te vallen onder de landelijk geldende regels.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van 21 maart 2001 van de commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);

Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001 III wordt ingetrokken.

Artikel II

De Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten MKZ 2001 II wordt ingetrokken.

Artikel III

De Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 15 komt te vervallen.

B

Artikel 16 komt te vervallen.

Artikel IV

De Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Verenigd Koninkrijk 2001 wordt ingetrokken.

Artikel V

De Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Frankrijk 2001 wordt ingetrokken.

Artikel VI

Deze regeling wordt op 22 juni 2001 om 17.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt in werking op 26 juni 2001, met uitzondering van de artikelen I en III, onderdeel A, die op 25 juni 2001 om 00.00 uur in werking treden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie