Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over steniging Iraanse vrouw

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417117Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Saten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten Afdeling Golfstaten Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 22 juni 2001 Behandeld Mr A.P. Wegerif

Kenmerk DAM-417/2001 Telefoon (070) 348 5838

Blad /1 Fax (070) 348 66 39

Bijlage(n) E-mail (ap.wegerif@3minbuza.nl)

Betreft Vragen betreffende steniging in Iran

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven van de Griffier uwer Kamer van 31 mei jl., kenmerk no 2000111370, waarbij mij toegingen de door de leden Hoekema en Wilders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Hoekema en Wilders

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht van de terdoodbrenging door steniging van een veroordeelde vrouw in Iran?

Antwoord

Ja. De Nederlandse uitgangspositie blijft dat Irak aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de relevante resoluties van de Veiligheidsraad dient te voldoen en geen gevaar meer mag vormen voor de Vraag 6

Vraag 2

Heeft u een opvatting over de rechtsgang en de wijze van executie van deze vrouw?

Heeft u een opvatting over de rechtsgang en de wijze van executie van deze vrouw

Antwoord

Bij gebrek aan informatie over de rechtsgang die tot veroordeling tot executie door steniging heeft geleid, wil ik daarover geen opvatting uitspreken. Van de wijze van executie, die door de Iraanse autoriteiten aan de pers is gemeld, heb ik met afschuw kennisgenomen. Ik wil in dit verband eraan herinneren dat het beleid van Nederland en de Europese Unie gericht is tegen de doodstraf in het algemeen en zeker tegen onmenselijke en vernederende vormen van executie zoals steniging.

Vraag 3 Vraag 3

Bent u van plan tegen deze barbaarse methode van executie protest aan te tekenen bij de Iraanse autoriteiten, in bilateraal en EU-verband?

Antwoord

Een protest acht ik inderdaad geboden, zowel bilateraal als in EU-verband. Het afgrijzen in Nederland over de steniging is reeds door de ambassadeur in Teheran aan de Iraanse autoriteiten overgebracht. De EU zal Iran in soortgelijke zin aanspreken over de steniging.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie