Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitkomst Zesde Conferentie over Chemisch Wapens Verdrag

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417115Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Afdeling Nucleaire Aangelegenheden en Non-Proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 22 juni 2001 Auteur Heleen van der Beek

Kenmerk DVB/NN-262/01 Telefoon + 31 70 3485089

Blad /4 Fax + 31 70 348 5684

Betreft Zesde Conferentie van Verdragspartijen bij het Chemisch Wapens Verdrag E-mail heleen-(vander.beek@minbuza.nl)

Zeer geachte voorzitter,

Bij de beantwoording van vragen gesteld door het lid uwer Kamer Van den Doel, Aanhangsel Handelingen 1307, heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de uitkomst van de Zesde Conferentie van Verdragspartijen bij het Chemisch Wapens Verdrag. Deze treft u hieronder aan.

De Zesde Conferentie van Verdragspartijen bij het Chemisch Wapens Verdrag vond plaats van 14 tot en met 19 mei in Den Haag. De Conferentie, waaraan 108 verdragspartijen deelnamen, constateerde dat er gestage vooruitgang is geboekt in de implementatie van de bepalingen uit het Chemisch Wapens Verdrag. Volgens opgave van de OPCW is thans 8% van de totale gedeclareerde voorraad chemische wapens (70.000 ton) vernietigd en bijna 20% van de gedeclareerde munitie en containers. Meer dan 50% van alle gedeclareerde chemische wapenfaciliteiten zijn vernietigd of geconverteerd naar vreedzame doeleinden. Met 143 verdragspartijen is de OPCW de snelst groeiende internationale verdragsorganisatie. De Conferentie bevestigde andermaal het streven naar volledige universaliteit van het verdrag. De Conferentie kon alle besluiten van de Uitvoerende Raad sinds mei 2000 bekrachtigen.

De grootste uitdaging van de Conferentie vormde de noodzaak een besluit te nemen over de begroting van 2002 en maatregelen voor het opheffen van de tekorten die in 2000 en 2001 waren ontstaan. De discussie concentreerde zich op de omvang van de procentuele verhoging van de begroting voor 2002. Terwijl een meerderheid van de verdragspartijen, waaronder Nederland, kon instemmen met een verhoging van 4,5%, insisteerden enkele landen op een geringere stijging. Na een verlenging van de Conferentie met één dag, kon een compromis bereikt worden over een verhoging van de begroting met 2,8%.

Een ander discussie-punt aangaande de begroting betrof de te nemen maatregelen voor compensatie van de in 2000 opgelopen tekorten. De voornaamste oorzaak van deze financiële tekorten is gelegen in de begrotingsstructuur van de organisatie. De inkomsten van de OPCW zijn voor een deel afhankelijk van de restitutie van in verband met artikel IV en V (inspectie van destructie van chemische wapens) door de organisatie uitgegeven gelden volgens het principe "de bezitter betaalt". Indien de destructie van chemische wapens niet volgens planning verloopt, derft de organisatie inkomsten, doch heeft wel uitgaven gehad in de vorm van, onder andere, de salarissen van de inspecteurs. Op Westelijk voorstel stemde de Conferentie er mee in om het op deze wijze in 2000 ontstane begrotingstekort te compenseren met het begrotingssurplus van 1999. Dit houdt in dat de Verdragspartijen eenmalig en per hoge uitzondering afstand doen van hun recht op teruggave van het surplus, dat zij volgens de financiële reglementen van de OPCW hebben.

Om tegemoet te komen aan eventuele tekorten in 2001 heeft de organisatie de bevoegdheid gekregen het "Working Capital Fund" tijdelijk aan te spreken.

Om tekorten als in 2000 en 2001 in de toekomst te voorkomen, zijn de begrote inkomsten uit terugbetalingen van voor artikel IV en V inspecties (vernietiging van chemische wapens en industriële inspecties) als percentage van de totale begrote inkomsten drastisch verlaagd. Dit komt overeen met een realistischer verwachting ten aanzien van werkelijk uit te voeren inspecties. De geringere inkomsten uit artikel IV en V inspecties worden gecompenseerd door een verhoging van de reguliere contributies van de lidstaten.

Het Technisch Secretariaat van de OPCW heeft reeds voor de Conferentie een bezuinigingsplan op niet-operationele uitgavenposten ingesteld. De Uitvoerende Raad zal bezien of het mogelijk is enkele van deze posten in te vullen met vrijwillige additionele bijdragen.

Door deze maatregelen zal de OPCW, bij een prudent financieel beheer, in staat zijn haar kerntaken, verificatie van vernietiging van chemische wapens en inspectie van chemische instellingen, naar behoren te blijven uitvoeren.

De oplossing voor artikel IV en V inkomsten, die nu door de Conferentie is gekozen, is een tijdelijke. Op termijn moet dit deel van de begrotingssystematiek worden herzien. De Uitvoerende Raad zal zich hierover het komend jaar buigen.

De Conferentie nam voorts besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen.

Conversie van cw-faciliteiten

De Conferentie kon een besluit van de Uitvoerende Raad bekrachtigen waarin wordt ingestemd met een verzoek van de Russische Federatie om een voormalige cw-faciliteit in Dzerzjinsk, Orgsteklo, te converteren naar productie voor vreedzame doeleinden.

Overdrachten van lijst-3 chemicaliën

De Conferentie heeft een besluit genomen over de bemoeilijking van overdrachten van lijst-3 chemicaliën naar niet verdragspartijen. Vanaf heden dient bij de export van producten, waarin meer dan 30% lijst-3 chemicaliën verwerkt zijn, naar een staat die geen partij is bij het Chemisch Wapens Verdrag, een certificaat van eindgebruik te worden overgelegd door de ontvangende staat. Verdere overdracht van het product is vervolgens verboden. Deze regel geldt niet voor consumptiegoederen die voor commerciële of individuele doeleinden zijn verpakt.

Deze maatregel is, behalve vanuit het oogpunt van non-proliferatie, met name van belang als aansporing voor staten om tot het verdrag toe te treden.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de OPCW en de VN

De samenwerkingsovereenkomst tussen de VN en de OPCW, die op 17 oktober 2000 in New York werd getekend, werd door de Conferentie goedgekeurd. De overeenkomst zal thans ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN. Nederland zal daartoe een resolutie indienen.

Uitvoerende Raad

Er werd een nieuwe Uitvoerende Raad gekozen. Vanaf 12 mei 2002 zal een derde van de huidige leden van de Uitvoerende Raad zijn zetel afstaan aan de nieuwe leden. Nederland zal daar dan geen deel meer van uitmaken. Voor de Beneluxlanden zal België van 2002 tot 2004 zitting hebben in de Raad.

Confidentiality Commission

Er werden nieuwe leden van de Confidentiality Commission gekozen. Voor Nederland zal Prof. Dr. E.P.J. Myjer hierin zitting hebben.

Zevende Conferentie van Verdragspartijen

Om beter aan de sluiten bij de begrotingscyclus van de OPCW zal de Zevende Conferentie van Verdragspartijen niet in het voorjaar, maar in het najaar van 2002 plaatsvinden.

Ten aanzien van internationale samenwerking op het vlak van chemische activiteiten was de Conferentie een compromis zeer dicht genaderd. Alle verdragspartijen kunnen instemmen met een resolutie welke het belang van internationale samenwerking onderstreept en een aantal middelen opsomt waarmee deze bevorderd kan worden. Er is evenwel nog verschil van mening over de noodzaak een commissie in te stellen die zou moeten toezien op de implementatie van de verdragsbepalingen ten aanzien van internationale samenwerking. Westelijke landen willen voorkomen dat in het kader van de OPCW het overleg over internationale samenwerking zou worden gepolitiseerd, bijvoorbeeld doordat in een dergelijke commissie accenten zouden worden gelegd op kwesties als exportcontroles.

Het ontwerpbesluit over lage concentraties van lijst 2A en 2A* besluit is teruggestuurd naar de Uitvoerende Raad. Punt van discussie vormt de concentratiedrempel, waarboven de stof PFIB zou moeten worden gedeclareerd. Het gaat om nadere precisering van het declaratie-regime van de OPCW, in het bijzonderde vaststelling van bepaalde chemicaliën die voorkomen bij commerciële productieprocessen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
DVB/NN-262/01
Blad /4

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...