Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positief advies over het investeringsplan NMBS

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 22 JUNI 2001

Positief advies over het investeringsplan van de NMBS

Vandaag heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Steve STEVAERT een eerste, principieel positief advies over het investeringsplan van de NMBS uitgebracht, zowel wat de termijn als wat de financiële tussenkomst van de overheid betreft.

De NMBS heeft een plan aangereikt dat in zijn totaliteit 687,6 miljard fr. aan investeringen in het net omvat, naast de aankoop van nieuw rollend materieel, modernise- ring van de seininrichting, onthaal van reizigers, enz.

De Vlaamse regering verbindt aan de uitvoering van het investeringsplan een aantal voorwaarden. Er moet werk gemaakt worden van een overlegorgaan waarin de betrokken Vlaamse ministers en de NMBS permanent vertegenwoordigd zijn. Zo kan de uitvoering van het investeringsprogramma op de voet worden gevolgd en kan de Vlaamse overheid con- trole uitvoeren op de timing, de besteding van de midde- len en de toepassing van de verdeelsleutel. De Vlaamse regering heeft in haar beslissing zeer strakke modalitei- ten vastgelegd voor de werking van dit overlegorgaan.

De Vlaamse regering zal zich baseren op de wensen die het Vlaams Parlement naar voren heeft gebracht in haar reso- lutie van 20/6/2001. Eveneens moet er meer duidelijkheid komen rond de verdeling van de middelen en de timing van de projecten. Voor de langetermijnprojecten moet de NMBS in de toekomst werken binnen het kader van een strategi- sche planning, waarin de exploitatiebehoeften en de infrastructuurinvesteringen op elkaar zijn afgestemd. Zo kunnen de prioriteiten objectief worden vastgesteld. Deze planning van de NMBS moet vergezeld zijn van een maatschappelijke kosten-baten analyse, waaronder een strategische MER. In de resolutie is ook gesteld dat de grote projecten met betrekking tot de toegang tot de drie grootste zeehavens en de luchthaven van Zaventem uitge- voerd moeten zijn vóór 2010 en dat die projecten uit de traditionele verdeelsleutel gehouden moeten worden, omdat ze de hele economie van België ten goede komen. Ook moe- ten over de verdeling van de budgetten nieuwe uniforme regels worden vastgesteld, die onder meer het principe van de territorialiteit bijsturen.

De modaliteiten van deze permanente opvolging moeten, volgens de regeringsbeslissing, geregeld zijn vooraleer het plan definitief wordt goedgekeurd. Daarmee heeft de Vlaamse regering zich verzekerd dat het investeringsplan correct wordt uitgevoerd, binnen de termijnen die gesteld worden en met de middelen die voorzien zijn.

Patrick Dewael, minister-president, Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Ener- gie en Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Economie, worden belast met het onderhandelen van een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de fede- rale regering en de gewesten. Dit samenwerkingsakkoord heeft betrekking op de ruimtelijke ordening en de uitvoering van het investeringsplan.

persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. 02 553 70 11
e-mail: (persdienst.stevaert@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie