Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA wil ontslagrecht alleen voor onwillige werknemers

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CDA
Zoek soortgelijke berichten
CDA

CDA: ontslagrecht geldt alleen voor onwillige werknemers

In de afgelopen week is er veel ophef ontstaan over een aantal amendementen die door CDA, VVD en D66 zijn ingediend bij de behandeling van de wet Poortwachter, die te maken heeft met de Ziektewet en de WAO. De betreffende amendementen vloeien echter rechtstreeks voort uit het WAO-plan zoals het CDA dat in 1999 heeft gepresenteerd. Kern van dat plan was om de verantwoordelijkheid voor reïntegratie van zieke werknemers neer te leggen op de plek waar die thuis hoort, namelijk bij werkgevers en werknemers. Via een verplicht reïntegratieplan als onderdeel van de arbeidsovereenkomst moet alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat de werknemer uiteindelijk in de WAO belandt. Inmiddels wordt deze opvatting breed gedeeld en is ook in het rapport van de commissie Donner opgenomen.

Om deze aanpak daadwerkelijk succesvol te laten zijn, moet er naar de mening van de CDA-fractie sprake zijn van een goed evenwicht tussen rechten en plichten van werknemer en werkgever. Voor de werkgever zijn dat een langere doorbetalingsverplichting (de ziektewetperiode kan worden uitgebreid van 1 naar 2 jaar) en de plicht tot het aanbieden van passende arbeid. Voor de werknemer die zonder deugdelijke reden blijft weigeren om mee te werken aan herstel en reïntegratie, door bijvoorbeeld geen passende arbeid te aanvaarden, staat daar inderdaad de uiterste consequentie van ontslag tegenover. Het betreft dus alleen die onwillige werknemers en niet alle zieke werknemers!

In het debat dat daar deze week in de Kamer over is gevoerd, hebben CDA, VVD en D66 duidelijk gemaakt dat er geen sprake van is dat ontbinding 'buiten de rechter om zou kunnen geschieden' zoals van sommige kanten wordt gesuggereerd. Toetsing vindt plaats door de Regionale Directeur Arbeidsvoorziening (RDA), waarna er ook altijd nog een gang naar de kantonrechter openstaat. Er wordt dan ook advies gevraagd of de aangeboden arbeid echt passend is.

PvdA op zich ook geen tegenstander van opheffen ontslagverbod In het debat is ook duidelijk geworden dat ook de PvdA opzich geen tegenstander is van het opheffen van het ontslagverbod voor onwillige zieke werknemers. Echter, het debat gaat inmiddels niet meer over de inhoud maar veel meer over de machtsstrijd tussen de coalitiepartners.

De vakbonden hebben gewezen op het feit dat het indienen van deze amendementen de behandeling van het advies van de commissie Donner in de SER doorkruist. Vanuit de CDA-fractie is in de afgelopen jaren echter regelmatig gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de politiek voor het WAO probleem. Wij hebben altijd gesteld dat het instellen van de commissie Donner er niet toe mag leiden dat de aanpak van het probleem op de lange baan wordt geschoven. Dat het wetsvoorstel Verbetering Poortwachter in de Kamer aan de orde zou komen is overigens al geruime tijd bekend. De vakbonden hebben daar ook zelf reacties op gegeven en hebben suggesties voor wijzigingen gedaan. Het wetsvoorstel is er wel een voorbeeld van hoeveel tijd een wetgevingstraject in beslag neemt. Als Kamer nu geen verantwoordelijkheid neemt, betekent dat dat wetgeving ten aanzien van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zeker weer een aantal jaren op zich zal laten wachten. In een situatie waarin het aantal arbeidsongeschikten naar 1 miljoen toegroeit, is dat onverantwoord.

Woordvoerder Cees van der Knaap 070-3182563

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie