Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overheidsonderzoek naar Bio-technologie en Voeding

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Twente

Persberichten > Nieuw > 01-30

01-30 26-06-2001

01/30 25 juni 2001

Perscommuniqué Onderzoek

Bio-technologie en Voeding

De overheid wil weten hoe het Nederlandse publiek tegen genetisch gemanipuleerd voedsel aankijkt. Ze heeft hiervoor de Commissie Terlouw geïnstalleerd. De Commissie Terlouw c.q. de Tijdelijke Commissie Biotechnologie en Voedsel heeft als doelstelling `het verhelderen van de randvoorwaarden waaronder biotechnologie met betrekking tot voedsel maatschappelijk acceptabel is'. In het kader van deze doelstelling organiseert de Commissie Terlouw het aankomende half jaar een grootschalig publiek debat `Eten & Genen' met als hoofdthema genetische manipulatie en voeding. Op 25 juni 2001 vindt de Startmanifestatie van het debat plaats.

Het onderzoek
In opdracht van de Commissie Biotechnologie en voeding is door onderzoeksbureau Newcom research van de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, in samenwerking met TwICoR (Twente Instituut voor Communicatie Research) en Deining Maatschappelijke Communicatie een telefonische opiniepeiling uitgevoerd onder een representatief deel van de gehele Nederlandse bevolking.
In totaal 1019 respondenten (respons 69.2 procent) werden in de twee weken voorafgaand aan de Startmanifestatie bevraagd over een aantal aspecten van genetische manipulatie en voeding. Om vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te maken zijn deelaspecten uit twee voorgaande onderzoeken gebruikt, te weten de Nederlandse gegevens uit de Eurobarometer Biotechnologie 52.1 (1999) en het onderzoek Publiek en genetische manipulatie, Universiteit Twente (1998). De hieronder beschreven resultaten moeten worden opgevat als een eerste indicatie van de resultaten. Het ligt in de bedoeling het onderzoek in november te herhalen.

De resultaten
Het merendeel (60 procent) van de respondenten heeft nog nooit gehoord van de Commissie Terlouw c.q. de Commissie Biotechnologie en voedsel. Van de respondenten die bekend zijn met de commissie geeft eenderde deel aan bekend te zijn met de doelstelling van de Commissie. De doelstelling `het verhelderen van de randvoorwaarden waaronder biotechnologie met betrekking tot voedsel maatschappelijk acceptabel is' wordt overwegend positief beoordeeld (58 procent).

Over de vraag of genetische manipulatie de kwaliteit van het leven de komende 20 jaar zal verbeteren zijn de meningen verdeeld. In 2001 meent 32 procent van wel (t.o.v. 1999: 51 procent), terwijl in 2001 38 procent van de ondervraagden meent dat genetische manipulatie het leven zal verslechteren (t.o.v. 1999: 21 procent). Als we vragen naar biotechnologie, de overkoepelende technologie, in plaats van genetische manipulatie, zal in de perceptie van een kleine meerderheid van de respondenten de kwaliteit van het leven verbeteren (2001: 53 procent t.o.v. 1999: 54 procent).

Ruim 70 procent van de respondenten geeft aan dat ze genetische manipulatie en voeding, het hoofdthema van het publieke debat, in meer of mindere mate een belangrijk onderwerp vinden voor zichzelf. Bijna een zelfde percentage geeft aan in meer of mindere mate bezorgd te zijn omtrent genetische manipulatie.
Daarentegen geeft 30 procent aan nauwelijks tot helemaal niet bezorgd te zijn.

Alhoewel een groot deel van het publiek genetische manipulatie een belangrijk thema vindt en over het algemeen bezorgd is, geeft men toch aan betrekkelijk onbekend te zijn met dit onderwerp. De informatievoorziening lijkt dan ook tekort te schieten. Ruim 70 procent van de respondenten geeft een onvoldoende voor de informatievoorziening omtrent de ontwikkelingen van genetische manipulatie. Men vindt dat met name het bedrijfsleven, maar ook de overheid hen onvoldoende informeert.

Een meerderheid van de respondenten geeft, eveneens als in de peiling in Europees verband in het jaar 1999, aan dat genetische manipulatie van voeding risicovol is (2001: 65 procent t.o.v. 1999: 72 procent). 46% van de respondenten geeft aan dat genetische manipulatie van voeding nuttig is (t.o.v. 1999: 71 procent). De morele acceptatie van genetische manipulatie en voeding onder de Nederlandse bevolking lijkt te zijn afgenomen (2001: 48 procent t.o.v. 1999: 64 procent). In die zin is men dan ook van mening dat deze vorm van biotechnologie niet moet worden gestimuleerd (2001: 61 procent t.o.v. 1999: 44 procent). Kortom, hoewel iets minder mensen genetisch manipulatie en voeding als risicovol ervaren, lijkt de beoordeelde nuttigheid en acceptatie ten opzichte van dit actuele thema minder geworden, hetgeen kan duiden op een iets kritischer benadering door het Nederlandse publiek.

Een grote meerderheid vindt nog steeds dat de overheid moet waken over de veiligheid van genetische manipulatie en voeding (2001: 94 procent t.o.v. 1998: 98 procent). Daarentegen lijkt de mening omtrent de etikettering van genetisch gemanipuleerd voedsel te zijn verstevigd. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat deze voeding apart geëtiketteerd moet worden (2001: 91 procent t.o.v. 1998: 78 procent). Opvallend is dat een meerderheid van de respondenten van mening is dat genetische manipulatie van voeding mag worden gebruikt om het voedseltekort in de Derde Wereld op te lossen. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van voorgaand onderzoek in 1998 (2001: 53 procent t.o.v. 1998: 29 procent).

Algemene conclusie
De algemene teneur die in dit onderzoek naar voren komt is dat het publiek in meerderheid genetische manipulatie en voeding een belangrijk thema vindt, men daarbij gevoelens van zorgen ervaart en een betrekkelijk kritische blik heeft ten aanzien van dit onderwerp. Met name de informatievoorziening omtrent de ontwikkeling van genetische manipulatie en voeding is in de perceptie van de Nederlandse bevolking beneden de maat.

Neil van der Veer (Newcom research)
Dr. Jan M. Gutteling (TwICoR)
Drs. Lucien Hanssen (Deining Maatschappelijke Communicatie)

Nadere informatie bij Jan Gutteling (telefoon 053 4893290, fax 053 4894259) of Lucien Hanssen (telefoon 024 3245927)

© Universiteit Twente 1997-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie