Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Enschede trekt mond- en klauwzeermaatregelen in

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede


EEN AMBITIEUZE STAD ZOEKT BEELDBEPALERS
klik hier voor de vacaturesGemeente trekt mond- en klauwzeermaatregelen in Enschede, 25 juni 2001.

Nu de regering Nederland officieel mond- en klauwzeervrij heeft verklaard, trekt de gemeente Enschede haar mkz-preventiemaatregelen in. De laatste weken waren trouwens al steeds minder maatregelen van kracht. Zo werden de kinderenboerderijen en de parken weer opengesteld voor het publiek. De gemeente Enschede trekt ook het aanlijngebod voor het buitengebied in. Dat betekent dat het niet meer verplicht is om honden aan te lijnen in de gebieden buiten de bebouwde kom. Let wel: het reguliere aanlijngebod voor de bebouwde kom wordt gehandhaafd. De gemeente heft verder de speciale mkz-infolijn (4818242) op. Gelukkig is er in Enschede (en in Twente) geen mkz-besmetting geconstateerd. De preventiemaatregelen hebben gewerkt en de gemeente bedankt alle inwoners voor hun begrip, alertheid en medewerking

RAMPGEBIED VANAF SEPTEMBER GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK Enschede, 20 juni 2001.

Het College van B. en W. heeft besloten om met ingang van september a.s delen van het gebied dat op 13 mei 2000 getroffen werd door de vuurwerkramp open te stellen. De voortgang van de sloop- en saneringswerkzaamheden maakt het mogelijk om het terrein gedeeltelijk toegankelijk te maken.

lees verder onder persberichten

Uitspraak Raad van State: Grolsch kan naar De Groote Plooy Enschede, 20 juni 2001.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroepschrift tegen de provinciale goedkeuring van het bestemmingsplan De Groote Plooy ongegrond verklaard. Hierdoor is het nieuwe bestemmingsplan voor De Groote Plooy onherroepelijk. De vestiging van bierbrouwer Grolsch op De Groote Plooy wordt hierdoor mogelijk. De Gemeente Enschede is verheugd over de uitspraak.

lees verder onder persberichtenTest wijst uit: het subsidie-ontwerp werkt NIEUW SUBSIDIESTELSEL SPORT IN INSPRAAKPROCEDURE

MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS VAN SPORT WORDT BELOOND Enschede, 20 juni 2001.

De gemeente Enschede streeft naar een grotere sportdeelname bij jeugd en bij mensen in een achterstandssituatie en naar ondersteuning van vrijwilligerswerk in de sport. Er zijn sportverenigingen die veel doen voor deze groeperingen, maar daar in hun jaarlijkse subsidie weinig voor terug zien. Daarom verandert de gemeente Enschede het huidige subsidiestelsel. Het uitgangspunt voor de herverdeling van subsidies is het belonen van de maatschappelijke betekenis van sport in het algemeen en van sportverenigingen in het bijzonder. Het gemeentelijk sportbeleid komt zo beter tot zijn recht. En de verdeling van de subsidiemiddelen is rechtvaardiger en meer gedifferentieerd. Dat wijst een eerste test van het ontwerp al uit.

lees verder onder persberichtenHeeft u een mening over het subsidiestelsel sport? Enschede, 20 juni 2001.

De gemeente Enschede nodigt u uit deel te nemen aan de inspraakprocedure naar aanleiding van de nota De meer-waarde van sport: het subsidiestelsel sport. Voordat deze nota aan de gemeenteraad wordt aangeboden, bieden wij u de mogelijkheid om schriftelijk op de nota te reageren. De nota kunt u opvragen bij onderstaand contactpersoon. Wij ontvangen uw schriftelijke reactie graag uiterlijk 7 september 2001.

klik hier om de nota te lezen

lees verder onder persberichtenB&W kiezen Van Heekplein als tijdelijke locatie voor de vismarkt Enschede, 19 juni 2001.

Het college van B&W heeft besloten om de noordzijde van het Van Heekplein aan te wijzen als tijdelijke locatie voor de vismarkt per 1 juli a.s. Aan die keuze zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo wordt de marktondernemers voorgeschreven om voor het bakken en braden van vis en snacks, op zeer korte termijn filters en op termijn een anti-geurinstallatie aan te brengen. Tevens moet een afstand van minimaal 25 meter in acht worden genomen ten opzichte van woningen en winkels.

lees verder onder persberichten

Enschede zet BESTE BUUR Gronau in het zonnetje Enschede, 18 juni 2001.

Op initiatief van Humanitas en Aedes trakteert Enschede op zaterdag 23 juni a.s. de stad Gronau als haar Beste Buur. Tussen 10 en 12.30 uur bieden burgers uit Enschede koffie en krentewegge aan in de Neustrasse bij de Antoniuskirche in Gronau. Dit wordt omlijst met een concert van 70 muzikanten van de muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug.

lees verder onder persberichtenVergunningenprocedures verbeterd, meer capaciteit bij de Brandweer,impulsen voor veiligheidsbeleid
Enschede, 18 juni 2001.

Verbeteringen bij het verlenen van vergunningen, het toezicht en de handhaving, meer capaciteit bij de Brandweer voor rampenbestrijding, en meer aandacht voor veiligheid in brede zin. Dat zijn op hoofdlijnen de uitkomsten van de nota Lessen uit de Vuurwerkramp" van het College van B. en W.

lees verder onder persberichten

Oud burgemeester Wim thomassen overleden
Enschede, 18 juni

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de heer

Wim Thomassen

oud-Burgemeester en ere-burger van Enschede

Als Burgemeester van Enschede (van 1 mei 1958 tot 16 april 1965) heeft de heer Thomassen grote verdiensten gehad voor onze stad.

Dat blijkt onder meer uit de vestiging van de Universiteit Twente, de doortrekking van de A1 en de ontwikkeling van het stedelijk gebied. De heer Thomassen was bovendien een bestuurlijk vernieuwer. Wegens zijn grote staat van dienst voor Enschede werd hij bij zijn afscheid als Burgemeester benoemd tot ereburger van onze stad.

De heer Thomassen blijft in onze herinnering als een bijzonder mens, een markant bestuurder met een sociaal hart.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn familieleden.

Burgemeester en Wethouders van Enschede

De Secretaris de Burgemeester

A.H.P. van Gils J.H.H. Mansstart van twee anti-drugsprojecten in Enschede Noord Enschede, 13 juni 2001.

Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten tussen Tactus en de gemeente Enschede Stadsdeel Noord, heeft Jan Bron, Stadsdeelmanager Noord, op dinsdag 12 juni 2001 het officiële startsein gegeven voor de uitvoering van twee grote anti-drugsprojecten in Enschede Noord. De ondertekening vond plaats bij Tactus, instelling voor verslavingszorg.

lees verder onder persberichtenWederopbouwplannen Roombeek nu ook op Internet Enschede, 13 juni 2001.

De komende weken worden de plannen voor de wederopbouw van Roombeek met alle direct betrokkenen (oud-bewoners, ondernemers, verenigingen, etc.) besproken. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen de komende weken op verschillende manieren een beeld krijgen van de plannen en daarover hun mening geven:

Internet
De Internetsite van de gemeente over de wederopbouw van Roombeek is volledig vernieuwd. Bezoekers kunnen de plannen bekijken, op stellingen reageren, met elkaar in discussie gaan en vragen stellen aan medewerkers van het Projectbureau Wederopbouw. Het adres: www.wederopbouw.enschede.nl

lees verder onder persberichten

Op kamers in Enschede?
Voor bemiddeling bij het vinden van een kamer op de Campus, in Enschede surf je naar www.studentunion.nl/kamers Bovendien kun je hier een logeeradres vinden zodat je tijdens de introductie dichtbij de Universiteit zit ook als je nog geen kamer hebt gevonden of thuis blijft wonen.


Natuuronderwijs; vooral doen en beleven Enschede, 13 juni 2001.

De afdeling Natuureducatie van de gemeente Enschede heeft haar jaarlijkse ondersteunings-aanbod voor natuur- en milieueducatie in het Enschedese basisonderwijs verspreid.
Voor het schooljaar 2001/2002 is de brochure aan de scholen aangeboden.

lees verder onder persberichten

Openstelling Informatie- en Adviescentrum (IAC) wijzigt Enschede, 11 juni 2001

De openingstijden van het Informatie- en Adviescentrum (IAC) veranderen met ingang van maandag 18 juni. Directe aanleiding is het veranderende vraagpatroon van gedupeerden van de vuurwerkramp. Nadat de standaard financiële regelingen voor particuliere getroffenen grotendeels zijn afgehandeld, vereist de hulpvraag nu vooral individueel maatwerk. Dat leidt tot een actieve benadering van gedupeerden in hun thuissituatie en bovendien tot extra inzet van uren.

Het College van B en W is akkoord met de wijziging van de IAC-openingstijden. Deze herziening creëert de extra uren die nodig zijn om de werkwijze en interne organisatie beter af te stemmen op de veranderende hulpvraag.
Met ingang van 18 juni 2001 is het IAC aan het Molenplein in Enschede op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 13.30 uur. De avondopenstelling op donderdag vervalt.


Officiële stukken ook te zien in het Stadskantoor

Enschede, maandag 11 juni 2001

Wie officiële stukken van de gemeente wil bekijken kan voortaan ook terecht in het nieuwe Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51. Daar liggen stukken voor belangstellenden ter inzage. Bovendien worden bepaalde bekendmakingen en mededelingen aangeplakt op speciale borden. Daarvan zijn er drie geplaatst aan de korte kant van het Stadskantoor vlak bij de overweg. De borden zijn neergezet voor de ramen zodat de stukken altijd (24 uur per dag) te zien zijn.
Deze maatregel is een uitvoering van een raadsbesluit dat onder meer voorziet in de aanwijzing van het Stadskantoor als gemeentehuis voor zover het gaat om terinzagelegging en aanplakking van officiële stukken.
Eerder had de gemeente een soortgelijke publicatiemogelijkheid aan het Stadhuis. Wegens ruimtegebrek voldoet dat niet meer. Vanaf die plek wordt alleen verwezen naar de nieuwe publicatieborden in het Stadskantoor.
De officiële stukken hebben vaak te maken met procedures in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht, en de Wet Milieubeheer. Ook gebruiken de deurwaarders de borden voor kennisgevingen van openbare verkopen. Wie genoemde documenten wil inzien en lezen kan zich het beste melden bij de receptie in het Stadskantoor. Van daaruit wordt men ,indien nodig, verder doorverwezen.
Het installeren en gebruiken van de publicatieborden in het Stadskantoor is een tijdelijke maatregel. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een digitaal publicatiebord.Tijdelijke huisvesting voor verenigingen en kunstenaars uit Roombeek West

Enschede, vrijdag 8 juni 2001

Het college van B&W van Enschede stelt de gemeenteraad voor om twee voormalige schoolgebouwen beschikbaar te stellen als tijdelijke huisvesting voor verschillende verenigingen, stichtingen en kunstenaars die door de Vuurwerkramp hun onderkomen zijn kwijtgeraakt. Deze gebouwen moeten daarvoor wel eerst geschikt worden gemaakt. Dat gebeurt voor zover mogelijk vóór de komende zomervakantie. De gemeenteraad neemt op 2 juli a.s. een besluit over het kredietvoorstel van het college.

lees verder onder persberichten

Eerste plannen wederopbouw Roombeek gepresenteerd: een levendige, veilige wijk met kwaliteit

Enschede, dinsdag 5 juni 2001

Op 5 juni zijn in het Stadhuis van Enschede de eerste plannen gepresenteerd voor de wederopbouw van Roombeek. Het gaat om een gebied van 62,5 hectare. Dat is veel meer dan het gebied dat op13 mei 2000 werd getroffen door de vuurwerkramp ( 42,5 hectare) maar de plannen zijn in samenhang gebracht met die voor Groot-Roombeek (20 hectare), een VINEX-locatie in Enschede-Noord waarvoor al plannen bestonden, die door de vuurwerkramp bijna letterlijk zijn doorkruist. De plannen, met als motto Roombeek, een wijk met kennissen, worden in de maand juni door middel van een serie bijeenkomsten en activiteiten besproken met de stad Enschede, en met name met de direct betrokkenen. De uitkomsten van deze ronde worden vertaald in een verder uitgewerkt plan, dat in het najaar door de Gemeenteraad van Enschede zal worden vastgesteld.

lees verder onder persberichten

Gemeente vraagt rechtbank meer tijd voor oplossing problemen vismarkt

Enschede, vrijdag 1 juni 2001

De gemeente Enschede heeft de arrondissementsrechtbank van Almelo gevraagd meer tijd te krijgen voor het zoeken naar een oplossing van de problemen (overlast) rondom de vismarkt aan de Klokkenplas. Deze week besloot de rechtbank dat het raadsbesluit van 19 februari 2001, waarin de tijdelijke marklocatie is aangewezen, met ingang van 15 juni wordt geschorst voor zover het de Klokkenplas betreft. Zorgvuldig overleg met alle betrokkenen waarmee de gemeente reeds is begonnen - kan echter onmogelijk vóór 15 juni a.s. worden afgerond. Als er per die datum geen bevredigende oplossing is gevonden, mag de vismarkt niet meer op de Klokkenplas plaatsvinden. De gemeente bepleit uitstel tot 1 september 2001.

lees verder onder persberichtenKinderboerderijen Enschede weer open

Enschede, 31 mei 2001

De kinderboerderijen in Enschede zijn weer open voor het publiek. Deze waren sinds medio februari gesloten in verband met mogelijke verspreiding van het mond- en klauwzeervirus. Dat was toen een van de eerste maatregelen die de gemeente nam om mkz-risicos zoveel mogelijk te beperken.

lees verder onder persberichten

Aanpak drugshandel in openbare gelegenheden

In Huis-aan-Huis van 26 april 2000 is bekend gemaakt dat de burgemeester op 17 april 2000 zijn beleidsnota "Aanpak van drugshandel in openbare gelegenheden" heeft vastgesteld. Op 27 april 2000 is dit beleid in werking getreden. De burgemeester heeft daarin vastgesteld hoe hij artikel 13b, lid 1 van de Opiumwet toepast. Dit artikel geeft hem de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen (bijvoorbeeld sluiting) indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven in drugs wordt gehandeld of voor de handel aanwezig zijn. Daarbij wordt de enkele aanwezigheid van drugs in een grotere hoeveelheid dan voor eigen gebruik van de bezitter (voor softdrugs geldt daarbij een grens van vijf gram), beschouwd als aanwezigheid voor de handel.
Dit beleid geldt overigens niét voor coffeeshops, omdat de burgemeester daarvoor een apart beleid heeft vastgesteld ("Coffeeshopbeleid Enschede").
In het afgelopen jaar heeft de burgemeester zes keer van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Het is daarom goed nog eens met nadruk te wijzen op het volgende.
Indien in voor het publiek toegankelijke gelegenheden of daarbij behorende erven meer drugs aanwezig blijken te zijn dan voor eigen gebruik van de bezitter, dan wordt deze gelegenheid in ieder geval voor de duur van ten minste drie maanden gesloten. In sommige gevallen wordt een sluiting van een half jaar of een jaar opgelegd. Er wordt dus niét vooraf gewaarschuwd. In plaats daarvan dient deze publicatie als algemene waarschuwing te worden beschouwd.
klik hier voor de nota "Aanpak van drugshandel in openbare gelegenheden"DE GEMEENTERAAD VERGADERDE OP MAANDAG 21 MEI EN OP DINSDAG 22 MEI 2001

klik hier voor de besluitenlijstIAC op het Web

Vanaf 1 mei is de nieuwe website van het Informatie en Adviescentrum geopend.
Er zullen veel veranderingen zichtbaar zijn met de huidige site. De veranderingen zullen vooral zichtbaar zijn in de opzet en de beschikbare informatie.
Het is een overzichtelijk manier geworden waarop de informatie die dagelijks aangevuld, uitgebreid en gewijzigd wordt, wordt aangeboden. Zo vindt u er onder andere de Bewonersnieuwsbrief, het programma van de herdenkingsweek, informatie over de wederopbouw en nog veel meer. U kunt op interactieve manier met het IAC communiceren op een tijd dat het u uitkomt, u kunt online vragen stellen en ook antwoorden ontvangen op de manier zoals u dat wenst, per telefoon, email of schriftelijk. Allemaal op een tijdstip en plaats waarop het u schikt. Het kan ook gezien worden als een handleiding voor de werknemers met vragen gericht op de vuurwerkramp.

www.iac.enschede.nl


welkom in het nieuwE stadskantoor

Op op 27 28 en 29 april jl zijn ruim 800 medewerkers van de gemeente Enschede ingetrokken in het nieuwe Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51. Drie grote gemeentelijke diensten te weten de Bouw- en Mileudienst, de dienst Burger- en Algemene Zaken en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bundelen hun huisvesting en, nog belangrijker, de dienstverlening aan u.

klik hier voor meer informatie

klik hier voor de webcam in de hal van het stadskantoorRoelof Bleker en Gerrit Jan Kok nieuwe wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is weer compleet. De gemeenteraad heeft twee nieuwe wethouders benoemd: Roelof Bleker (PvdA) en Gerrit Jan Kok (VVD).
Bleker volgt Dick Buursink op. Kok neemt de plaats in van mevrouw Els Koopmans.
Buursink blijft wel raadslid. Mevrouw Koopmans heeft zich uit de gemeentepolitiek teruggetrokken. Haar plek in de VVD-fractie gaat naar mevrouw A.R.Huffermann-Hagens.
Het vernieuwde college kijkt nog naar mogelijke wijzigingen in de verdeling van portefeuilles en grote projecten. De verwachting is dat hierover in de week na Pasen meer bekend kan worden gemaakt.Gemeente stimuleert culturele betrokkenheid jongeren en allochtonen met impuls van 2 miljoen gulden: Actieplan Cultuurbereik 2001-2004

Enschede, 9 april 2001

Een flinke impuls van twee miljoen gulden moet, als het aan de gemeente ligt, de betrokkenheid van jongeren en allochtonen bij de cultuur in Enschede vergroten. Dat is het uitgangspunt van het ambitieuze Actieplan Cultuurbereik voor de periode 2001-2004. De gemeente vraagt cultuuraanbieders in brede zin om ideeën voor aantrekkelijke projecten (gericht op jongeren en allochtonen) die in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Gekozen is voor genoemde groepen omdat die slechts matig gebruik maken van het huidige cultuuraanbod in de stad.
Het is zeker niet de bedoeling dat het beschikbare budget volledig wordt besteed door de bestaande cultuurinstellingen als Muziekcentrum, Concordia Kunst & Cultuur, het Vestzaktheater, de musea, de openbare bibliotheek of Theater Sonnevanck. Ook scholen voor voortgezet onderwijs en basisscholen mogen projecten indienen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld buurthuizen, amateurverenigingen, allochtonenverenigingen of zelfs voor individuele burgers.

Klik hier voor meer informatie over actieplan cultuurbereikNieuwe service voor ondernemers:

digitaal Bedrijvenpunt Enschede De gemeente Enschede heeft een nieuwe service voor ondernemers in het leven geroepen: het digitaal Bedrijvenpunt www.bedrijven.enschede.nl . Ondernemers kunnen hier terecht met plannen, problemen en vragen die met de gemeente te maken hebben. De officiële opening van deze voorziening is op dinsdag 13 maart verricht door ICT- wethouder Marco Swart in de stand van de gemeente Enschede op de bedrijvenbeurs ICT in Business in het Expo Center in Hengelo.
De onderwerpen waarvoor ondernemers bij het Bedrijvenpunt terecht kunnen, lopen uiteen van het bouwen van een pand en het inschrijven voor een bedrijfsterrein tot het met een abonnement op de kunstuitleen voor bedrijven. Ondernemers kunnen op een voorgestructureerde wijze hun vraag formuleren. Hierop komt een gericht antwoord. Ook kunnen zij zoeken op trefwoord of via een productenlijst. Het Bedrijvenpunt Enschede is nog volop in ontwikkeling, maar bevat inmiddels de belangrijkste basisinformatie voor ondernemers. Aanvullingen die worden voorbereid, zijn de interactieve bedrijvenkaart die in de loop van 2001 geraadpleegd kan worden en het gericht bekijken van bestemmingsplannen.
Ondernemers zijn niet langer gebonden aan tijd en plaats om informatie in te winnen over de gemeente Enschede.
Enschede wil het bedrijven op deze manier makkelijk maken om inlichtingen in te winnen: dag en nacht. Ook bespaart het digitale Bedrijvenpunt op termijn tijd en geld omdat een persoonlijke toelichting beperkt kan blijven. Verder kan Enschede zich dankzij het digitale Bedrijvenpunt profileren als vooruitstrevende gemeente en zich waarmaken als ICT- stad.GEMEENTEBEGROTING 2001

klik hier voor de gemeentebegroting 2001Enschede op weg naar 2015
Drie richting gevende visies

NIEUW: het inspraakverslag

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

(tevens kunt u hier de verschillende achterliggende studies vinden)

Enschede biedt ruimte voor de toekomstvan de gemeente Enschede

Het digitale loket van onze gemeente, voorheen het Overheidsloket, heeft de afgelopen tijd grote veranderingen ondergaan. Het is op vele punten verbeterd en verder ontwikkeld en daarnaast is geheel in een nieuw jasje gestoken.

Op 6 november is een grote campagne begonnen die het bestaan van het digitale loket aan het grote publiek bekend moet maken. Publicatieborden (de zogenaamde Mupis) in de stad kondigen de opening van het nieuwe digitale loket van de gemeente Enschede aan. Zo zult u bijvoorbeeld bij het in aanbouw zijnde stadskantoor de tekst Stadhuis gesloten? Digitaal loket altijd open" tegenkomen. Met de opening van het nieuwe digitale loket bestaat het oude dan ook niet meer. Het nieuwe loket heeft ook een ander adres op internet gekregen, namelijk:

www.loket.enschede.nl

Nieuwe mogelijkheden binnen het digitale loket zijn:
* het (last-minute) reserveren van sportaccommodaties;
* het aanvragen van een kapvergunning;

* het aanvragen van huursubsidie;

en natuurlijk het opvragen van een grote verscheidenheid aan nieuwe informatie.BESLUITENLIJST
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Vanaf nu kunt u op deze site in het onderdeel "bestuur" wekelijks de besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Wethouders vinden.

klik hier voor "bestuur"De belangrijkste informatie over de ramp in Enschede op deze site:


* de website Roombeek-West: www.roombeek-west.enschede.nl
* bewonersnieuwsbrief 10-2001, dinsdag 15 mei 2001
* website IAC: www.iac.enschede.nl

* ondernemersnieuwsbrief, achtiende uitgave, woensdag 9 mei 2001
* Enschede bedankt u!, gedicht Willem Wilmink, de diverse toespraken
* namenlijst van omgekomen en geïdentificeerde slachtoffers
* overzicht gegevens vuurwerk-ramp Enschede
* nota "Lessen uit de vuurwerkramp"

* Rapport "De toekomst van de rampenbestrijding"
* Onderzoeksrapport COT

* Logboek RCC

* Persverklaring en TNO-rapport inzake risico-inventarisatie Haarman Vuurwerk

* Voorlopig verslag van het beleidsteam van de rampenstaf vuurwerkramp Enschede

* resultaten steekproef gezondheidsonderzoek Enschede
* impressie van het bloemenmonument

* kaartje van het afgesloten gebied

* informatie over de hulp-aktie "777"

* overzicht persberichten

* Veiligheidsverordening Roombeek

* besluiten van 22 april 1997 en 19 juli 1999 in het kader wet milieubeheer, aanvrager: S.E.FireworksVEILIGHEIDSVERORDENING ROOMBEEK

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 mei 2000 vastgesteld de Veiligheidsverordening Roombeek. Op grond van die verordening is het om veiligheidsredenen een ieder verboden zich zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders te bevinden in het gebied Roombeek zoals dat is afgezet door middel van schuttingen en daarop aansluitende hekken en/of muren. Tevens is iedere rechthebbende op een onroerende zaak in dit gebied verplicht te gedogen dat de werkzaamheden en maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter beperking van gevaar voor personen, worden uitgevoerd. Overtreding van de verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie (maximaal f 5.000,-), en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
Deze verordening treedt in werking op donderdag 1 juni 2000. Met ingang van diezelfde datum heeft de burgemeester zijn noodverordening van 13 mei 2000, zoals sindsdien gewijzigd, ingetrokken.
De tekst van de verordening ligt gedurende drie maanden ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in het stadhuis aan de Langestraat 24, bij de balie van de Bouw- en Milieudienst aan de Molenstraat 50, en bij de balie van het Servicecentrum Noord aan de Zaanstraat 12.VEILIGHEIDSVERORDENING ROOMBEEK

Besluit:
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van:
26 mei 2000, dienst CS, nr. 00S002724,

vast te stellen de volgende "Veiligheidsverordening Roombeek":

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder "gebied Roombeek": Het gebied vanaf de Lasondersingel in noordelijke richting begrensd door de oostzijde van de Deurningerstraat, de Roomweg, de Nieuwluststraat, de Kwartelstraat, de Kievitstraat tot aan de achterzijde van perceel Dr. J. van Damstraat 35, van daar in oostelijke richting achter de percelen Dr. J. van Damstraat 1 tot en met 35 tot aan de oostzijde van de Stroinksbleekweg, de oostzijde van de Stroinksbleekweg tot aan de zuidelijke grens van perceel Hulsmaatstraat 8/14B, vandaar in oostelijke richting achter de percelen Hulsmaatstraat 8/14B tot en met 35/37A, vandaar in noordelijke richting langs de oostzijde van de percelen Hulsmaatstraat 33B en 33/A tot aan de zuidzijde van de Hulsmaatstraat, de zuidzijde van de Hulsmaatstraat tot aan de westelijke grens van perceel Voortsweg 113, vandaar in zuidelijke richting en vervolgens in oostelijke richting achter langs perceel Voortsweg 113 tot aan de westzijde van de Voortsweg, de westzijde van de Voortsweg, de noordzijde van de Roomweg tot voorbij perceel Roomweg 172, van daar in zuidelijke richting langs perceel Schurinksweg 72, over de Schurinksweg tot aan de achterzijde van perceel Schurinksweg 59, van daar in oostelijke richting tot aan de westzijde van de H.B. Blijdensteinlaan, de westzijde van de H.B. Blijdensteinlaan tot aan de achterzijde van perceel Lasondersingel 127, van daar in westelijke richting achter de percelen Lasondersingel 101 tot en met 127, van daar in zuidelijke richting naar de Lasondersingel, vervolgens de noordzijde van de Lasondersingel in die zin dat de begrenzing van het gebied ter hoogte van de percelen Lasondersingel 33, 37 en 39 achter deze percelen langs loopt, en tot aan de oostzijde van de Deurningerstraat, een en ander zoals ter plaatse blijkt uit de aanwezigheid van schuttingen en daarop aansluitende hekken en/of muren.

Artikel 2
a. Het is een ieder verboden zich te bevinden in het gebied Roombeek. b. Dit verbod geldt niet voor degene aan wie door Burgemeester en Wethouders opdracht dan wel toestemming is verleend om in dat gebied werkzaamheden te verrichten of om andere dringende redenen daar aanwezig te zijn.
c. Dit verbod geldt eveneens niet voor degene aan wie door de Burgemeester opdracht is verleend om in dat gebied aanwezig te zijn ter handhaving van de openbare orde.
d. De opdracht dan wel toestemming als bedoeld onder b en c kan worden beperkt tot een deel van het gebied Roombeek en tot een bepaalde tijdsperiode.
e. Het is degene die beschikt over een opdracht dan wel toestemming als bedoeld onder b en c, waaraan een beperking is verbonden als bedoeld onder d, verboden de opdracht uit te voeren dan wel van de toestemming gebruik te maken in strijd met die beperking. f. Een toestemming als bedoeld onder b is persoonsgebonden. g. Een toestemming als bedoeld onder b wordt geweigerd indien de veiligheid van personen niet is verzekerd, dan wel indien degene die de toestemming vraagt de gemeente Enschede niet schriftelijk heeft gevrijwaard van vergoeding van schade die voortvloeit uit het gebruik maken van de gevraagde toestemming.

Artikel 3
a. Burgemeester en Wethouders beslissen op een aanvraag voor een toestemming als bedoeld in artikel 2, onder b, binnen vijf dagen na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.
b. Burgemeester en Wethouders kunnen hun beslissing voor ten hoogste vijf dagen verdagen.
c. Indien een aanvraag voor een toestemming wordt ingediend minder dan drie dagen voor het tijdstip waarop de aanvrager de toestemming nodig heeft, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 4
Een toestemming wordt ingetrokken of gewijzigd: a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de toestemming, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang van de veiligheid van personen;
c. indien een aan de toestemming verbonden beperking niet is of wordt nagekomen.

Artikel 5
Rechthebbenden op een onroerende zaak gelegen in het gebied Roombeek zijn verplicht te gedogen dat de werkzaamheden en maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter beperking van gevaar voor personen, worden uitgevoerd.

Artikel 6
Overtreding van het bij artikel 2, onder a of e, of artikel 5 van deze verordening bepaalde, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 7
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door Burgemeester en Wethouders aangewezen personen.

Artikel 8
Zij die zijn belast met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na afkondiging.

Artikel 10
Deze verordening kan worden aangehaald als "Veiligheidsverordening Roombeek".

Vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2000

de Voorzitter,
w.g. J.H.H.Mans

de Secretaris,
w.g. A.H.P. van Gils

deze verordening treedt in werking op 1 juni 2000Algemeen e-mail adres van de gemeente: (postbus20@enschede.nl) Voor vragen en opmerkingen over deze site: (webmaster@enschede.nl) Stadhuis, Langestraat 24, Postbus 20, 7500 AA, tel.(053) 4818181, fax (053) 4317445.
Stadskantoor, Hengelosestraat 51


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie