Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Korthals inzake Vaatstra

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Brief minister Korthals inzake Vaatstra

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Bureau JBA
Contactpersoon Mw. mr. D.J.M.W. Paridaens
Doorkiesnummer(s) 070 370.7157
Datum 25 June 2001
Ons kenmerk 5105806/501/DP
Onderwerp Uitlatingen over de zaak Vaatstra

In het algemeen stel ik mij terughoudend op in het verstrekken van informatie over lopende individuele strafzaken. Gezien echter de commotie die de uitspraken van officier van justitie mr. R. G. de Graaf in de documentaire van Omroep Friesland over de zaak Vaatstra hebben veroorzaakt, acht ik het wenselijk u nader te informeren over de aanhouding van verdachte H.

Inleiding
Op 1 mei 1999 werd in een weiland nabij Veenklooster in Friesland het stoffelijk overschot aangetroffen van naar later bleek Marianne Vaatstra. Uit onderzoek bleek dat deze vrouw door geweld om het leven was gebracht. Voorts bleek dat zij was verkracht. Gelet op onder meer de lokatie waar het slachtoffer is gevonden, alsmede sporen op het plaats delict, heeft de dader zich vermoedelijk verplaatst per fiets.

Opsporingsonderzoek
In het kader van het door het recherche bijstandsteam (RBT) ingestelde onderzoek zijn verklaringen afgelegd door twee beveiligingsbeambten van het asielzoekerscentrum in Kollum. Deze beveiligingsbeambten hebben onder meer verklaard dat zij tijdens hun nachtdienst van 30 april op 1 mei 1999 hebben gezien dat op 30 april tussen 23.30 en 24.00 uur, een groep van ongeveer 7 bewoners het terrein verliet. Van deze groep was H. als enige op een fiets. Toen de groep tussen 03.30 en 04.00 uur die nacht terugkwam, was H. niet aanwezig en ook de volgende dag is hij niet meer gezien door de
beveiligingsfunctionarissen. Verder hebben zij verklaard dat H. sinds die nacht niet meer langskwam om fitness apparatuur te lenen en dat de post van H. kort na de verdwijning door een andere persoon werd opgehaald.
Uit het onderzoek van het RBT bleek voorts dat H. na 30 april 1999 niet meer heeft voldaan aan de wekelijkse meldingsplicht bij de vreemdelingendienst en een andere (onbekende persoon) de groene stempelkaart van H. ter stempeling heeft aangeboden.

Aanmerken als verdachte
Op grond van de verklaringen van deze beveiligingsbeambten en op grond van een aantal bijkomende omstandigheden, waarop ik nu niet behoef in te gaan, werd H. als verdachte in de zaak Vaatstra aangemerkt.

Naar aanleiding van het vorenstaande is door de officier van justitie op 9 juli 1999 bij de rechter-commisaris (RC) een vordering ingediend tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek, hetgeen door de RC is toegewezen.
Na 9 juli 1999 is, met machtiging van de RC, een groot aantal telefoonlijnen afgeluisterd, teneinde de verblijfplaats van H. te achterhalen. H. werd voorts nationaal en internationaal gesignaleerd.

Voortgang opsporingsonderzoek
Van de spoorwegpolitie kwam bericht dat H. op 29 april 1999 zou zijn bekeurd voor zwart rijden op het baanvak Den Helder-Haarlem. Naar aanleiding van TV-uitzendingen waarbij het signalement van de verdachte was getoond spraken op 10 september 1999 leden van het RBT met getuige I. Deze verklaarde dat hij contact had gehad met getuige II die tegen hem had verklaard dat de 'Turkmeense'man van wie de foto op de televisie was getoond, bij hem in huis was geweest. Vanaf medio september 1999 werd nader onderzoek ingesteld naar de bewoners van dat huis. Dit heeft niet geleid tot vaststelling van de verblijfplaats van H..
Op 6 en 8 oktober 1999 werd door het RBT gesproken met twee andere bewoners, getuigen III en IV. Uit de verklaring van getuige III bleek onder meer, dat H. bij hen in huis was geweest en op 29 april 1999 was gearriveerd, dat hij H. en een huisgenoot op Koninginnedag was tegengekomen op de rommelmarkt in Haarlem en dat H. op zondag 2 mei of maandag 3 mei weer was vertrokken. Getuige III kon niet met zekerheid vertellen waar H. al die dagen had geslapen.
Persoon IV verklaarde onder meer, dat H. op de dag voor Koninginnedag in huis was en .s nachts in de gemeenschappelijke ruimte sliep en op de daarop volgende zondag of maandag weer was vertrokken.

Over de verblijfplaats van H. gedurende de bewuste nacht van 30 april op 1 mei 1999 hebben deze getuigen niets verklaard. Deze verklaringen gaven H. geen sluitend alibi. De aanvankelijke verdenking bleef derhalve bestaan.

Aanhouding en heenzending
Op 8 oktober 1999 kon met hulp van één van voornoemde bewoners de verblijfplaats van H. worden achterhaald. Op zaterdagmiddag 9 oktober 1999 is hij op verzoek van de officier van justitie aangehouden. Op 12 oktober 1999 heeft H. vrijwillig wangslijmvlies afgestaan. Op 15 oktober 1999 bleek uit DNA-onderzoek dat H. niet de dader was van de moord. Nog dezelfde dag zijn de Turkse autoriteiten per fax hierover geinformeerd waarna hij is heen gezonden.

De documentaire.
Eind 2000 is besloten het onderzoek naar de moord op Marianna Vaatstra tot mei 2001 en later tot juli 2001 te verlengen met tijdelijke uitbreiding van het team. Deze beslissingen zijn door het Openbaar Ministerie ook aan de pers ter kennis gebracht. Een en ander leidde tot het verzoek van Omrop Fryslan, om een documentaire te mogen maken, waarin een beeld zou worden gegeven over de ervaring en beleving van ruim twee jaar onderzoek door de degenen die het onderzoek verrichtten: de rechercheurs en de zaaksofficier. Gegeven de vele publiciteit die over dit onderzoek heeft plaatsgevonden zonder dat politie en OM daarin aan het woord kwamen, werd besloten op dit verzoek in te gaan. De documentaire is op 24 juni jl. uitgezonden. Een fragment van het deel van de documentaire waarin de gewraakte uitspraken van mr. de Graaf voorkomen, is in de week voordien zonder vooroverleg eerst in de nieuwsrubriek van Omrop Fryslan, Hjoed (Fries voor: Vandaag), en vervolgens in diverse journaals en actualiteitenrubrieken uitgezonden.

De feitelijke gang van zaken rond de aanhouding en de juridische beoordeling daarvan.

Met de Hoofdoffcier van Justitie en het College van procureurs-generaal deel ik de conclusie dat de in juli 1999 bekende feiten en omstandigheden het aanmerken van H. als verdachte rechtvaardigden.
De in oktober 1999 door de getuigen I tot en met IV afgelegde verklaringen, verschaften geen sluitend alibi voor de moordnacht voor verdachte H. en hebben mr. de Graaf destijds geen aanleiding gegeven H. niet meer als verdachte aan te merken of de (internationale) signalering in te trekken.
Zou hij dat wel hebben overwogen en aan de parketleiding voorgelegd, dan zou op grond van de hierna te noemen argumenten de parketleiding daarmee niet hebben ingestemd.

Tegenover de verklaringen van met name de beveiligingsbeambten stonden weliswaar in oktober 1999 de verklaringen van getuigen III en IV, maar die laatste gaven geen uitsluitsel over de verblijfplaats van H. in de nacht van de moord. En ook als daarvan wel sprake zou zijn geweest, was nog steeds sprake van tegenstrijdige getuigenverklaringen. Het totaal van feiten en omstandigheden stond derhalve in de weg aan de conclusie dat alleen op basis van de verklaringen van getuigen IIIen IV reeds vast zou zijn komen te staan dat H. niet de dader kon zijn geweest. Hij bleef derhalve verdachte en zijn aanhouding had daarmee een voldoende juridische basis. Gegeven de tegenstrijdige getuigenverklaringen was wel des te meer van belang om definitief uitsluitsel te verkrijgen over de vraag of deze verdachte ook de dader was. De aanhouding, het aansluitende verhoor en DNA-vergelijking zouden hierover opheldering kunnen geven.

De uitspraken van de officier van justitie mr. de Graaf over de aanhouding.

De officier van justitie heeft, naar mij is medegedeeld, met zijn uitspraken beoogd zijn beleving en ervaring van een onderzoek, dat onder grote maatschappelijke onrust en beroering plaatsvond en de daarmee verbonden druk, onder woorden te brengen. Bij het verwoorden daarvan in de documentaire zijn echter, naar hij zelf ook erkent, door hem deels onvolledige en onjuiste uitspraken gedaan, bijvoorbeeld over het feit dat H. niet in Friesland was, en dat hij dacht dat het in een normaal onderzoek mogelijk was geweest te zeggen dat H. niet meer interessant was, maar hij het in dit onderzoek niet kon maken om zelf die conclusie te trekken vanwege de publieke opinie. Mr de Graaf heeft dan medegedeeld deze uitlatingen te betreuren.
Ik onderschrijf de mening van de Hoofdofficier van Justitie en het College van procureurs-generaal dat de in de documentaire gedane uitspraken door mr. De Graaf voldoende grond missen. Ten onrechte heeft hij de indruk gewekt dat onder druk van de publieke opinie H., voormalig bewoner van het asielzoekerscentrum, is aangehouden. Naar aanleiding van de uitspraken van mr. de Graaf heeft de hoofdofficier van Justitie indringend met hem gesproken. Gegeven dit gesprek, het feit dat hij zijn uitlatingen betreurt en de impact van de gebeurtenissen op betrokkene zie ik geen aanleiding tot verdere maatregelen tegen betrokkene.

De Minister van Justitie,

25 jun 01 19:10

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...