Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissieveragdering ABZ Breda

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

20-6-2001

Commissie ABZ vergadert op 25 juni

Op maandag 25 juni is er een openbare vergadering van de commissie Algemene en Bestuurszaken. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:

Verslag inspraak en vaststelling Horecanota Op 13 februari jl. heeft het college ingestemd met de tekst van de concept Nota Horecabeleid. Van 26 februari tot 26 maart 2001 heeft de inspraak plaatsgevonden. Hierop zijn 10 reacties ontvangen. Naar aanleiding van deze reacties heeft het college besloten de concept Nota Horecabeleid op een aantal punten te wijzigen en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wijzigen inspraakverordening
Omwille van het efficiënter doorlopen van besluitvormingsprocedures wordt de gemeenteraad voorgesteld de Inspraakverordening van de gemeente Maassluis zodanig te wijzigen dat het besluit van het college van burgemeester en wethouders om een beleidsvoornemen in de inspraak te doen voortaan niet meer hoeft te worden voorgelegd aan de desbetreffende raadscommissie. Dit betekent dat direct na het collegebesluit de inspraakprocedure van start kan gaan. Bovendien stelt het college voor om de terminologie "lichte" en "zware" inspraak te laten vervallen. Als het college het nodig acht een hoorzitting te houden, kan daar altijd voor worden gekozen. Zodra de procedure is afgesloten wordt het beleidsvoornemen, inclusief de uitkomst van de inspraakronde, ter advisering in de desbetreffende raadscommissie aan de orde gesteld, teneinde het op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad.

Sluiten vriendschapsverdragen
Het college heeft besloten om vijf personen uit de steden Hatvan, Kézdivásárhely en Beregszász uit te nodigen voor de periode van 19 tot 23 september 2001 in verband met de te sluiten vriendschapsverdragen met de twee laatstgenoemde steden. Tevens is besloten de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de teksten van de concept vriendschapsverdragen met de gemeenten Beregszász (Oekraïne) en Kézdivásárhely (Roemenië).

Jaarverslagen 2000
De jaarverslagen van de gemeente Maassluis en Dukdalf Bedrijven zijn afgerond. Door de registeraccountant zijn goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven. De raad wordt voorgesteld de jaarrekeningen 2000 vast te stellen.

Jaarverslag commissie voor de bezwaarschriften 2000 De commissie voor de bezwaarschriften heeft het jaarverslag 2000 vastgesteld.
Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag en legt dit voor aan de commissie ABZ.

Voorbereidingskrediet Telefonie
De gemeenteraad wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van f. 60.000,- beschikbaar te stellen voor de inhuur van externe deskundigheid voor de vervanging van de telefooninstallatie in het stadhuis en de begeleiding van het OT 2000 traject.

Vervanging meubilair in de B en W-kamer en de werkvertrekken van de wethouders en de gemeentesecretaris
Het meubilair in de B en W-kamer en de werkvertrekken van de wethouders en de gemeentesecretaris is ruim 20 jaar oud en niet meer solide. Besloten is tot vervanging over te gaan. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

Brandweer Waterweg
Het college legt de begroting 2002 van Brandweer Waterweg ter instemming voor aan de gemeenteraad.

Inspreken en vragenhalfuur
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

Gerelateerde documenten:
Vergadering Commissie Algemene- en Bestuurszaken van 25-6-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie