Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraakavond herinrichting Bogardeind-Zuid Geldrop

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldrop
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 30 mei en 6 juni 2001

Maandag 25 juni
INSPRAAKAVOND HERINRICHTING BOGARDEIND-ZUID

Op maandag 25 juni aanstaande zal er een inspraakavond gehouden worden over de herinrichting van het Bogardeind-Zuid. De avond wordt voorgezeten door wethouder W.H.M. Maasakkers en wordt gehouden in het wijkgebouw Den Akert, Eikelaar 2a te Geldrop en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Het gedeelte van het Bogardeind tussen de rijksweg en het Emopad zal naar verwachting in 2003 worden gereconstrueerd; tegelijkertijd wordt de riolering vervangen in de Houterbrugweg tussen het Bogardeind en de Hazelaar en op de kruising met het Emopad. Bovendien wordt een belangrijk gedeelte van de kabels en leidingen vernieuwd en/of verlegd.

AANLEIDING
Voor 2003 staat de herinrichting van het zuidelijk deel van het Bogardeind op het programma. Naast de civieltechnische noodzaak het bedoelde wegvak aan te pakken, is het ook zeer wenselijk dat de verkeersveiligheid en de functionaliteit van de weg worden verbeterd. Tevens dient het woon- en leefklimaat verbeterd te worden; deze staat immers door de nog steeds groeiende verkeersintensiteit sterk onder druk.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
De herinrichting blijft in principe beperkt tot een dwarsprofiel met 2x1 rijstrook en een opwaardering van de aanliggende kruispunten Bogardeind/Emopad en Bogardeind/A67 (oplossingsrichting 1). De oplossingsrichting 2 met 2x2 rijstroken vergt een te grote ingreep op de bestaande omgeving en heeft daarnaast het risico in zich dat de huidige problemen van het Bogardeind zich verplaatsen naar andere delen van de gemeente. Oplossingsrichting 3, waarbij oplossingsrichting 1 op termijn wordt gevolgd door een nieuw aan te leggen oostelijke omleiding Geldrop (tussen Geldrop en Mierlo), wordt in regionaal verband verder onderzocht. Bij het eventueel doorgaan van deze nieuwe verbinding blijven de maatregelen zoals voorgesteld in oplossingsrichting 1 toch noodzakelijk.

HERINRICHTING
Het kruispunt Bogardeind/Emopad is in de huidige situatie in hoofdzaak bepalend voor de capaciteit van het gehele traject. In eerst instantie zijn daarbij de kruispuntvarianten A t/m E onderzocht. De varianten B (T-kruising met afsluiting van de Houterbrugweg) en E (rotonde) hebben een te laag oplossend vermogen en voldoen dus niet aan een van de belangrijkste doelstellingen. Verder heeft variant B bereikbaarheidsproblemen tot gevolg voor de wijk Akert en heeft variant E vooral belangrijke negatieve ruimtelijke consequenties. De kruispuntvarianten A, C en D zijn verder uitgewerkt in combinatie met zowel een éénzijdige ligging als een tweezijdige ligging van het fietspad. In de A-varianten wordt de linksaf-strook op het Bogardeind richting het Emopad slechts beperkt verlengd. Bij de C-varianten wordt de genoemde linksafstrook verder verlengd en wordt bovendien aan de noordzijde van het kruispunt een rijstrook toegevoegd voor het verkeer vanuit Geldrop-centrum in de richting van Heeze. Bij de D-varianten wordt het zuidelijk deel van het Bogardeind direct gekoppeld aan het Emopad, waardoor er een T-kruising ontstaat. Het kruispunt Bogardeind/Emopad blijft in deze varianten geregeld met verkeerslichten.
Bij alle varianten is bij de aansluitingen op de A67 voorzien in een tweestrooks rotonde. Op de noordelijke rotonde is tevens een aansluiting van een nog te ontwikkelen bedrijventerrein voorzien.

VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID
Ondanks de verhoging van de capaciteit wordt de verkeersveiligheid verbeterd door onder andere bij een geregeld kruispunt zoveel mogelijk deelconflicten te voorkomen. Verder worden er oversteekvoorzieningen aangebracht op plaatsen waar slechts 2x1 rijstrook aanwezig is. Hierdoor wordt het oversteken makkelijker en dus veiliger. Op plaatsen nabij de drukkere kruispunten, waar over een beperkte lengte 2x2 rijstroken zijn opgenomen, wordt de mogelijkheid van oversteken ontnomen. Dit betekent onder meer dat Hout-West voor gemotoriseerd verkeer geheel wordt afgesloten van het Bogardeind; de noordelijke aansluiting van Hout-Oost wordt een halve aansluiting door de linksafbewegingen op dit kruispunt weg te laten. De zuidelijke aansluiting van Hout-Oost op het Bogardeind wordt verbeterd door een voldoende brede middengeleider toe te passen, zodat ook een personenauto daar kan keren of in twee fases kan oversteken of linksaf kan gaan.

VERBETERING WOON-/LEEFKLIMAAT
Door de verbetering van de doorstroming van het verkeer zal de geluidhinder afnemen. Er zal immers sprake zijn van minder afremmend en optrekkend verkeer. Door het verkeer rijdende te houden, zal ook de milieubelasting afnemen. Het is verder de bedoeling dat het aanbrengen van gevel-isolatie, ter verdere beperking van de geluidhinder en voor zover dit noodzakelijk is, te combineren met de herinrichting.

TER INZAGELEGGING
De uitvoering van de werkzaamheden is in principe gepland in 2003. Van donderdag 31 mei tot en met woensdag 27 juni 2001 liggen de genoemde herinrichtingsplannen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Hofstraat 4. Iedereen kan hierover mondeling of schriftelijke zijn zienswijzen naar voren brengen.

AANMELDEN
Als u bij de inspraakavond aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u vriendelijk uw komst vooraf te melden bij de receptie van het gemeentehuis via telefoonnummer 2893893.
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw Van Apeldoorn en de heer Wouters van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893954.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie