Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europees-mediterrane associatieovereenkomst

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Union
Zoek soortgelijke berichten
European Union

EU - ARAB REPUBLIC OF EGYPT : EURO-MEDITERRANEAN ASSOCIATION AGREEMENT

Press Release: Luxembourg (25-06-2001) - Press: 251 - Nr: 10229/1/01


Luxemburg,
25 juni 2001

10229/1/01 (Presse 251)

REV 1

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

EUROPEES-MEDITERRANE ASSOCIATIEOVEREENKOMST

TUSSEN DE EUROPESE UNIE

EN DE ARABISCHE REPUBLIEK EGYPTE

Tijdens een op 25 juni 2001 te Luxemburg gehouden plechtigheid hebben de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en de Arabische Republiek Egypte een Europees-mediterrane Associatieovereenkomst ondertekend.


- Voor de Europese Gemeenschappen is de overeenkomst ondertekend door:
mevrouw Anna LINDH Minister van Buitenlandse Zaken van Zweden

Voorzitter van de Raad

de heer Christopher PATTEN Lid van de Europese Commissie

en namens de lidstaten, de ministers van Buitenlandse Zaken of hun vertegenwoordigers.


- Voor de Arabische Republiek Egypte door:

de heer Ahmed Maher EL SAYED Minister van Buitenlandse Zaken van de

Arabische Republiek Egypte

In hun verklaringen tijdens de ondertekeningsplechtigheid benadrukten de vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Minister van Buitenlandse Zaken van de Arabische Republiek Egypte dat de Europees-mediterrane Associatieovereenkomst een nieuw tijdperk in de bilaterale betrekkingen zal inluiden en tot nog nauwere samenwerking op politiek, handels-, economisch en sociaal gebied zal leiden. De Europese Unie onderstreepte het belang dat zij hecht aan haar partnerschap met Egypte als belangrijke handelspartner en naaste partner voor Europa bij zijn inspanningen om de politieke, economische en sociale stabiliteit in het Nabije en Midden-Oosten te bevorderen.

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte gingen in januari 1995 van start en werden in juni 1999 afgesloten. De nieuwe Associatieovereenkomst vervangt de Samenwerkingsovereenkomst uit 1977. Egypte is de vijfde mediterrane partner van de EU die een Europees-mediterrane Associatieovereenkomst ondertekent. Het economisch hoofdstuk van de nieuwe Associatieovereenkomst verbindt beide partners tot verdere liberalisering van de handel in goederen, diensten en kapitaal en zal leiden tot de totstandkoming van een Europees-mediterraan vrijhandelsgebied uiterlijk in 2010.

In overeenstemming met de nieuwe generatie associatieovereenkomsten tussen de EU en haar partners in het Middellandse-Zeegebied biedt de overeenkomst een doeltreffend kader voor regelmatige politieke dialoog, ondersteunt zij de samenwerking ter bevordering van economische en sociale ontwikkeling en schept zij de basis voor de geleidelijke liberalisering van de handel.

De nieuwe overeenkomst vormt een hechte grondslag voor de verdere ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen en is toegespitst op de volgende hoofdelementen:

0M Totstandbrenging van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Egypte anderzijds. 0M Eerbiediging van democratische beginselen en fundamentele mensenrechten, als vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die aan hun binnen- en buitenlands beleid ten grondslag liggen en een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
0M Instelling van een regelmatige politieke dialoog om hun onderlinge betrekkingen te verstevigen, bij te dragen tot de ontwikkeling van een duurzaam partnerschap en het wederzijds begrip en de onderlinge solidariteit te versterken en regionale veiligheid en stabiliteit te vergroten.
0M Totstandbrenging van een vrijhandelszone in de loop van een overgangsperiode van ten hoogste twaalf jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst.
0M Bepalingen inzake het recht van vestiging en de verlening van diensten overeenkomstig de Algemene overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS), die aan de Overeenkomst tot oprichting van de WTO is gehecht, met name de verbintenis tot wederzijdse toekenning van een meestbegunstigingsbehandeling ten aanzien van de handel in diensten.
0M Bepalingen inzake kapitaalverkeer, betalingen, mededinging en andere economische vraagstukken.
0M Bepalingen inzake economische samenwerking die gericht zijn op bevordering van de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de overeenkomst en ondersteuning van de inspanningen van Egypte om duurzame economische en sociale ontwikkeling tot stand te brengen. Deze bepalingen hebben ondermeer betrekking op: onderwijs en opleiding, wetenschappelijke en technologische samenwerking, milieu, industriële samenwerking, investeringen, financiële diensten, landbouw en visserij, informatiemaatschappij en telecommunicatie, energie, toerisme, douane, witwassen van geld, bestrijding van drugs, bestrijding van terrorisme, regionale samenwerking en bescherming van de consument. 0M Bepalingen inzake de dialoog en samenwerking op sociaal gebied, met inbegrip van samenwerking bij de voorkoming van illegale immigratie en culturele aangelegenheden.

0M Bepalingen inzake financiële samenwerking.

0M Bepalingen inzake de oprichting van een Associatieraad en een Associatiecomité die toezien op de uitvoering van de overeenkomst. De Associatieraad neemt alle nuttige maatregelen ter bevordering van de samenwerking en de contacten tussen het Europees Parlement en de Volksvergadering van Egypte.

De overeenkomst treedt in werking nadat deze door de Europese Gemeenschappen en door alle lidstaten van de EU en Egypte is bekrachtigd.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie