Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen raadscommissies gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Raadscommissies op 25-28 juni

De komende week houden vier raadscommissies hun maandelijkse vergadering. Vanavond doet dat de commissie Middelenbeleid, Volksgezondheid en Milieu. Daarin komen naast eerder gemelde onderwerpen ook de Concernjaarrekening 2000 en de Voorjaarsnota 2001 ter sprake. De openbare bijeenkomsten volgende week in het raadhuis beginnen allemaal om 19.00 uur. U bent als belangstellende van harte welkom. U mag meepraten volgens de regeling Spreekrecht voor het publiek.

Cultuur, Toerisme en Recreatie

De commissie Onderwijs, cultuur en recreatie (OCR) vergadert op maandag 25 juni. Gesprekspunten zijn de Nota Voor- en Vroegschoolse Educatie Ede, de samenwerkingsovereenkomst tussen de Cultura-partners, het promotieplan Toerisme en Recreatie Ede, enkele partiële aanpassingen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Ede en de intrekking van de Verordening Programma Advies Commissie Reehorst en de opheffing van de Beiaardcommissie.

Waterplan en Verkeerszaken

Op dinsdag 26 juni bespreken de leden van de raadscommissie Verkeer en Openbaar Beheer (VOB) een drietal onderwerpen. Informatief zijn dat het Waterplan, na een toelichting door het Bureau Oranjewoud, en de Korte termijnmaatregelen Klinkenbergerweg, Emmalaan en Tooroplaan. De commissie kan een advies uitbrengen over het voorstel van B&W voor de verdeling van gelden over de projecten op de route Kastelenlaan - Slotlaan en de keuze over de te nemen maatregelen.

Detailhandel- en economische beleid

De raadscommissie Economie, Grond, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk Gebied (EGROS) komt op woensdag 27 juni bijeen. Besproken worden het ontwerp-bestemmingsplan Kern Ede 'omgeving Louise Henriëttelaan', het voorlopig ontwerp Hof van Gelderland (toelichting tijdens de vergadering met behulp van een maquette), een notitie over detailhandelsbeleid en een notitie over economisch beleid.

Ontwikkelingen in Kernhem

Op donderdag 28 juni vergaderen de leden en voorzitter van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied en Sport (VRS). Er is informatie over de ontwikkelingen in de woonwijk Kernhem, het Reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht oost/Veluwecommissie en de actualisatie Stads- en Dorpsvernieuwing. De commissie kan een advies uitbrengen over de vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch buitengebied omgeving Nederwoudseweg 13a in Lunteren.

Spreekrecht voor publiek

U kunt als belangstellende de commissievergaderingen bezoeken. Inspreken mag over een of meer agendapunten als u dit van tevoren bij de commissiesecretaris aanmeldt. De volledige agenda van de commissievergaderingen ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Gemeentelijk Infocentrum in stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2. De commissiesecretarissen zijn bereikbaar onder de telefoonnummers (0318) 68 04 37 drs. F.M. Le Large (OCR), 68 05 59 J.R. ten Cate (VOB), 68 02 35 J. Maltha (EGROS) en 68 04 32 W. van Plateringen (VRS).Ede, 20 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie