Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring eu over de int. dag voor slachtoffers foltering

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE NAAR AANLEIDING VAN DE INTERNATIONALE

DAG VOOR SLACHTOFFERS VAN FOLTERING

Press Release: Luxembourg (25-06-2001) - Press: 256 - Nr: 10234/01


VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE NAAR AANLEIDING VAN DE INTERNATIONALE

DAG VOOR SLACHTOFFERS VAN FOLTERING

Naar aanleiding van de internationale dag van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering (26 juni) wijst de Europese Unie erop dat zij de preventie en uitbanning van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing in de gehele wereld van primordiaal belang acht. Foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing behoren tot de meest afschuwelijke en aanhoudende schendingen van de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Deze dag biedt de gelegenheid deze gesel te veroordelen, de slachtoffers ervan te gedenken en hulde te brengen aan hen die zich verzetten tegen foltering en de slachtoffers helpen om de fysieke en psychologische pijn te boven te komen.

Veertien jaar geleden, op 26 juni 1987, is het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van kracht geworden. Sindsdien hebben 124 landen het verdrag bekrachtigd. Toch blijft foltering voorkomen en blijven daders ongestraft, zelfs in landen die het verdrag hebben bekrachtigd. Dit toont aan dat er behoefte is aan een intensiever en gecoördineerd optreden op nationaal, regionaal en internationaal niveau om foltering in de gehele wereld uit te bannen. In deze context heeft de Europese Unie in april van dit jaar richtsnoeren voor een EU-beleid ten aanzien van derde landen inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing aangenomen, waardoor de plaats van dit onderwerp op de voorgrond van het mensenrechtenbeleid van de Unie wordt bevestigd. De richtsnoeren verschaffen de EU een operationeel werktuig om in geval van foltering op te treden en de inspanningen op te voeren om de eerbiediging van de internationale normen en standaarden verder aan te scherpen.

De Europese Unie verwelkomt en steunt de werkzaamheden van de VN, de Raad van Europa en de OVSE in de strijd tegen folterpraktijken. Samenwerking tussen landen en internationale mechanismen, zoals de speciale VN-rapporteur en het Comité tegen foltering, is van cruciaal belang om ons internationaal systeem ter bescherming en bevordering van de mensenrechten doeltreffend te maken.

De Europese Unie steunt de spoedige aanneming van een facultatief protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, dat voorziet in een onafhankelijke en efficiënte internationale bezoeksregeling ter voorkoming van foltering en mishandeling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Verder verleent de Europese Unie actief steun aan de werkzaamheden van het vrijwillig VN-fonds voor slachtoffers van foltering. Dankzij financiële bijdragen op het niveau van de lidstaten en van de Gemeenschap verleent zij tevens concrete steun aan organisaties die medische, sociale, juridische en andere bijstand verlenen aan tal van mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van foltering, met als doel het herstel van hun gezondheid en hun menselijke waardigheid.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de rol die mensenrechten-NGO's en verdedigers van de mensenrechten hierbij spelen. Zij zetten zich onbaatzuchtig en vaak met aanzienlijke risico's in om gevallen van foltering onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen en om personen die het risico lopen te worden gefolterd bij te staan. De Europese Unie is verheugd over de bijdrage van de NGO's om deze dag tot een geanimeerde gebeurtenis te maken. De toewijding en inzet van vele sectoren zoals de civiele samenleving, NGO's daaronder begrepen, het professionele engagement van juristen, politie, medisch en onderwijzend personeel enz., evenals actie van regeringszijde, zijn een vereiste om wegen en middelen te vinden voor de bestrijding van foltering.

Laat ons allen de handen ineen slaan om de wereld te bevrijden van foltering.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie