Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Commissie bezwaar- en beroepschriften Eemnes

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 26 juni 2001
Commissie bezwaar- en beroepschriften.
De commissie vergadert 18 juni a.s. De vergaderstukken zijn bijgevoegd.

V.k.a.

Probusclub Baarn-Soest 2000.
De Probusclub Baarn Soest 2000 heeft een brief gezonden waarin men de problematiek van Medisch Centrum Molendaal onder de aandacht brengt.
1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie I en raad.

Convenant "Gewest Eemland inzake huisvesting eigen bedrijven". Op 11 juni 1999 is door de portefeuillehouders EZ overeenstemming bereikt over het genoemde convenant. Eemnes heeft tot dusver geen akkoordverklaring over het convenant overlegd. Ondertekening van het convenant is gepland op
4 juli 2001 tijdens de bijeenkomst van de Gewestraad.

Instemmen met convenant "Gewest Eemland inzake huisvesting eigen bedrijven".
Gewestzaken.
Verzoek Gewest Eemland aan gemeenteraad om ten aanzien van ontwerp begroting 2002 en de rekening 2000 gevoelen te doen blijken.

Raad in junivergadering (via agendapunt ingekomen stukken) voorstellen om Gewest mee te delen dat de betreffende financiële stukken geen aanleiding geven tot opmerkingen.
Conferentie archiefbestel.
(Concept) Verslag van de conferentie over het nieuwe archiefbestel in de provincie Utrecht.
V.k.a.
Ambulancevervoer.
Berenschot heeft in opdracht van de provincie utrecht een onderzoek naar de aanrijtijden van ambulances in Utrecht verricht. V.k.a.
Jaarverslag 2000 IZA Nederland.
IZA Nederland legt via het jaarverslag 2000 verantwoording af. Kennis nemen van jaarverslag 2000.
Verzoek om bijdrage Stichting De Gouden Cirkel. Stichting De Gouden Cirkel is een project dat tot doel heeft om het gebied om het IJsselmeergebied / de voormalige Zuiderzee als vakantiegebied te promoten. Hiervoor vragen zij een bijdrage van fl.23.532,- voor 3 jaar.
Verzoek afwijzen.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit
Openbare telefooncellen.
Op de Braadkamp en de haagwinde worden door KPN Telecom twee openbare telefooncellen verwijderd.

Instemmen met: de verwijdering van de telefooncellen op de Braadkamp en de Haagwinde.

Brief van Minister Pronk over geluidsmaatregelen voor boeren. Minister Pronk deelt gemeenten mee, dat er voor boeren geen scherpere geluidseisen zullen worden vastgesteld.
Brief voor kennisgeving aannemen.

Bezwaarschrift / minnelijke schikking F.A. de B. Op 26 november 2000 heeft de heer F.A. de B. bezwaar aangetekend tegen een aanschrijving tot verwijdering van opslag (melkwagen, werktuigen, stenen en kuilgrasbalen) van zijn perceel in de polder.


1. De aanschrijving aan F.A. de B. intrekken.
2. De heer De Bruijn aanschrijven de melkwagen, werktuigen en stenen te verwijderen op straffe van een dwangsom. Voorts aangeven, dat de grasbalen mogen blijven liggen en deze onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan vallen mits deze worden ingepakt in zwart of donkergroen plastic met daar overheen een zwart of donkergroen net, de balen niet hoger worden opgestapeld dan 2 lagen en zoveel mogelijk aan het zicht worden onttrokken.

Verzoek van de Rijksgebouwendienst om een mogelijk geschikte locatie voor een gesloten Rijks Jeugdinrichting binnen Eemnes. De Rijksgebouwendienst is in opdracht van Justitie op zoek naar locaties voor gesloten Rijks Jeugdinrichtingen. Verzocht wordt na te gaan of in Eemnes een geschikte locatie beschikbaar is.

De Rijksgebouwendienst meedelen dat er geen grond beschikbaar is in Eemnes voor een gesloten Rijks Jeugdinrichting.

Jaarverslag 2000 van Het Spookbos.
Jaarverslag 2000 van Natuur en Milieu Educatiecentrum / kinderboerderij Het Spookbos.

Het jaarverslag van Het Spookbos voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van de reactie van de Stichting Behoud de Eemvallei op deel
1 van de Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening. De Stichting Behoud de Eemvallei heeft schriftelijk gereageerd op deel
1 van de 5e Nota RO.


Reactie van de Stichting Behoud de Eemvallei voor kennisgeving aannemen.

Aanvraag aanlegvergunning.
De heer H.C. van der W. verzoekt om een aanlegvergunning voor egaliseren van zijn weiland aan de Anna Louwenweg dat door de aanleg van een waterleiding gedeeltelijk is verzakt.

Aanlegvergunning verlenen.

30 km/u drempels in Wakkerendijk en Laarderweg. Naar aanleiding van vragen in commissie II het alternatief van verlengde drempel op de Wakkerendijk nader beoordelen. Gezien de hogere kosten en het niet aantoonbare meerwaarde voor de verkeersveiligheid optie 2 niet toepassen.
Jaarverslag 2000 Dagverzorging BEL.
De Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek heeft het jaarverslag 2000 van de dagverzorging BEL uitgebracht. .

1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie III
Praktische Thuishulp.
De praktische thuishulp heeft het jaarverslag 2000 toegezonden.
2. T.k.n. commissie III.
Projectleider Ouderbeleid 2001-2002.
Voor de keuze van projectleider zijn gesprekken gevoerd met de externe adviesbureaus BMC en E&S.
Voorstel:

1. Instemmen met de keuze van een projectleider van E&S.
2. Totaal krediet voor de BEL gemeenten beschikbaar stellen van fl. 206.128,-

3. Krediet van fl. 60.000,-, zijnde het Eemnesser deel, dekken uit de algemene reserve.

4. De raad hiervan mededeling doen en de dekking via een begrotingswijziging aan de orde stellen.
Regionaal Patiënten / Consumentenplatform Gooi en Vechtstreek (RPCP). Het RPCP heeft het jaarverslag 2000 uitgebracht.
1. V.k.a.

2. T.k.n. naar commissie III.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie