Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste reactie PvdA op nota criminaliteitsbeheersing

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 26 juni 2001

EERSTE REACTIE TWEEDE-KAMERFRACTIE PVDA OP DE NOTA CRIMINALITEITSBEHEERSING

De nota criminaliteitsbeheersing laat zien dat er nog veel moet gebeuren om Nederland veiliger te maken. In die zin sluit ze goed aan bij initiatieven, zoals de nota Veiligheid verkend, die de PvdA heeft genomen. Er is de afgelopen jaren een redelijk stevig fundament gelegd voor de verbetering van de veiligheid van burgers en bedrijven, maar op tal van terreinen zien we achterstanden, waarover de PvdA zich grote zorgen maakt. Zo blijkt het oplossingspercentage van misdrijven, ook in vergelijking met andere West-Europese landen, dramatisch laag en voor het aantal politieagenten per 100.000 inwoners geldt hetzelfde.

De nota is dan ook een aansporing om in het laatste jaar van dit kabinet de prestaties krachtig op te voeren, ook in financiële zin omdat anders de rekening vrijwel volledig wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. De nota maakt bovendien duidelijk dat een volgend kabinet in een hoog tempo moet blijven werken aan het wegwerken van deze achterstanden. Hoe beter de overheid haar zaken zelf op orde heeft hoe meer ze op een geloofwaardige manier aan burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven kan vragen een steentje bij te dragen. Aan die samenwerking besteedt de nota helaas slechts summier aandacht.

De PvdA vindt het jammer dat de nota spreekt over
"criminaliteitsbeheersing". Daaruit lijkt een zekere berusting te spreken. Het was beter geweest als voor een hoger ambitieniveau was gekozen door te spreken over "criminaliteitsbestrijding". Dat is wat burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven van de overheid mogen verwachten. Daarnaast besteedt de nota te weinig aandacht aan preventie, waarbij de buurtpolitie, justitie in de buurt en andere voorzieningen dicht bij huis, zoals de brede buurtschool, een essentiële rol spelen. In termen van financiële en maatschappelijke kosten en baten is preventie meestal een investering met een aanmerkelijk hoger rendement dan repressie.

De PvdA dringt er al langere tijd op aan dat politie en justitie worden aangesproken op betere prestaties. Met name de pakkans, de doorloopsnelheid van strafzaken en de ophelderingspercentages moeten omhoog. Bij deze zaken gaat het om meer dan alleen extra geld. We moeten verder werken aan het terugdringen van de bureaucratie binnen politie en justitie en aan het vergroten van de slagkracht. Het is goed dat de nota die benadering ondersteunt. De nota maakt duidelijk dat voor een aantal essentiële zaken, zoals het opzetten van informatie- en registratiesystemen, de landelijke aansturing van politie en justitie zal moeten worden aangescherpt.

Tot slot maakt de nota onvoldoende duidelijk welk offensief wordt ingezet tegen geweld. Zo'n offensief is volgens de PvdA hard nodig om het openbaar vervoer, de uitgaanscentra, scholen en de publieke ruimte veiliger te maken. Daarnaast bevat de nota te weinig concrete maatregelen om de positie van slachtoffers van misdrijven te verbeteren.

Woordvoerder: Gerrit Jan van Oven 070-3182770

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie