Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


dinsdag 26 juni 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 26 juni om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering wordt, indien de geloofsbrieven in orde worden bevonden, de heer Ten Hoopen (CDA) beëdigd.

Hierna heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van het algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over:

-het Nederlands beleid ten aanzien van de Grote Merenregio in Afrika (Zaïre, Ruwanda en Burundi);

-het advies van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken (AIV) over Afrika (dit overleg had plaats op 10 april jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van het algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over;
-aanpassingen voor het concept trucks on trains via de Betuweroute;

-de Europese aanbesteding van de bovenbouw van de Betuweroute;

-aanpassingen in verband met de akoestische gevolgen van wachtsporen (dit overleg had plaats op 22 mei jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van het algemeen overleg tussen tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het beter benutten van het spoor (dit overleg had plaats op 19 juni jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over diverse wetsvoorstellen met betrekking tot de structuur van de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en de wet verbetering poortwachter. Via de centra voor Werk en Inkomen wordt een op activering gericht stelsel van sociale zekerheid opgezet waarin voorrang wordt gegeven aan het aanbieden van werk boven een uitkering. Als geen werk gevonden kan worden, kan men bij deze instelling ook een uitkering aanvragen (te beginnen met het antwoord van de regering).

BEËDIGING

Als opvolger van de heer Reitsma wordt de heer Ten Hoopen beëdigd tot lid van de Tweede Kamer voor de CDA-fractie. De heer J. Ten Hoopen is geboren op 9 augustus 1948 te Leidschendam en woont in Munnikenland 29, 2716 BV te Zoetermeer.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over verschillende onderwerpen inzake politieaangelegenheden. Er wordt onder meer gesproken over de problematiek rondom de in- en uitstroom van allochtoon politiepersoneel.

Justitie: 16.00 tot ca. 19.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over onder meer het
toelatings- en terugkeerbeleid van
asielzoekers uit Angola, Sierra Leone, Noordelijke Kaukasus, Democratische Republiek Congo, Centraal Irak en Noord-Irak.

Verkeer en Waterstaat: 17.00 tot ca. 19.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de Zuiderzeelijn die de bereikbaarheid tussen het Noorden en de Randstad moet gaan verbeteren.

Financiën: 17.15 tot ca. 19.15 uur
Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de voorbereidingen op de invoering van de euro.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.30 uur Klompézaal

Agenda: procedure.

Verkeer en Waterstaat: 13.45 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 16.45 uur - Stadhouderskamer
Agenda: gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië de heer Mircea Dan Geoana. De heer Mircea is tevens Voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met leden van de commissie voor Defensie en Veiligheid uit Slowakije.

Economische Zaken: 16.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 uur Klompézaal
Agenda: procedure.

Rijksuitgaven en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over de Invoering mineralenaangiftesysteem.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt vanaf 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van de Stichting Pro Auto inzake de fileproblematiek. De petitie bestaat uit een aanbieding van het Deltaplan Wegen voor Nederland (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie