Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

40e Zitting van de Associatieraad van de EU

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Union
Zoek soortgelijke berichten
European Union

EU - Turkey : Association Council / 40th Meeting Press Release: Luxembourg (26-06-2001) - Press: 272 - Nr: 109/01


Luxemburg,
26 juni 2001 (02.07)

CE-TR 109/01 (Presse 272)

(OR. en)

40e ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE - TURKIJE

(Luxemburg, 26 juni 2001)

GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING


1. De Associatieraad EU-Turkije heeft op dinsdag 26 juni 2001 zijn 40e zitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door de heer Ismail CEM, minister van Buitenlandse Zaken van Turkije. Mevrouw Anna LINDH, minister van Buitenlandse Zaken van Zweden en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie, stond aan het hoofd van de delegatie van de Europese Unie. Dr. Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, de heer Günther VERHEUGEN, het voor de uitbreiding bevoegde lid van de Commissie, en ambassadeur VAN DAELE, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, maakten deel uit van de trojka van de Europese Unie. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken George PAPANDREOU en de Spaanse staatssecretaris Ramón DE MIGUEL waren eveneens bij de zitting aanwezig.
De Associatieraad verheugde zich over de conclusies van de Europese Raad van Göteborg, waarin eraan wordt herinnerd dat het uitbreidingsproces onomkeerbaar is en dat er veel vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van de pretoetredingsstrategie voor Turkije.
Tegen deze achtergrond bood de zitting van de Associatieraad een goede gelegenheid om de vorderingen van Turkije in het kader van de pretoetredingsstrategie te bezien en de prioriteiten voor de verdere werkzaamheden in het kader van de associatieovereenkomst te overwegen.

2. De Associatieraad heeft de strategie voor de voorbereiding van Turkije op de toetreding doorgenomen. Hij verheugde zich over de aanneming van het toetredingspartnerschap en het nationale programma van Turkije voor de overname van het acquis, en ziet uit naar de concrete maatregelen ter uitvoering van de in die documenten bepaalde prioriteiten.
De Associatieraad werd op de hoogte gebracht van de economische en financiële situatie in Turkije. Hij sprak zijn volledige steun uit voor de inspanningen van de Turkse regering om een krachtig nationaal economisch programma uit te voeren en verheugde zich over het akkoord met het IMF en de Wereldbank. Hij nam er nota van dat de volledige uitvoering van het programma het land macro-economische stabiliteit zal bieden en tegelijkertijd de voorbereidingen van Turkije voor de toetreding zal versterken. De Associatieraad besprak de situatie in verband met de afstemming van de wetgeving van Turkije op het acquis van de EU. Die afstemming is het verst gevorderd op de onder de douane-unie EU-Turkije vallende gebieden. Er moet echter zowel op deze met de douane-unie samenhangende gebieden als op andere gebieden van het acquis nog verder werk worden verricht. De Associatieraad nam nota van het belangrijke werk van de subcomités in dezen. De Associatieraad nam nota van de vorderingen met betrekking tot andere punten van de pretoetredingsstrategie. Er zijn momenteel in de EU besprekingen gaande over een algemeen kader voor financiële pretoetredingshulp voor Turkije. De EU is door de Europese Raad van Göteborg verzocht de kaderverordening uiterlijk eind dit jaar aan te nemen. Voorts zijn belangrijke vorderingen gemaakt inzake de deelneming van Turkije aan communautaire programma's en organen, en de omvang van de TAIEX-activiteiten voor Turkije breidt zich uit. De Associatieraad riep op tot verdere inspanningen op deze gebieden.
De Associatieraad behandelde de vraagstukken die onder de versterkte politieke dialoog en de politieke criteria vallen, en was het erover eens dat deze vraagstukken in dit stadium van significant belang zijn. Met name werden de mensenrechtensituatie in Turkije en de kwestie Cyprus besproken.


3. De Associatieraad besprak de uitvoering van de associatieovereenkomst, met inbegrip van de douane-unie. Het is van belang de dynamiek te behouden en te zorgen voor een correcte uitvoering van alle verbintenissen. De Associatieraad kwam overeen dat verdere vergaderingen van de verschillende instanties van de associatieovereenkomst (o.a. het Associatiecomité, het Gemengd Comité van de Douane-unie en het Samenwerkingscomité voor douane) nodig zijn om een aantal handelsvraagstukken te bespreken. Hij verheugde zich erover dat er een regeling is getroffen voor tweemaandelijks overleg over punten die voor de douane-unie van belang zijn.
De Associatieraad nam nota van de financiële bijstand aan Turkije. Hij verheugde zich erover dat die bijstand in de toekomst zal worden toegespitst op de verwezenlijking van de prioriteiten in verband met de toetreding, waaronder activiteiten ter ondersteuning van vorderingen bij het voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen. Voorts benadrukte de Associatieraad de waardevolle bijdrage van de Europese Investeringsbank in dit verband. Hij nam er met voldoening kennis van dat de Bank verwacht dat haar leningen in Turkije de komende jaren wezenlijk zullen toenemen.

4. De Associatieraad wisselde van gedachten over bepaalde internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Hij legde de nadruk op het belang van regionale samenwerking als middel om stabiliteit en goede betrekkingen met buurlanden te bevorderen. Hij verheugde zich over de verbeteringen die tot dusver op verschillende gebieden in de betrekkingen tussen Griekenland en Turkije tot stand zijn gebracht.
5. Concluderend sprak de Associatieraad zijn vertrouwen in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de associatieovereenkomst uit, en benadrukte hij de cruciale rol die de overeenkomst zal moeten blijven spelen totdat Turkije tot de Europese Unie toetreedt.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie