Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

2001 Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 27 juni 2001 2001 Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

Dit jaar is door de VN uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. In dit kader organiseert de gemeente s-Gravenzande een aantal activiteiten. De gemeente wil hiermee haar waardering en erkentelijkheid op een speciale wijze laten blijken.

Wie wordt Vrijwilliger van het jaar?

Op vrijdagavond 14 september vindt een feestelijke bijeenkomst plaats. Op deze avond worden prijzen voor de 'Vrijwilliger van het jaar' in drie verschillende categorieën uitgereikt: sport, zorg/welzijn en cultuur.

Zaterdag 15 september wordt een informatiemarkt georganiseerd.

In s-Gravenzande zijn en daar zijn wij ontzettend blij mee heel veel vrijwilligers actief. Velen doen dit via de verenigingen en instellingen in georganiseerd verband. Daarnaast zijn ook heel veel mensen in ongeorganiseerd verband actief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan burenhulp, mantelzorg etc.

Om organisatorische redenen hebben wij helaas moeten besluiten de activiteiten alleen te richten op die vrijwilligers die in georganiseerd verband actief zijn. Daarom hebben wij alle ons bekende verenigingen en instellingen, die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van vrijwilligers, aangeschreven.

Heeft uw vereniging of instelling abusievelijk nog geen brief ontvangen over deze activiteiten, neemt u dan even contact op met de afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon 430256.

Wij hebben de verenigingen en instellingen gevraagd ons namen door te geven van kandidaten voor de vrijwilligersprijzen. Uiteraard willen wij graag zo veel mogelijk namen ontvangen. Daarom deze oproep.

Kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt voor een vrijwilligersprijs in een van de genoemde categorieën en is bedoelde persoon actief in georganiseerd verband, neemt dan ook contact op met de afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon 430256.
Commissievergaderingen

Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 juli zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 3 juli, 19.30 uur)

* Krediet uitbreiding en renovatie tennispark
* Subsidie korfbalvereniging ONDO en Jeu de Boulesvereniging 's-Gravenboules

* Krediet vervanging beheerdersgebouw op Julianasportpark
* Krediet wijziging werkzaamheden binnen de onderafdeling Plantsoenen

* Krediet reconstructie trapveld in Tollenspark
* Krediet voor het aanbrengen van slijt- en slemlagen
* Krediet inrichting gronddepot/opslagterrein
* Krediet reconstructie Boerenlaan

* Krediet vervanging riolering in het Dingemans van de Kasteeleplein
Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 4 juli, 19.30 uur)

* Uitgangspunten onderwijsnota

* Tussenrapport randvoorwaarden in beeld voor de te fuseren GGD Delfland en GGD West-Holland

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 5 juli, 19.30 uur)

* Voorbereidingsbesluit voor twee wegtracés in bestemmingsplan Buitengebied

* Aangaan exploitatieovereenkomst met Sperwer BV
* Krediet uitplaatsing Woningbedrijf

* Krediet groot onderhoud woningen in de Nassaubuurt
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Inspraakavond plan Rijnvaartpark

Op donderdag 5 juli om 19.30 uur is er in het stadhuis een inspraakavond over het plan voor herinrichting van het Rijnvaartpark. Iedereen is hierbij van harte welkom.

In opdracht van de gemeente heeft bureau Hollandschap een ontwerpplan gemaakt voor het park, dat ligt tussen de Rijnvaartweg en de Leeuweriklaan. Vooral door de iepziekte moesten in de afgelopen jaren honderden bomen in het park gekapt worden. Er is nu een volledig nieuw plan gemaakt met de bedoeling dat er weer een aantrekkelijk park ontstaat.

Het ontwerp ligt tot en met 12 juli ter inzage in kamer 201 op de 2e etage in het stadhuis.

Stadsjournaal mei 2001 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand mei 2001 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Opening van de brug over de Monsterse Vaart.
* Parkeeractie in het centrum door politie en stadswachten
* Dodenherdenking 4 mei 2001

* Landelijke voorleesdag bij kinderdagverblijf Okidoki
* Verkiezing van de mooiste boom van s-Gravenzande
* Protestactie op camping Vlugtenburg

* Playbackshow in verpleeghuis de Kreek.

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:


- de heer A.H. Willemse voor het kappen van een eik in de tuin van zijn woning aan de Monsterseweg 79.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Verleende vrijstelling

Uitbreiding industrieterrein Teylingen

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend dat zij op 19 juni 2001 aan

1. Teunissen Ontwikkeling B.V.;

2. Werving Vastgoed B.V.;

3. KNO-Tech Productbeveiliging;

4. H.A.M. van der Hoeven B.V.

5. Honor Autoschade

vrijstelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' hebben verleend op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, om de kadastrale percelen sectie K, nummers 1721, 5461, 4250, 4262 te gebruiken voor 'Bedrijfsdoeleinden' in strijd met de ter plaatse geldende bestemming 'Agrarische doeleinden'. Dit ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein Teylingen in zuidelijke richting, ten oosten van het sportpark.

Een ieder kan tot en met woensdag 8 augustus 2001 schriftelijk bezwaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. B.C.M. de Brabander
Serre

Prins Mauritsstraat 9

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

W.G. Litjens

Verbouwen/uitbreiden woning
Gravin Aleidisstraat 5
Gemeente 's-Gravenzande
Beheerdersgebouw Julianasportpark
Koningin Julianaweg 153
VOF Duinpark 's-Gravenzande
Verkoopunit (tijdelijk)
Recreatiegebied Duinpark
J.A.T. Hendriks
Verbouwen/uitbreiden woning
Minstreelhof 8
Geaccepteerde bouwmeldingen
J.T. van Schijndel

Verbouwen/uitbreiden dakkapel
Oudelandstraat 66
M. van der Kaaij
Dakkapel (achterzijde woning)
Van Berckenrodelaan 11
Westland Materiaal BV
Transformatorstation
Groenweg tegenover 125
Verleende bouwvergunningen
Naam
Bouwwerk
Bouwadres
Firma Paradijs
3 watersilo's
Zanddijk 52
Van de Kasteelestraat 14
A. van der Sar
Verbouwen woonkamer
Boerenlaan 12
T.M. Noordam & Zn
Warmteopslagtank + 7 watersilo's
Nieuwelaan 11
H.W.A. van Paassen
Warenhuis
Van Berckenrodelaan 1
P. Solleveld
Warenhuis
Boerenlaan 17
Ketelhuis + substraatruimte
N.C. Stam

Dakkapel

Vestdijklaan 38
P. van Staalduinen
Verbouwen/uitbreiden keuken
Mahatma Gandhistraat 1
J. de Zeeuw
Warenhuis
Parallelweg 19
Boomabouw BV
Bedrijfsverzamelgebouw
Edisonstraat 22/38
Gemeente 's-Gravenzande
Basisschool
Van der Kest Wittensstraat 3
Asbestplaten uit schoolgebouw
Sweelincklaan 1
A. van der Hout
Warenhuis
Boerenlaan 8
P. Voskamp
Woning
Dijckerwaal 20
H.N.C.M. va der Sande
Deel van een woning
Langestraat 89
P. Solleveld
Warenhuis
Boerenlaan 17
bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift 'Awb' zijn vermeld. Gemeentewerf
Fultonstraat 3
zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286 Recycling
Hoflaan 28
tot 12.00 uur. Informatie: 418105
of zaterdag (zie openingstijden).
Volgende week (2 tot en met 6 juli) worden de grijze minicontainers Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten. aangekondigd op deze pagina.
mogen niet worden gebroken.

* De Driekleur, gebouw Beatrix, Spinel 6 op vrijdag 29 juni van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 30 juni van 11.00 tot 12.00 uur;
* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juli;

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie