Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

2001 Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 27 juni 2001 2001 Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

Dit jaar is door de VN uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. In dit kader organiseert de gemeente s-Gravenzande een aantal activiteiten. De gemeente wil hiermee haar waardering en erkentelijkheid op een speciale wijze laten blijken.

Wie wordt Vrijwilliger van het jaar?

Op vrijdagavond 14 september vindt een feestelijke bijeenkomst plaats. Op deze avond worden prijzen voor de 'Vrijwilliger van het jaar' in drie verschillende categorieën uitgereikt: sport, zorg/welzijn en cultuur.

Zaterdag 15 september wordt een informatiemarkt georganiseerd.

In s-Gravenzande zijn en daar zijn wij ontzettend blij mee heel veel vrijwilligers actief. Velen doen dit via de verenigingen en instellingen in georganiseerd verband. Daarnaast zijn ook heel veel mensen in ongeorganiseerd verband actief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan burenhulp, mantelzorg etc.

Om organisatorische redenen hebben wij helaas moeten besluiten de activiteiten alleen te richten op die vrijwilligers die in georganiseerd verband actief zijn. Daarom hebben wij alle ons bekende verenigingen en instellingen, die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van vrijwilligers, aangeschreven.

Heeft uw vereniging of instelling abusievelijk nog geen brief ontvangen over deze activiteiten, neemt u dan even contact op met de afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon 430256.

Wij hebben de verenigingen en instellingen gevraagd ons namen door te geven van kandidaten voor de vrijwilligersprijzen. Uiteraard willen wij graag zo veel mogelijk namen ontvangen. Daarom deze oproep.

Kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt voor een vrijwilligersprijs in een van de genoemde categorieën en is bedoelde persoon actief in georganiseerd verband, neemt dan ook contact op met de afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon 430256.
Commissievergaderingen

Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 juli zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 3 juli, 19.30 uur)

* Krediet uitbreiding en renovatie tennispark
* Subsidie korfbalvereniging ONDO en Jeu de Boulesvereniging 's-Gravenboules

* Krediet vervanging beheerdersgebouw op Julianasportpark
* Krediet wijziging werkzaamheden binnen de onderafdeling Plantsoenen

* Krediet reconstructie trapveld in Tollenspark
* Krediet voor het aanbrengen van slijt- en slemlagen
* Krediet inrichting gronddepot/opslagterrein
* Krediet reconstructie Boerenlaan

* Krediet vervanging riolering in het Dingemans van de Kasteeleplein
Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 4 juli, 19.30 uur)

* Uitgangspunten onderwijsnota

* Tussenrapport randvoorwaarden in beeld voor de te fuseren GGD Delfland en GGD West-Holland

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 5 juli, 19.30 uur)

* Voorbereidingsbesluit voor twee wegtracés in bestemmingsplan Buitengebied

* Aangaan exploitatieovereenkomst met Sperwer BV
* Krediet uitplaatsing Woningbedrijf

* Krediet groot onderhoud woningen in de Nassaubuurt
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Inspraakavond plan Rijnvaartpark

Op donderdag 5 juli om 19.30 uur is er in het stadhuis een inspraakavond over het plan voor herinrichting van het Rijnvaartpark. Iedereen is hierbij van harte welkom.

In opdracht van de gemeente heeft bureau Hollandschap een ontwerpplan gemaakt voor het park, dat ligt tussen de Rijnvaartweg en de Leeuweriklaan. Vooral door de iepziekte moesten in de afgelopen jaren honderden bomen in het park gekapt worden. Er is nu een volledig nieuw plan gemaakt met de bedoeling dat er weer een aantrekkelijk park ontstaat.

Het ontwerp ligt tot en met 12 juli ter inzage in kamer 201 op de 2e etage in het stadhuis.

Stadsjournaal mei 2001 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand mei 2001 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Opening van de brug over de Monsterse Vaart.
* Parkeeractie in het centrum door politie en stadswachten
* Dodenherdenking 4 mei 2001

* Landelijke voorleesdag bij kinderdagverblijf Okidoki
* Verkiezing van de mooiste boom van s-Gravenzande
* Protestactie op camping Vlugtenburg

* Playbackshow in verpleeghuis de Kreek.

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:


- de heer A.H. Willemse voor het kappen van een eik in de tuin van zijn woning aan de Monsterseweg 79.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Verleende vrijstelling

Uitbreiding industrieterrein Teylingen

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend dat zij op 19 juni 2001 aan

1. Teunissen Ontwikkeling B.V.;

2. Werving Vastgoed B.V.;

3. KNO-Tech Productbeveiliging;

4. H.A.M. van der Hoeven B.V.

5. Honor Autoschade

vrijstelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' hebben verleend op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, om de kadastrale percelen sectie K, nummers 1721, 5461, 4250, 4262 te gebruiken voor 'Bedrijfsdoeleinden' in strijd met de ter plaatse geldende bestemming 'Agrarische doeleinden'. Dit ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein Teylingen in zuidelijke richting, ten oosten van het sportpark.

Een ieder kan tot en met woensdag 8 augustus 2001 schriftelijk bezwaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. B.C.M. de Brabander
Serre

Prins Mauritsstraat 9

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

W.G. Litjens

Verbouwen/uitbreiden woning
Gravin Aleidisstraat 5
Gemeente 's-Gravenzande
Beheerdersgebouw Julianasportpark
Koningin Julianaweg 153
VOF Duinpark 's-Gravenzande
Verkoopunit (tijdelijk)
Recreatiegebied Duinpark
J.A.T. Hendriks
Verbouwen/uitbreiden woning
Minstreelhof 8
Geaccepteerde bouwmeldingen
J.T. van Schijndel

Verbouwen/uitbreiden dakkapel
Oudelandstraat 66
M. van der Kaaij
Dakkapel (achterzijde woning)
Van Berckenrodelaan 11
Westland Materiaal BV
Transformatorstation
Groenweg tegenover 125
Verleende bouwvergunningen
Naam
Bouwwerk
Bouwadres
Firma Paradijs
3 watersilo's
Zanddijk 52
Van de Kasteelestraat 14
A. van der Sar
Verbouwen woonkamer
Boerenlaan 12
T.M. Noordam & Zn
Warmteopslagtank + 7 watersilo's
Nieuwelaan 11
H.W.A. van Paassen
Warenhuis
Van Berckenrodelaan 1
P. Solleveld
Warenhuis
Boerenlaan 17
Ketelhuis + substraatruimte
N.C. Stam

Dakkapel

Vestdijklaan 38
P. van Staalduinen
Verbouwen/uitbreiden keuken
Mahatma Gandhistraat 1
J. de Zeeuw
Warenhuis
Parallelweg 19
Boomabouw BV
Bedrijfsverzamelgebouw
Edisonstraat 22/38
Gemeente 's-Gravenzande
Basisschool
Van der Kest Wittensstraat 3
Asbestplaten uit schoolgebouw
Sweelincklaan 1
A. van der Hout
Warenhuis
Boerenlaan 8
P. Voskamp
Woning
Dijckerwaal 20
H.N.C.M. va der Sande
Deel van een woning
Langestraat 89
P. Solleveld
Warenhuis
Boerenlaan 17
bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift 'Awb' zijn vermeld. Gemeentewerf
Fultonstraat 3
zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286 Recycling
Hoflaan 28
tot 12.00 uur. Informatie: 418105
of zaterdag (zie openingstijden).
Volgende week (2 tot en met 6 juli) worden de grijze minicontainers Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten. aangekondigd op deze pagina.
mogen niet worden gebroken.

* De Driekleur, gebouw Beatrix, Spinel 6 op vrijdag 29 juni van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 30 juni van 11.00 tot 12.00 uur;
* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juli;

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...