Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie vergadert over nieuw streekplan Zd-Holland Oost

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

26-04-2001

Contourenbeleid stap dichterbij
partiële streekplanherziening Oost

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 24 april een belangrijke stap gezet naar het 'contourenbeleid' en daarmee het contingenten-beleid losgelaten. Deze beleidswijziging komt via de partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost tot stand. Binnenkort wordt de herziening voor advies aan de PPC en de statencommissie Oost voorgelegd. De vaststelling door Provinciale Staten is voorzien op 27 juni 2001.

Op basis van het collegeprogramma is in 2000 een uitgebreide discussie gevoerd over de vraag hoe om te gaan met de woningbouwaantallen en hectares bedrijfsterrein (contingenten) en de daarvoor te bieden ruimte (contouren) in het plangebied Zuid-Holland Oost. De contouren- en contingentensturing is de afgelopen jaren immers steeds meer onder druk komen te staan vanwege de geringe flexibiliteit van dit beleid. Gemeenten konden bijvoorbeeld herstructureringsproblemen vaak niet aanpakken omdat er geen of te weinig woningen beschikbaar waren. Dat heeft het draagvlak voor het contingentenbeleid vooral bij gemeenten sterk ondermijnd.

Nieuw beleid
Provinciale Staten hebben daarom op 17 mei 2000 unaniem besloten om deze wijze van sturing in te ruilen voor een sturing gebaseerd op ruimtebeslag. Hierbij zijn de aantallen niet meer van belang, maar staat de kwaliteit van het stedelijk gebied voorop. Deze kwaliteit wordt gerealiseerd door een goede combinatie van woningbouw, bedrijventerreinen en groen. De verantwoordelijkheid voor een goede balans van die kwaliteit ligt bij de gemeenten.

Grenzen contouren straks opnieuw bepaald
De contouren zoals opgenomen in het streekplan van 1995 blijven bij deze gedeeltelijke herziening van het streekplan echter gehandhaafd. Deze zullen opnieuw bekeken worden als alle onderdelen van het streekplan worden herzien. Hierbij is ook het contourenbeleid uit de Vijfde Nota van belang. Hierin wordt immers vastgelegd volgens welke normen de contouren moeten worden getrokken.

Nota van Beantwoording en Wijziging
Op het ontwerpplan, dat vanaf 29 januari tot en met 25 maart 2001 ter inzage gelegen heeft, zijn diverse bedenkingen binnengekomen welke in de Nota van Beantwoording van een reactie zijn voorzien. Sommige reacties zijn voor GS aanleiding om het plan aan te passen. Deze aanpassingen en correcties zijn opgenomen in de Nota van Wijziging. Op 24 april hebben GS de Nota van Beantwoording en de Nota van Wijziging vastgesteld en vragen hierover op 10 mei de Provinciale Planologische Commissie en op 23 mei de statencommissie Oost om advies. Indien beide adviezen positief uitvallen zullen GS de ontwerpherziening op 27 juni a.s. ter vaststelling aan Provinciale Staten voorleggen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie