Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieugroepen blij met kritisch advies geluidhinder Schiphol

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Bron: Milieudefensie
Zoek soortgelijke berichten
Milieudefensie

Commissie Berkhout:
'Bescherm groter gebied tegen geluidhinder Schiphol'

Milieuorganisaties blij met kritisch advies over kabinetsvoorstel geluidhinder Schiphol

Amsterdam/Utrecht, 27 juni 2001 --- De commissie Berkhout is zeer kritisch over het kabinetsvoorstel voor een nieuwe geluidssystematiek voor de luchthaven Schiphol. De minister wil slechts op 29 punten vlakbij de luchthaven de herrie van de vliegtuigen gaan meten. Vaak liggen deze punten op zo'n zes kilometer van elkaar. De commissie concludeert dat dit voorgestelde systeem van geluidsmeting en -handhaving in de praktijk minder bescherming zal bieden dan het huidige systeem. Vorig jaar pleitten milieu- en omwonendenorganisaties en 35 gemeenten voor geluidsmeetpunten in een ruimer gebied rond Schiphol. Zij zien zich gesteund door het advies van de commissie Berkhout.

De commissie raadt de minister aan de voorgestelde handhavingspunten niet uitsluitend vlakbij Schiphol te situeren (op de 35 Ke zonegrens), maar 'in het hele geluidlandschap', ook op hindergevoelige locaties in de ruime omgeving van de luchthaven. 'De commissie adviseert de minister .... in het nieuwe normenstelsel uit te gaan van een distributie van punten in de ruime omgeving van Schiphol.' 'De commissie is van mening dat in het nieuwe stelsel borging van de afname van ernstig gehinderden en slaapgestoorden in het "buitengebied" zoals beoogd in de PKB onvoldoende is verzekerd.'
De commissíe wijst er bovendien op dat deze grote onderlinge afstand (6 km tussen de punten) hiaten in de bescherming op kan leveren, want de vliegtuigen kunnen 'tussen de punten door gaan vliegen'. Zo kan de situatie ontstaan dat er veel meer dan de toegestane hoeveelheid herrie wordt geproduceerd zonder dat een overschrijding van de grenswaarde gemeten wordt. De commissie wijst er ook op dat bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam helemaal geen handhavingspunt krijgt toebedeeld door de minister.

Vorig jaar steunden 35 gemeenten in de ruime omgeving van de luchthaven de wens van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en omwonendenorganisaties om in een groot gebied geluidshandhavingspunten in te stellen. Het kabinet stelde toen de commissie Berkhout in om een politiek probleem te voorkomen.

Het advies van de commissie is een nieuwe tegenslag voor de minister Netelenbos. Enkele weken geleden gaf de Luchtverkeersleiding (LVNL) in haar jaarverslag aan dat zij veel te optimistisch was over de mogelijkheid de vliegroutes van Schiphol nauwkeuriger te handhaven. De minister had beloofd dat dit zou gebeuren en vond het daarom ook niet nodig wettelijke grenzen te stellen aan de geluidsoverlast in een groter gebied rond Schiphol. Deze claim werd door de LVNL als 'te optimistisch' bestempeld.
De Tweede Kamer besloot onlangs, tegen de zin van minister Netelenbos, de behandeling van de Wet Luchtvaart uit te stellen tot na de zomer. Minister Netelenbos heeft het advies van de Commissie Berkhout gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanvankelijk wilde ze het advies niet publiceren, maar toen het NOS-journaal op vrijdag 8 juni berichtte over het advies dat op 6 juni werd aangeboden, kon de minister niet meer terug. De Tweede Kamer vroeg het advies op in een brief van 14 juni. De Minister wil nog niet reageren en wacht nu op het milieueffectrapport.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie, 020 5507 333

Stichting Natuur en Milieu, Jan Fransen, 030 233 13 28


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie