Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regionale aanpak voor ambulancezorg nodig

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Zoek soortgelijke berichten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bilthoven, 27 juni 2001

Regionale aanpak ambulancezorg nodig

VPR-pb15/2001

De overheid moet de vorming van Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) krachtig ondersteunen. Alleen een regionale aanpak maakt het aanbieden van kwalitatief goede ambulancezorg tegen aanvaardbare kosten op termijn mogelijk. Dit is de voornaamste conclusie uit een onderzoek dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samen met de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) is uitgevoerd. Het onderzoeksrapport werd 27 juni in Breukelen, door prof. dr. D.J. Wolfsson van de Begeleidingscommissie, aan Minister Borst van VWS overhandigd.

Eind 1999 heeft VWS aan een combinatie van RIVM, IGZ en CTG opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit en doelmatigheid van de ambulancesector. Aanleiding hiervoor waren de voortdurende signalen uit diverse delen van het land dat de beschikbare budgetten te krap zouden zijn om overal in Nederland verantwoorde ambulancezorg te kunnen leveren. In het rapport wordt een beeld gegeven van de ambulancesector, waarbij alle ambulancediensten en meldkamers zijn beoordeeld op kwaliteit, doelmatigheid en exploitatiekosten. Door middel van benchmarking zijn de ambulancediensten onderling vergeleken.

De belangrijkste conclusies zijn dat de kwaliteit van de ambulancezorg redelijk tot goed is, maar dat op onderdelen een verbetering nodig is. Voor die kwaliteitsverbetering is naar schatting een bedrag van 22 miljoen gulden nodig. Daarbovenop kan de spreiding van de voorzieningen over Nederland worden verbeterd. Door betere spreiding kan het aantal overschrijdingen van de aanrijd-tijden worden teruggedrongen. In 1999 arriveerde de ambulance bij 6% van de spoedritten (circa 20.000) later dan de vereiste 15 minuten na melding.

Het onderzoek wijst verder uit dat de sector in 1999 een netto exploitatietekort van 23 miljoen kende. Tegenover het exploitatietekort en de geschatte kosten voor kwaliteitsverbetering staan op termijn te behalen doelmatigheidswinsten van meer dan 20 miljoen. De sector kan deze doelmatigheidswinsten met name realiseren als ze tot een integrale samenwerking op regionaal niveau overgaat. De vorming van RAV'en is eind jaren negentig ingezet, maar stagneert nu. Momenteel wordt in 5 van de 28 regio's in RAV-verband gewerkt. De volledige invoering van RAV'en is volgens de onderzoekers een belangrijke voorwaarde voor kwaliteitsverbetering.þ pagina 1 van 2 Het onderzoek werd begeleid door een commissie onder leiding van prof. dr. D.J. Wolfson. In deze commissie waren alle bij de ambulancezorg betrokken instanties vertegenwoordigd, zoals Ambulancezorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

EINDE BERICHT

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie