Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet Milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (on­ der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

E. Otten, voor een veehouderij op het adres Fliertseweg 15 te Lunteren WM/2000-124
J. Methorst, voor een veehouderij op het adres Oude Bisschopweg 6 te Lunteren WM/2001-006

Besluiten

Op 19 juni 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning ver­ leend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

J.Th. van Seventer, voor verkoop van meubelen, tapijt en opslag vuurwerk op het adres Bospoort 17a te Ede WM/2000-086

Vermeld dient te worden dat een aantal indieners van bedenkingen persoonlijk geen besluit krijgen en dat deze dit op hun verzoek alsnog toegestuurd krijgen. Voor de duidelijkheid: dat zijn dus degenen die een bedenkingenschrift hebben ondertekend en niet tot de 5 eerstgenoemden behoren. (Awb 3.44 lid 4 onder c en lid 5).

Mensen die alleen hun handtekening hebben gezet, maar niet hun adres, zijn niet ontvankelijk en krijgen geen besluit.

J.G.T. van den Top, voor een veehouderij op het adres Westenengerdijk 19 te Harskamp WM/2000-121
Mevrouw Achterstraat-Balkenende, voor een veehouderij op het adres Kattenbroekerweg 11 te Lunteren WM/2000-137

Tevens heeft het gemeentebestuur op 19 juni 2001 een milieuvergunning gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan A.W. Joosten, voor een veehouderij op het adres Kraatsweg 11 te Bennekom WM/1998-086. Deze vergunning is gedeeltelijk geweigerd en wel voor 3080 ouderdieren van slachtkuikens in stal D en 439 ouderdieren van slachtkuikens in stal C.

Het betreft een nieuwe beslissing op de aanvraag. Een eerder besluit van het college van B&W is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd vanwege het ammoniakaspect. De aanvraag zelf is niet gewijzigd.

Intrekkingsbesluiten

Op 19 juni 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning ingetrokken van:

I. Hoving, Broeksteeg 2 te Lunteren van d.d. 27 juni 1975, nr. WM/1974-093 voor wat betreft 386 vleesvarkens. G. van de Munt, Lage Valkseweg 122 te Lunteren nr. WM/1975-169 voor wat betreft 55 fokzeugen.
T. Mostert, Meulunterseweg 43 te Lunteren van d.d. 15 april 1980, nr. WM/1979-090. Het betreft een gehele intrekking. Interstad B.V., Morsestraat 16 te Ede van d.d. 17 oktober 1995, nr. WM/1995-054. Het betreft een gehele intrekking. H. van Dam, Immenweg 18 te Lunteren van d.d. 10 december 1996, nr. WM/1995-098. Het betreft een gehele intrekking.

Melding
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:

Onderwijsgroep A12, Bovenbuurtweg 7 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. A-2001-053
Peugot Van der Werf, Keesomstraat 18 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. A-2001-058

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 26 juli 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 19 juli 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedach­ tenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 05 22.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 9 augustus 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 9 augustus 2001. Indien voor deze da­ tum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 26 juli 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 9 augustus 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.Ede, 27 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie