Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie Milieu/Gezondheid wil herevaluatie milieu-normen

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

Persmededeling
Agalev-fractie
Vlaams Parlement

Brussel, 27 juni 2001

Milieubeleid afstemmen op de meest kwetsbare groepen Commissie Milieu/Gezondheid vraagt herevaluatie van milieu-normen en vergunningen


De commissie 'Milieu en Gezondheid' van het Vlaams Parlement dringt aan op een grondige herdenking van het Vlaamse milieubeleid. Naar aanleiding van het themadebat deze namiddag wordt een motie met duidelijke aanbevelingen terzake voorgelegd. Milieunormen moeten erop gericht zijn om de gezondheidsrisico's, ook voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving (zoals kinderen, ouderen of astmatici) zoveel mogelijk te vermijden. De gezondheid moet centraal staan en niet de toepassing van de economisch meest haalbare technieken.

Vooral vernieuwend is het feit dat de commissie vanuit het Voorzorgsprincipe kiest voor een gebiedsgerichte verscherping van emissienormen en vergunningen. Als bedrijven in de toekomst een vergunning aanvragen, moet meer rekening gehouden worden met andere vervuilingsbronnen in de omgeving, ook diffuse bronnen als verkeer of landbouw. De nabijheid van woonzones en de historische achtergrondvervuiling moeten ook mee afgewogen worden. Via biomonitoring (het meten van vervuiling en de effecten ervan in het menselijk lichaam) kan de belasting die reeds rust op sommige bevolkingsgroepen gemeten en in rekening gebracht worden. Dat dit mogelijk is, bleek afdoende uit het grootschalig milieu/gezondheidsonderzoek dat de aanleiding was voor de werkzaamheden van de commissie.

Sluitstuk van elk milieubeleid is het handhavingsbeleid. De commissie wil de milieu-inspectie versterken, o.m. door de inbreng van artsen-voor-het milieu. Ook gerechtelijke vervolging is nodig als de gezondheid van mensen geschaad is. Het Vlaams parlement wil dat het parket in de toekomst terzake regelmatig verantwoording aflegt.

De commissie vraagt uitdrukkelijk aandacht voor het terugdringen van de luchtvervuiling door het autoverkeer. Vooral de uitstoot van kleine dieseldeeltjes die kankerverwekkend zijn, wil de commissie aanpakken. De commissie spreekt zich ook uit voor een verruiming van het begrip leefmilieu naar voeding, werk- en binnenhuismilieu. Rond landbouw en voeding wil de commissie een intense samenwerking tussen het Federaal Voedselagentschap en de gewesten. In de toekomst kan de overheid ook bij mensen thuis de vervuiling opmeten en adviezen geven om de directe leef-omgeving gezonder te maken.

De commissie dringt ten slotte aan op de inbreng van milieu-expertise bij de gezondheidsadministratie, de Logo's en de gezondheidswerkers op het terrein. Het ontbreekt niet aan goede wil. Maar de concrete kennis en ondersteuning ontbreken nog. De inzet van meer personeel en middelen om een volwaardig medisch-milieukundig netwerk uit te bouwen, zijn absoluut noodzakelijk. Net als meer middelen voor verder wetenschappelijke onderzoek naar gezondheidseffecten van vervuiling.

Johan Malcorps, Vlaams volksvertegenwoordiger
Ann Demartelaer, Vlaams volksvertegenwoordiger


Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: (vl.parlm@agalev.be)
www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=852

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie